ECLI:NL:RBOBR:2018:4218 (Vervangende toestemming deelname Rijksvaccinatieprogramma)

Vervangende toestemming deelname Rijksvaccinatieprogramma, 13 juli 2018 ECLI:NL:RBOBR:2018:4218 Essentie Vervangende toestemming voor vaccinatie van een kind dat uit huis is geplaatst. Rechtsregel Vervangende toestemming voor het vaccineren van een kind dat onder toezicht is gesteld volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Onvoldoende vast staat dat deelname hieraan noodzakelijk is om een ernstig gevaar voor de gezondheid van het kind te voorkomen (artikel 1:265h […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNNE:2018:2377 (Injecteren paard met regenwater)

Injecteren paard met regenwater, 26 juni 2018 (ECLI:NL:RBNNE:2018:2377) Essentie Vaststelling schadevergoeding eigenaresse paard dat opzettelijk is geïnjecteerd met regenwater. Rechtsregel Paard na een ruzie met haar eigenaresse opzettelijk geïnjecteerd met regenwater. Ze heeft hierdoor grote gezondheidsschade opgelopen. Gelet op de aard van de aansprakelijkheid en de opzet komen de kosten voor ruime vergoeding in aanmerking. Ook behandelingen en supplementen vanuit […]

Lees meer

ECLI:NL:GHAMS:2017:31 (Nationale Notaris)

Gerechtshof Amsterdam 10 januari 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:31) Essentie Samenwerking van een notaris met de Nationale Notaris Holding B.V. is in strijd met de voor notarissen geldende beroeps- en gedragsregels. Rechtsregel Een notaris handelt door samenwerking met Nationale Notaris Holding B.V. in strijd met gedragsregels inzake onafhankelijkheid, onpartijdigheid en geheimhouding. Daarnaast is de samenwerking in strijd met de verordening waarin regels zijn […]

Lees meer

ECLI:NL:GHSHE:2019:285 (Gebruik van heimelijke geluidsopnamen als bewijs in een civiele zaak)

Gerechtshof ’s Hertogenbosch 29 januari 2019, Gebruik van heimelijke geluidsopnamen als bewijs in een civiele zaak (ECLI:NL:GHSHE:2019:285) Essentie Een man krijgt ruzie met de stiefdochter van een van zijn broers. Deze ruzie loopt zodanig uit de hand, dat deze uitmondt in een vechtpartij. De man doet aangifte en eist een schadevergoeding. Veel dingen zijn onduidelijk over de vechtpartij. De stiefvader […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1989:AD0830 (Erven Gaasbeek)

Erven Gaasbeek, 23 juni 1989 ECLI:NL:HR:1989:AD0830 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Gebondenheid van de erfgenamen, rechtsopvolgers van de erflater, aan de pachtovereenkomst. Bevoegdheid van de erflater tot verpachting. Rechtsregel Erfgenamen zijn als rechtsopvolgers onder algemene titel gebonden aan de door de erflater (de overledene) aangegane overeenkomsten. Zij moeten deze overeenkomsten dan ook nakomen. Dit geldt ook voor een overeenkomst die […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2001:AA9434 (Arena-arrest)

Arena-arrest, 12 januari 2001, (ECLI:NL:HR:2001:AA9434) Essentie Aansprakelijkheid werkgever voor ongevalschade werknemer op grond van redelijkheid en billijkheid. Rechtsregel Onder omstandigheden kan een werkgever op grond van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid aansprakelijk zijn voor de schade van een werknemer, ook al is niet aan de vereisten van artikel 7:658 BW voldaan. Een werkgever was in beginsel al aansprakelijk voor […]

Lees meer

ECLI:NL:RBGEL:2018:2737 (Foto’s kind op Facebook)

Foto’s kind op Facebook, 31 mei 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:2737) Essentie Gezagsgeschil. Verzoek moeder toegewezen dat vader geen foto’s en/of filmpjes van hun kind op Facebook mag plaatsen. Rechtsregel Een discussie over het al dan niet plaatsen van foto’s en/of filmpjes op Facebook van een kind tussen ouders is een gezagsgeschil (artikel 1:253, eerste lid, BW). Verzoek toegewezen dat er niets geplaatst […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARN:2003:AF5233 (Rabobank/Aarding)

Hof Arnhem van 18 februari 2003 (ECLI:NL:GHARN:2003:AF5233) Essentie In deze uitspraak wordt de maatstaf gegeven voor rechtsgeldige beëindiging van een kredietovereenkomst door een bank. Rechtsregel Op een bank rust een bijzondere zorgplicht uit hoofde van haar maatschappelijke functie. De reikwijdte van deze bijzondere zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval. Voor een kredietopzegging impliceert dit dat de opzegging ten […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARN:2012:BW6572 (Huwelijk en dementie)

Huwelijk en dementie, 5 april 2012 (ECLI:NL:GHARN:2012:BW6572) Essentie Huwelijk tussen een man die geboren is in 1986 en een vrouw die geboren is in 1929. De vrouw was niet in staat haar wil te bepalen door de ziekte van Alzheimer. Huwelijk nietig verklaard. Rechtsregel Het intreden in het huwelijk is een complexe beslissing. In dit geval was alleen fiscaal voordeel beoogd, […]

Lees meer

ECLI:NL:RBHAA:2008:BD5329 (Rechtsgevolgen testament bij dwaling)

Rechtbank Haarlem 19 maart 2008 (ECLI:NL:RBHAA:2008:BD5329) Essentie Wanneer een testament tot stand komt onder dwaling in het objectieve recht, leidt dat ertoe dat de rechtsgevolgen aan het testament moeten worden onthouden. Rechtsregel Ondanks dat de bewoordingen van een testament duidelijk zijn en slechts voor één uitlegging vatbaar, kan het in het in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn dat […]

Lees meer
1 2 3 4 22