ECLI:NL:GHARL:2018:4961 (Maakt de trajectcontrole inbreuk op privacy en persoonlijke levenssfeer?)

Maakt de trajectcontrole inbreuk op privacy en persoonlijke levenssfeer? Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 mei 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:4961) Essentie Deze zaak gaat over een automobilist die aan de hand van een trajectcontrole een bekeuring heeft gekregen voor te hard rijden. Hij stelt in hoger beroep dat de foto’s van de trajectcontrole niet als bewijsmiddel kunnen worden gebruikt omdat deze in strijd zouden zijn […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2018:749 (Onvoldoende feitelijke omschrijving van gedraging in tenlastelegging)

Onvoldoende feitelijke omschrijving van gedraging in tenlastelegging, Hoge Raad 22 mei 2018 (ECLI:NL:HR:2018:749) Essentie Deze uitspraak in cassatie gaat over een diefstal in vereniging, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft met valse sleutels. De raadsman van de veroordeelde is in cassatie gegaan en stelt dat de feitelijke omschrijving van het begrip ‘valse […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1996:ZD0510 (Blijf daar weg!)

Essentie Het arrest Blijf daar weg! draait om het strafrechtelijk concept noodweer, in bijzonder noodweer wegens culpa in causa. Rechtsregel “De enkele omstandigheid dat het slachtoffer eerder op de avond bij een derde aan de deur was geweest en toen de verdachte, die zich bij die derde bevond, met een vuurwapen had bedreigd, brengt niet mee dat de verdachte, toen […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1994:ZC1576 (Zwiepende tak)

Zwiepende tak (Werink/Hudepohl), HR 09-12-1994, NJ 1996, 403 (ECLI:NL:HR:1994:ZC1576) Essentie Het arrest Werink/Hudepohl, beter bekend als Zwiepende Tak, gaat over aansprakelijkheid voor letselschade uit onrechtmatige daad. In casu draait het om de vraag of de gedragingen van Werink als onrechtmatige daad kunnen worden aangemerkt en derhalve de aansprakelijkheid bij hem ligt. Rechtsregel De vraag of iemand voor een bepaald gevolg, ontstaan […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2018:236 (Strafrechtelijke immuniteit gemeente?)

Strafrechtelijke immuniteit gemeente?, HR, 20 februari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:236) Essentie Strafrechtelijke vervolging van gemeenten is mogelijk in geval van strafbare feiten die het gevolg zijn van het onvoldoende onderhouden van wegen. Rechtsregel Het is mogelijk om een gemeente te vervolgen voor de gevolgen van het nalaten van het laten plegen van voldoende deugdelijk onderhoud aan de weg. De gemeente geniet in […]

Lees meer

Werkstraffen voor daders vermeend homogeweld in Arnhem

Rechtbank Gelderland 9 april 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:1572) Essentie Op 2 april 2017 wordt een homostel ernstig mishandeld nadat het langs een groep van vier jongens is gelopen. Er wordt over en weer geschreeuwd en gescholden. Iemand uit het groepje van vier tieners zou met een betonschaar de tanden van een van de slachtoffers uit zijn mond hebben geslagen. Deze zaak zorgde […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2003:AF7314 (Rotterdamse Hennepkweker)

Rotterdamse Hennepkweker-arrest, NJ 2003, 633: HR 10-06-2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF7314) Essentie Het arrest Rotterdamse Hennepkweker gaat over het vrijspreken van een gedeelte van de tenlastelegging. In casu draait het om de vraag of het weglaten van de straatnaam, waar het pand met de hennepkwekerij zou zijn gelegen, in de bewezenverklaring grondslagverlating oplevert. Rechtsregel Vrijspraak van de nadere plaatsnaamaanduiding in de tenlastelegging betekent geen […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNNE:2017:2908 (Het bedienen van een telefoon tijdens het rijden als deze in een houder zit)

Rechtbank Noord-Nederland, 24 juli 2017, NJFS 2017/182 (ECLI:NL:RBNNE:2017:2908) Essentie Deze zaak in eerste aanleg gaat over het bedienen van de mobiele telefoon tijdens het rijden wanneer deze is bevestigd in een telefoonhouder. Betrokkene kreeg een boete voor het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het rijden, maar voerde bij de rechter aan dat dit onjuist was. Het toestel zat namelijk […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2009:BJ3566 (Poging hennepteelt)

Poging hennepteelt-arrest (ECLI:NL:HR:2009:BJ3566) Essentie Het arrest Poging Hennepteelt gaat over het strafrechtelijk concept poging. In casu draait het om de vraag of er sprake is van een strafbare poging tot hennepteelt. Rechtsregel Er is pas sprake van een strafbare poging als een (samenstel van) gedraging(en) naar zijn(/hun) uiterlijke verschijningsvorm moet worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2018:2186 (Het bedienen van een telefoon tijdens het rijden als deze in een houder zit)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 maart 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:2186) Essentie Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 maart 2018 een uitspraak gedaan over een opgelegde sanctie in het kader van de Wet Mulder voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het autorijden. In casu zat de mobiele telefoon echter in een telefoonhouder, dus in strikte zin werd de telefoon niet in de hand […]

Lees meer
1 2 3 11