ECLI:NL:HR:2019:474 (Precisering ‘verhullen’ en ‘verbergen’ in relatie tot witwassen)

Hoge Raad 2 april 2019, Precisering ‘verhullen’ en ‘verbergen’ in relatie tot witwassen (ECLI:NL:HR:2019:474) Essentie Verdachte en zijn mededader worden ervan verdacht dat zij meermalen hebben verborgen en verhuld wie de rechthebbende(n) was of waren van uit enig misdrijf afkomstige geldbedragen als bedoeld in artikel 420bis lid 1 onder a Sr. Op 23 april 2009 is bij een doorzoeking van […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2017:3185 (Levenslang)

HR 19 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3185) Essentie Levenslange gevangenisstraf is niet in strijd met mensenrechten. Rechtsregel De Hoge Raad heeft in deze uitspraak bepaald dat levenslange gevangenisstraf in Nederland niet in strijd is met mensenrechten en daarom mag worden blijven opgelegd. Het Adviescollege Levenslanggestraften heeft thans een besluit gepubliceerd waarin is bepaald dat, uiterlijk 27 jaar nadat een levenslange gevangenisstraf is […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2016:2842 (Overzichtsarrest witwassen)

Hoge Raad 13 december 2016, Overzichtsarrest witwassen (ECLI:HR:2016:2842) Essentie Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet aanpassing witwasregeling d.d. 1 januari 2017 heeft de Hoge Raad een overzichtsarrest gewezen. Met deze wet zijn de delicten ‘eenvoudig witwassen’ (artikel 420bis.1 Sr) en ‘eenvoudig schuldwitwassen’ (artikel 420quater.1 Sr) ingevoerd. Deze delicten hebben betrekking op het verwerven of voorhanden hebben van een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2018:1008 (Overzichtsarrest openlijke geweldpleging)

Hoge Raad 3 juli 2018, Overzichtsarrest openlijke geweldpleging (ECLI:NL:HR:2018:1008) Essentie In dit arrest geeft de Hoge Raad een nadere uitleg over de term ‘openlijk’ in de zin van openlijke geweldpleging ex. artikel 141 Sr. Op een besloten feest zijn in een feestzaal, waar een verjaardag werd gevierd, geweldshandelingen gepleegd. Volgens het hof is voor openlijke geweldpleging vereist dat het geweld […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNHO:2019:1568 (Ontgrendelen smartphone)

Rechtbank Noord-Holland 28 februari 2019, Ontgrendelen smartphone. (ECLI:RBNHO:2019:1568) Essentie Verdachte wordt verweten dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op het plegen van met phishing fraude verband houdende misdrijven en dat hij zich samen met andere deelnemers van deze organisatie schuldig heeft gemaakt aan oplichtingen, diefstallen door middel van valse sleutels en verschillende vormen van computercriminaliteit. Om toegang […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2019:123 (Ondervragingsrecht getuigen)

Hoge Raad 29 januari 2019, Ondervragingsrecht getuigen (artikel 6 lid 3 sub d EVRM) (ECLI:NL:HR:2019:123) Essentie In deze zaak staat het ontbreken van een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om een getuige te ondervragen centraal. In hoger beroep voert de raadsvrouw aan dat de verklaring van aangeefster [betrokkene 1] bij de politie niet voor het bewijs mag worden gebruikt, omdat de […]

Lees meer

ECLI:NL:RBOBR:2018:590 (Verduistering door caissière)

Verduistering door caissière, 9 februari 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:590) Essentie Verduistering tienduizenden euro’s door caissière. Rechtsregel Caissière had de bevoegdheid om kassa’s en de kluis op te maken. Vertrouwen werkgever beschaamd door in 3,5 jaar € 54.850,- te verduisteren. Taakstraf opgelegd met schadevergoedingsmaatregel. Inhoud arrest De caissière werkt in een winkel. Zij heeft de bevoegdheid de kluis en de kassa’s open te […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2018:23 (Ne bis in idem-beginsel binnen het verkeersstrafrecht)

Hoge Raad 16 januari 2018, Ne bis in idem-beginsel binnen het verkeersstrafrecht (ECLI:NL:HR:2018:23) Essentie In deze zaak werd een verdachte strafrechtelijk vervolgd voor het weigeren medewerking te verlenen aan een ademonderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wegenverkeerswet. Ter zake van dit feit heeft het CBR een bestuursrechtelijke maatregel, te weten de Educatieve […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2018:718 (Voorwaardelijk opzet-begrip verruimd?)

Hoge Raad 29 mei 2018, Voorwaardelijk opzet-begrip verruimd?(ECLI:NL:HR:2018:718) Essentie Dit arrest gaat over een Hazewindhond genaamd Hunter die op 25 februari 2015 werd aangevallen door een drietal honden van het ras Amerikaanse Staffordshireterriër. Deze honden zijn een jaar eerder ook al betrokken geweest bij een bijtincident, waarna een risico-inschatting is gemaakt door een deskundige. Desondanks heeft de eigenaar de drie […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNNE:2018:4559 (A7 Snelwegblokkade (De Blokkeerfriezen))

Rechtbank Noord-Nederland, 9 november 2018, A7 Snelwegblokkade (De Blokkeerfriezen) (ECLI:NL:RBNNE:2018:4559) Essentie Deze zaak is weinig mensen onbekend; de zaak waarin 34 verdachten terechtstonden voor het blokkeren van de rijksweg A7 op 18 januari 2017. Aan 31 verdachten is een werkstraf van 80 uur tot en met 180 uur opgelegd. Twee blokkeerders kregen een werkstraf van 200 uur tezamen met een […]

Lees meer
1 2 3 12