ECLI:NL:RBNHO:2018:6085 (Illegaal vuurwerk op bedrijfsfeest – Kelderluik-situatie)

Illegaal vuurwerk op bedrijfsfeest – Kelderluik-situatie. Rechtbank Noord-Holland, 18 juli 2018. (ECLI:NL:RBNHO:2018:6085) Essentie Deze uitspraak gaat over een man die illegaal vuurwerk (Cobra 6) meeneemt naar een bedrijfsfeestje waar veel alcohol wordt gedronken. De man is zelf overigens gewoon nuchter. Hij laat het vuurwerk zien en een van de aanwezigen pakt het af, steekt het binnen aan en raakt zijn […]

Lees meer

ECLI:NL:GHDHA:2018:2591 (klimaatzaak Urgenda)

Gerechtshof Den Haag 9 oktober 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:2591) Essentie Het gerechtshof Den Haag verwerpt het hoger beroep van de Nederlandse Staat in de klimaatzaak tegen stichting Urgenda. Rechtsregel Het hof heeft geoordeeld dat de Nederlandse Staat haar zorgplicht schendt door niet ten minste 25% van de broeikasgassen in 2020 te willen reduceren. Een reductie van 25% in 2020 wordt als het […]

Lees meer

ECLI:NL:RBDHA:2017:16565 (Vertaalfout op blik halal soep)

Vertaalfout op blik halal soep, 27 december 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:16565) Essentie Tweet over de vraag of soep die halal is misschien toch varkensproducten bevat, gelet op de ingrediëntenlijst. Dat blijkt een vertaalfout te zijn. Afweging tussen het belang van bescherming van de eer en goede naam van de soepfabrikant en de vrijheid van meningsuiting van de persoon die de tweet heeft […]

Lees meer

ECLI:NL:RBOVE:2018:2755 (Letsel tijdens knikkeren)

Letsel tijdens knikkeren, Rechtbank Overijssel 10 juli 2018 (ECLI:NL:RBOVE:2018:2755) Door Julia Verschoor Essentie Het betreft een deelgeschil waarbij de ouders van een leerling de basisschool aansprakelijk stellen voor een ongeval met een dichtgevallen putdeksel. De leerling verliest hierbij zijn pink. De kantonrechter oordeelt dat de school niet onrechtmatig heeft gehandeld. Rechtsregel Geen sprake van gebrekkig toezicht op het schoolplein voor […]

Lees meer

ECLI:NL:GHAMS:2002:AF5771 (Onwaardige kleinzoon)

Onwaardige kleinzoon, 15 augustus 2002 ECLI:NL:GHAMS:2002:AF5771 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Erfrecht. Kleinzoon krijgt niets van erfenis oma omdat hij zijn ouders heeft vermoord. Rechtsregel De zeer uitzonderlijke situatie in deze zaak is niet door de wetgever voorzien en er zijn zulke bijzondere omstandigheden dat een beroep gedaan kan worden op de redelijkheid en billijkheid. Dit in verband met de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1994:ZC1583 (Kloes/Fransman)

Kloes/Fransman, 16 december 1994 ECLI:NL:HR:1994:ZC1583 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Door Austin Ellinor   Essentie Het arrest Kloes/Fransman gaat over het verbod van herhaling met betrekking tot het kort geding. In casu draait het om de vraag of er zo’n verbod van herhaling geldt in een kort geding en de relatie daarmee met de kracht van gewijsde. Rechtsregel In een kortgeding […]

Lees meer

ECLI:NL:RBAMS:2018:5129 (sociale huurwoning als pied-à-terre)

Sociale huurwoning als pied-à-terre, 19 juli 2018 (ECLI:NL:RBAMS:2018:5129) Essentie Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming woning omdat de vrouw de woning in Amsterdam alleen als ruimte gebruikt om op haar kleinkinderen te passen, en niet om er te wonen. Gelet op de schaarste in de woningmarkt is dat niet acceptabel. Rechtsregel De vrouw heeft zich niet gehouden aan het goed huurderschap, door […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1984:AG4901 (Ciba Geigy/Voorbraak)

Ciba Geigy/Voorbraak, 16 november 1984 (ECLI:NL:HR:1984:AG4901) Door Austin Ellinor   Essentie Het arrest Ciba Geigy/Voorbraak gaat over dwangsommen uit een kort geding. In casu draait het om de vraag wat de consequenties als een rechterlijk verbod ten onrechte in een vonnis is opgenomen, maar de partij ten behoeve van wie dit verbod op de ander is geplaatst, die ander met […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2018:3558 (Zonnepanelen bij WOZ-waardering)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 april 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:3558) Essentie Zonnepanelen tellen mee bij de WOZ-waardering van een woning (art. 17 Wet WOZ). Rechtsregel Zonnepanelen die zijn geplaatst op een woning zijn onroerend en tellen daarom mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Zonnepanelen zijn namelijk naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven zolang als de eigenaar in de […]

Lees meer

ECLI:NL:RBMNE:2018:3217 (Opzegging lidmaatschap)

Opzegging lidmaatschap, 13 juli 2018 (ECLI:NL:RBMNE:2018:3217) Essentie Een voetbalvereniging mag een lidmaatschap van een voetballertje niet opzeggen vanwege wangedrag van de vader. Rechtsregel Kort geding. De voetbalvereniging mag naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter het lidmaatschap van een jongen niet opzeggen vanwege wangedrag op de club door zijn vader, omdat hij hierdoor te zwaar gestraft wordt voor iets waar […]

Lees meer
1 2 3 4 5 22