ECLI:NL:HR:2008:BC5901 (Zwitserse scheiding)

Zwitserse scheiding, 25 april 2008, (ECLI:NL:HR:2008:BC5901)   Essentie Hoewel bij zaken over gezag de belangen van het kind zwaar wegen, moeten ook andere belangen worden betrokken en kunnen deze soms zelfs zwaarder wegen dan het belang van het kind. Rechtsregel Artikel 1:253a BW bepaalt dat de rechtbank een beslissing neemt in het belang van het kind, maar dat betekent niet […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2019:2299 (Geen rechtsgeldige overeenkomst bij stellige ontkenning handtekening)

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 maart 2019, Geen rechtsgeldige overeenkomst bij stellige ontkenning handtekening (ECLI:NL:GHARL:2019:2299) Essentie Hoe laat je zien dat je instemt met een overeenkomst? Makkelijk; je zet je handtekening. Maar wat nu als de ondertekenaar ontkent dat de handtekening onderaan de overeenkomst zijn handtekening is? Daar gaat nu precies dit arrest over. Art.159 lid 2 Rv zegt dat een ondertekende […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2010:BL7407 (Gelijkwaardig ouderschap I)

Gelijkwaardig ouderschap I, 21 mei 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BL7407) Essentie In beginsel 50/50 verdelen van hoofdverblijf en zorg- en opvoedingstaken, maar belang van het kind staat voorop en kan zwaarder wegen. Rechtsregel Sinds de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (1 maart 2009) moet in beginsel steeds worden uitgegaan van een gelijke verdeling van de hoofdverblijfplaats van het kind en de […]

Lees meer

ECLI:NL:RBROT:2019:1591 (Grolsch/Lidl)

Rechtbank Rotterdam 28 februari 2019 (ECLI:NL:RBROT:2019:1591) Essentie Lidl maakt met haar bier ‘Kordaat’ geen inbreuk op de merkrechten van Grolsch. Rechtsregel Om een inbreuk op een merkrecht in de zin van art. 2.20 lid 1 BVIE te kunnen aannemen, moet sprake zijn van overeenstemming tussen het ingeschreven merk en het teken dat wordt gebruikt door een derde. De mate van […]

Lees meer

Derdenbescherming bij vernietiging koopovereenkomst

Rb. Den Haag 09-01-2019 (derdenbescherming bij vernietiging koopovereenkomst) (ECLI:NL:RBDHA:2019:287) Essentie Een zwarte Audi A3 wordt door eiser A verkocht aan C. De betaling blijkt achteraf niet werkelijk te hebben plaatsgevonden. C verkoopt de auto door aan de onderneming van D en deze verkoopt hem weer door aan B, terwijl de auto nog steeds op naam staat van A. Ondertussen ontbindt […]

Lees meer

ECLI:NL:RBOBR:2018:4218 (Vervangende toestemming deelname Rijksvaccinatieprogramma)

Vervangende toestemming deelname Rijksvaccinatieprogramma, 13 juli 2018 ECLI:NL:RBOBR:2018:4218 Essentie Vervangende toestemming voor vaccinatie van een kind dat uit huis is geplaatst. Rechtsregel Vervangende toestemming voor het vaccineren van een kind dat onder toezicht is gesteld volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Onvoldoende vast staat dat deelname hieraan noodzakelijk is om een ernstig gevaar voor de gezondheid van het kind te voorkomen (artikel 1:265h […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNNE:2018:2377 (Injecteren paard met regenwater)

Injecteren paard met regenwater, 26 juni 2018 (ECLI:NL:RBNNE:2018:2377) Essentie Vaststelling schadevergoeding eigenaresse paard dat opzettelijk is geïnjecteerd met regenwater. Rechtsregel Paard na een ruzie met haar eigenaresse opzettelijk geïnjecteerd met regenwater. Ze heeft hierdoor grote gezondheidsschade opgelopen. Gelet op de aard van de aansprakelijkheid en de opzet komen de kosten voor ruime vergoeding in aanmerking. Ook behandelingen en supplementen vanuit […]

Lees meer

ECLI:NL:GHAMS:2017:31 (Nationale Notaris)

Gerechtshof Amsterdam 10 januari 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:31) Essentie Samenwerking van een notaris met de Nationale Notaris Holding B.V. is in strijd met de voor notarissen geldende beroeps- en gedragsregels. Rechtsregel Een notaris handelt door samenwerking met Nationale Notaris Holding B.V. in strijd met gedragsregels inzake onafhankelijkheid, onpartijdigheid en geheimhouding. Daarnaast is de samenwerking in strijd met de verordening waarin regels zijn […]

Lees meer

ECLI:NL:GHSHE:2019:285 (Gebruik van heimelijke geluidsopnamen als bewijs in een civiele zaak)

Gerechtshof ’s Hertogenbosch 29 januari 2019, Gebruik van heimelijke geluidsopnamen als bewijs in een civiele zaak (ECLI:NL:GHSHE:2019:285) Essentie Een man krijgt ruzie met de stiefdochter van een van zijn broers. Deze ruzie loopt zodanig uit de hand, dat deze uitmondt in een vechtpartij. De man doet aangifte en eist een schadevergoeding. Veel dingen zijn onduidelijk over de vechtpartij. De stiefvader […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1989:AD0830 (Erven Gaasbeek)

Erven Gaasbeek, 23 juni 1989 ECLI:NL:HR:1989:AD0830 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Gebondenheid van de erfgenamen, rechtsopvolgers van de erflater, aan de pachtovereenkomst. Bevoegdheid van de erflater tot verpachting. Rechtsregel Erfgenamen zijn als rechtsopvolgers onder algemene titel gebonden aan de door de erflater (de overledene) aangegane overeenkomsten. Zij moeten deze overeenkomsten dan ook nakomen. Dit geldt ook voor een overeenkomst die […]

Lees meer
1 2 3 21