ECLI:NL:RBAMS:2018:5129 (sociale huurwoning als pied-à-terre)

Sociale huurwoning als pied-à-terre, 19 juli 2018 (ECLI:NL:RBAMS:2018:5129) Essentie Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming woning omdat de vrouw de woning in Amsterdam alleen als ruimte gebruikt om op haar kleinkinderen te passen, en niet om er te wonen. Gelet op de schaarste in de woningmarkt is dat niet acceptabel. Rechtsregel De vrouw heeft zich niet gehouden aan het goed huurderschap, door […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1984:AG4901 (Ciba Geigy/Voorbraak)

Ciba Geigy/Voorbraak, 16 november 1984 (ECLI:NL:HR:1984:AG4901) Door Austin Ellinor   Essentie Het arrest Ciba Geigy/Voorbraak gaat over dwangsommen uit een kort geding. In casu draait het om de vraag wat de consequenties als een rechterlijk verbod ten onrechte in een vonnis is opgenomen, maar de partij ten behoeve van wie dit verbod op de ander is geplaatst, die ander met […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2018:3558 (Zonnepanelen bij WOZ-waardering)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 april 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:3558) Essentie Zonnepanelen tellen mee bij de WOZ-waardering van een woning (art. 17 Wet WOZ). Rechtsregel Zonnepanelen die zijn geplaatst op een woning zijn onroerend en tellen daarom mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Zonnepanelen zijn namelijk naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven zolang als de eigenaar in de […]

Lees meer

ECLI:NL:RBMNE:2018:3217 (Opzegging lidmaatschap)

Opzegging lidmaatschap, 13 juli 2018 (ECLI:NL:RBMNE:2018:3217) Essentie Een voetbalvereniging mag een lidmaatschap van een voetballertje niet opzeggen vanwege wangedrag van de vader. Rechtsregel Kort geding. De voetbalvereniging mag naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter het lidmaatschap van een jongen niet opzeggen vanwege wangedrag op de club door zijn vader, omdat hij hierdoor te zwaar gestraft wordt voor iets waar […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1992:ZC0690 (Van Eijk/Tomol)

Van Eijk/Tomol (ECLI:NL:HR:1992:ZC0690) Door Austin Ellinor Essentie Het arrest Van Eijk/Tomol gaat over het verschoningsrecht van de notaris met betrekking tot de vraag of, en zo ja, wat partijen zijn overeengekomen. Oftewel, het draait om de vraag tot hoever het verschoningsrecht van een notaris zich uitstrekt. Rechtsregel Het verschoningsrecht van de notaris strekt zich alleen uit tot datgene wat aan […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1997:ZC2238 (Valkenhorst II)

Valkenhorst II, 3 januari 1997 ECLI:NL:HR:1997:ZC2238 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Vervolg op Valkenhorst I. Moeder voldoet niet aan opdracht van de rechtbank/het hof om de gegevens over de vader bekend te maken. Bewijslast. Rechtsregel Het hof mocht op grond van de proceshouding van de moeder, die inhield dat ze pas in hoger beroep informatie heeft gegeven over de verwekking […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1994:ZC1337 (Valkenhorst I)

Valkenhorst I, 15 april 1994 ECLI:NL:HR:1994:ZC1337 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Afweging van betrokken belangen bij het recht van een kind om te weten wie haar vader is. Rechtsregel Valkenhorst heeft een geheimhoudingsplicht ten opzichte van de moeder van eiseres, nu zij de gegevens over de vader van eiseres als hulpzoekende vertrouwelijk aan haar hulpverlener heeft verteld. Haar recht op […]

Lees meer

ECLI:NL:GHAM:2014:265 (Onderzoeks- en zorgplicht notaris bij ABC-transactie)

Notariskamer Hof Amsterdam 4 februari 2014 (ECLI:NL:GHAM:2014:265) Essentie In deze zaak staat de rol van de notaris bij twijfelachtige ABC-transacties1 en de op hem rustende onderzoeks- en zorgplicht centraal. Rechtsregel In geval van twijfelachtige ABC-transacties waarbij een notaris onvoldoende documentatie opneemt in het dossier, kan dat leiden tot schending van de op hem rustende onderzoeks- en zorgplicht waardoor hij in […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1989:AD0992 (Kempkes/Samson)

Kempkes/Samson, 22 december 1989 ECLI:NL:HR:1989:AD0992 (niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl) Door Austin Ellinor   Essentie Het arrest Kempkes/Samson gaat over de verhouding tussen een kortgeding-vonnis en de uitkomst van een bodemprocedure. In casu draait het om de vraag of Samson, nu hij de koopovereenkomst niet heeft ondertekend, gehouden is het totaal aan dwangsommen te voldoen aan Kempkes. Dit is hem namelijk […]

Lees meer

ECLI:NL:RBAMS:2018:3752 (gebrekkige opstal, kelderluiksituatie)

Rb. Amsterdam, 31 mei 2018, Gebrekkige opstal, Kelderluiksituatie ECLI:NL:RBAMS:2018:3752 Essentie Deze zaak gaat over een 16-jarig meisje dat gewond is geraakt door gevaarzetting. Zij zat op een muurtje van een trapgat van ongeveer 4 meter, viel naar beneden en liep ernstig letsel op. Zij stelde daarop de verzekeringsmaatschappij van de discotheek die was gevestigd in het pand waar het trapgat […]

Lees meer
1 2 3 4 5 21