ECLI:NL:RBMNE:2015:4866 (afpersing familie De Mol)

Rechtbank Midden-Nederland 02-07-2015 (ECLI:NL:RBMNE:2015:4866) Essentie In deze zaak is een 71-jarige inwoner uit Zeist veroordeeld voor een poging tot afpersing en bedreiging van familie De Mol. Rechtsregel De verdachte in deze zaak lijdt aan frontotemporale dementie, type gedragsvariant. Door deze aandoening had de verdachte nauwelijks moreel besef van zijn handelen. Hierdoor overzag hij de consequenties van zijn handelen niet en […]

Lees meer

ECLI:NL:RBAMS:2019:3766 (Niet melden ongebruikelijke transacties)

Rechtbank Amsterdam 27 mei 2019, Niet melden ongebruikelijke transacties (ECLI:NL:RBAMS:2019:3766) Essentie In een omvangrijke fraudezaak met plof-BV’s is verdachte, feitelijk leidinggevende bij het notariskantoor waar hij werkzaam is, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 240 uur. De grondslag hiervoor is gelegen in het feit dat verdachte heeft nagelaten om een vijftal ongebruikelijke transacties als […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2019:774 (Winsten uit pokerspelen)

Hoge Raad 21 mei 2019, winsten uit pokerspelen (ECLI:NL:HR:2019:774) Essentie Verdachte is door het Hof veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 120 uren wegens gewoontewitwassen ex artikel 420bis Sr. Ten laste van verdachte is bewezenverklaard dat hij voorwerpen als: een geldbedrag en 3 verschillende personenauto’s van het merk Volkswagen Golf heeft verworven, overgedragen, omgezet, voorhanden heeft gehad en/of […]

Lees meer

ECLI:NL:RBMNE:2018:3330 (Anne Faber)

Rechtbank Midden-Nederland 17-07-2018 (ECLI:NL:RBMNE:2018:3330) Essentie De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt Michael P. tot een gevangenisstraf op van 28 jaar en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten, het van haar vrijheid beroven en doden van Anne Faber en het mishandelen van medewerkers van het Pieter Baan Centrum. Rechtsregel De rechtbank acht het ten laste gelegde bewezen verklaard. De rechtbank is van mening […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2019:3197 (Wijziging vergoeding proceskosten in Mulderzaken)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 mei 2019, Wijziging vergoeding proceskosten in Mulderzaken (ECLI:NL:GHARL:2019:3197) Essentie In onderhavige zaak heeft het hof een arrest gewezen over proceskostenvergoedingen in procedures die in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) worden gevoerd. Op grond van artikel 13a Wahv is de kantonrechter (uitsluitend) bevoegd om een partij te veroordelen in de kosten die een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1932:BG9439 (Vrees-arrest)

HR 8 februari 1932, NJ 138345 (ECLI:NL:HR:1932:BG9439) Essentie Betrokkene heeft zijn buurman mishandeld omdat hij dreigend naar hem kwam toegelopen. De buurman had voorwerpen in zijn hand die eventueel als wapen zouden kunnen worden gebruikt. Omdat beiden al niet goed met elkaar konden opschieten, ging betrokkene er meteen van uit dat de buurman hem iets aan wilde doen. Zonder de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2019:600 (Passageproces)

Hoge Raad 23 april 2019, Passageproces (ECLI:NL:HR:2019:600) Essentie Verdachte is door het Hof veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij zes moorden, twee pogingen tot moord en deelneming aan een criminele organisatie. Het Openbaar Ministerie heeft met twee verdachten in het Passageproces een zogenoemde kroongetuigenovereenkomst gesloten. In ruil voor een lagere strafeis hebben deze verdachten verklaringen afgelegd over de […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2019:3228 (Dood en letsel door schuld na verkeersongeval)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11 april 2019 (dood en letsel door schuld na verkeersongeval) (ECLI:NL:GHARL:2019:3228) Essentie Verdachte heeft aan de handrem van een personenauto getrokken terwijl deze zo’n 70 km per uur reed. In deze auto zaten nog drie andere personen. Verdachte heeft zich zo in juridische zin gedragen als bestuurder van de auto. Een inzittende is als gevolg hiervan overleden en […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2019:474 (Precisering ‘verhullen’ en ‘verbergen’ in relatie tot witwassen)

Hoge Raad 2 april 2019, Precisering ‘verhullen’ en ‘verbergen’ in relatie tot witwassen (ECLI:NL:HR:2019:474) Essentie Verdachte en zijn mededader worden ervan verdacht dat zij meermalen hebben verborgen en verhuld wie de rechthebbende(n) was of waren van uit enig misdrijf afkomstige geldbedragen als bedoeld in artikel 420bis lid 1 onder a Sr. Op 23 april 2009 is bij een doorzoeking van […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2017:3185 (Levenslang)

HR 19 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3185) Essentie Levenslange gevangenisstraf is niet in strijd met mensenrechten. Rechtsregel De Hoge Raad heeft in deze uitspraak bepaald dat levenslange gevangenisstraf in Nederland niet in strijd is met mensenrechten en daarom mag worden blijven opgelegd. Het Adviescollege Levenslanggestraften heeft thans een besluit gepubliceerd waarin is bepaald dat, uiterlijk 27 jaar nadat een levenslange gevangenisstraf is […]

Lees meer
1 2 3 13