ECLI:NL:HR:2018:236 (Strafrechtelijke immuniteit gemeente?)

Strafrechtelijke immuniteit gemeente?, HR, 20 februari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:236) Essentie Strafrechtelijke vervolging van gemeenten is mogelijk in geval van strafbare feiten die het gevolg zijn van het onvoldoende onderhouden van wegen. Rechtsregel Het is mogelijk om een gemeente te vervolgen voor de gevolgen van het nalaten van het laten plegen van voldoende deugdelijk onderhoud aan de weg. De gemeente geniet in […]

Lees meer

Werkstraffen voor daders vermeend homogeweld in Arnhem

Rechtbank Gelderland 9 april 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:1572) Essentie Op 2 april 2017 wordt een homostel ernstig mishandeld nadat het langs een groep van vier jongens is gelopen. Er wordt over en weer geschreeuwd en gescholden. Iemand uit het groepje van vier tieners zou met een betonschaar de tanden van een van de slachtoffers uit zijn mond hebben geslagen. Deze zaak zorgde […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2003:AF7314 (Rotterdamse Hennepkweker)

Rotterdamse Hennepkweker-arrest, NJ 2003, 633: HR 10-06-2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF7314) Essentie Het arrest Rotterdamse Hennepkweker gaat over het vrijspreken van een gedeelte van de tenlastelegging. In casu draait het om de vraag of het weglaten van de straatnaam, waar het pand met de hennepkwekerij zou zijn gelegen, in de bewezenverklaring grondslagverlating oplevert. Rechtsregel Vrijspraak van de nadere plaatsnaamaanduiding in de tenlastelegging betekent geen […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNNE:2017:2908 (Het bedienen van een telefoon tijdens het rijden als deze in een houder zit)

Rechtbank Noord-Nederland, 24 juli 2017, NJFS 2017/182 (ECLI:NL:RBNNE:2017:2908) Essentie Deze zaak in eerste aanleg gaat over het bedienen van de mobiele telefoon tijdens het rijden wanneer deze is bevestigd in een telefoonhouder. Betrokkene kreeg een boete voor het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het rijden, maar voerde bij de rechter aan dat dit onjuist was. Het toestel zat namelijk […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2009:BJ3566 (Poging hennepteelt)

Poging hennepteelt-arrest (ECLI:NL:HR:2009:BJ3566) Essentie Het arrest Poging Hennepteelt gaat over het strafrechtelijk concept poging. In casu draait het om de vraag of er sprake is van een strafbare poging tot hennepteelt. Rechtsregel Er is pas sprake van een strafbare poging als een (samenstel van) gedraging(en) naar zijn(/hun) uiterlijke verschijningsvorm moet worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2018:2186 (Het bedienen van een telefoon tijdens het rijden als deze in een houder zit)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 maart 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:2186) Essentie Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 maart 2018 een uitspraak gedaan over een opgelegde sanctie in het kader van de Wet Mulder voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het autorijden. In casu zat de mobiele telefoon echter in een telefoonhouder, dus in strikte zin werd de telefoon niet in de hand […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1996:ZD0502 (Zeeuwse motorrijder)

Zeeuwse motorrijder-arrest, HR 25-06-1996, NJ 1996, 714 (ECLI:NL:HR:1996:ZD0502) Essentie Het arrest Zeeuwse motorrijder gaat over beklag van de inhoud van een dagvaarding, in het bijzonder artikel 12 Sv. In casu draait het om de vraag of een belanghebbende zich ook kan beroepen op artikel 12 Sv als hij het niet eens is met de inhoud van de dagvaarding. Rechtsregel Belanghebbenden kunnen […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1996:ZD0497 (Boom te Echt)

Boom te Echt, HR 25 juni 1996, NJ 1997, 106 (ECLI:NL:HR:1996:ZD0497) Essentie Dit arrest is een aanvulling op het Brasserskade-arrest. De casus is dezelfde als de zaak Brasserskade, maar de Hoge Raad was in deze zaak een andere mening toegedaan. De wijziging in de tenlastelegging werd namelijk als niet relevant beoordeeld. Rechtsregel De rechtsvraag luidde: ‘Is er sprake van grondslagverlating van […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1996:AB9820 (Dev Sol)

Dev Sol-arrest, HR 7 mei 1996, NJ 1996, 687 (ECLI:NL:HR:1996:AB9820) Essentie In het arrest Dev Sol wordt door de Hoge Raad het zogenaamde relevantiecriterium geformuleerd. In casu draait het om de vraag of fotoboeken als processtukken aan het dossier mogen worden toegevoegd. De vraag is dus vooral welke stukken nou precies als processtukken kunnen worden aangemerkt. Rechtsregel In het dossier dienen […]

Lees meer

ECLI:NL:RBAMS:2018:416 (Afwijzing schadevergoeding na mediationtraject in strafzaak)

Afwijzing schadevergoeding na mediationtraject in strafzaak Rb Amsterdam, 11 januari 2018 (ECLI:NL:RBAMS:2018:416) Essentie Mediation wordt in strafzaken steeds vaker ingezet, zo ook in deze zaak. In dit vonnis van de rechtbank Amsterdam wordt een verzoek tot schadevergoeding krachtens art. 89 en art. 591a Sv afgewezen, omdat voor het verzoek een mediationtraject is gevolgd. Rechtsregel De rechtbank overweegt dat mediation in […]

Lees meer
1 2 3 10