ECLI:NL:HR:1987:AG5595 (Leijsen / Geurts)

Leijsen / Geurts, 8 mei 1987 (ECLI:NL:HR:1987:AG5595) (inhoud niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Verbreking samenwoning. Het gaat om goederen waarvan iemand stelt dat deze door schenking in haar bezit zijn gekomen. Verdeling van de bewijslast van het eigendom van deze goederen. Rechtsregel Als goederen in iemands bezit zijn door schenking (in dit geval is het beroep hierop door het hof als […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2018:207 (Matiging boete door rechter)

Matiging boete door rechter, HR 16 februari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:207) Essentie De rechter kan een buitensporige, onaanvaardbare boete matigen. Rechtsregel De in art. 6:94 BW opgenomen maatstaf dat voor matiging slechts grond kan zijn indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, brengt mee dat de rechter pas van zijn bevoegdheid tot matiging gebruik mag maken als de toepassing van een boetebeding in […]

Lees meer

ECLI:NL:RBAMS:2016:2121 (Terumo/AVROTROS)

Rechtbank Amsterdam, 13 april 2016 ECLI:NL:RBAMS:2016:2121 Essentie Een ongefundeerde publicatie waaruit schade voortvloeit kan leiden tot aansprakelijkheid van de journalist op grond van onrechtmatige daad. Rechtsregel De vraag of een publicatie onrechtmatig is moet worden beantwoord aan de hand van een noodzakelijke afweging van twee tegenover elkaar staande, in dit geval botsende, grondrechten. Enerzijds is dat het ex art. 7 […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1987:AB9606 (Bruinsma / Smit)

Bruinsma/Smit, 16 januari 1987 ECLI:NL:HR:1987:AB9606 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Gemeenschap van goederen bij samenwonende partners. Rechtsregel Om te bepalen of er tussen samenlevende partners gemeenschap van goederen bestaat, is beslissend wat zij hierover, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hebben afgesproken. De omstandigheid dat Bruinsma en Smit jr. aparte bankrekeningen hadden en ieder bepaalde posten betaalden, maakt dat niet anders. Er moet […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2013:2058 (Samenwonen als ware zij gehuwd)

Samenwonen als ware zij gehuwd, 20 december 2013 (ECLI:NL:HR:2013:2058) Essentie Geen einde alimentatieplicht als de vrouw gaat samenwonen met een nieuwe partner die nog gehuwd is. Rechtsregel Een man betaalt alimentatie aan zijn ex-vrouw. Zij gaat op een gegeven moment samenwonen met een ander, die nog getrouwd is. De man vraagt voor recht te verklaren dat hij nu geen alimentatie […]

Lees meer

ECLI:NL:RBDHA:2017:14820 (Uitgegleden over potje erwtjes & worteltjes)

Uitgegleden over potje erwtjes & worteltjes, 8 november 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:14820) Essentie De Aldi is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een val van de werkneemster als zij in haar eigen tijd haar eigen boodschappen inpakt. Rechtsregel Het ongeval heeft niet plaatsgevonden in de uitoefening van de werkzaamheden van verzoekster, nu zij haar eigen boodschappen deed. Aldi heeft zijn zorgplicht ook […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BD3129 (Maatzorg/van der Graaf)

Maatzorg/van der Graaf, HR 12 december 2008 ECLI:NL:HR:2008:BD3129 Essentie Een werkgever is ook aansprakelijk voor een ongeval dat zijn werknemer krijgt in de uitoefening van zijn werk als fietser of voetganger. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een eenzijdig of meerzijdig ongeval. Rechtsregel De zorgplicht van de werkgever van het criterium ‘in de uitoefening van zijn werkzaamheden’ […]

Lees meer

ECLI:NL:RBMNE:2017:6772 (Intrek van huurbaas in studentenhuis)

Intrek van huurbaas in studentenhuis, Rb 13 september 2017 (ECLI:NL:RBMNE:2017:6772) Essentie Een huurbaas mag – naast de huurders – in een studentenwoning wonen. Rechtsregel Een verhuurder heeft als eigenaar van het pand in beginsel het recht om zelf naast de huurders zijn intrek in het pand te nemen. De gesloten huurovereenkomsten staan daar niet aan in de weg. In beginsel […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2013:911 (Uiterste wilsbeschikking)

Uiterste wilsbeschikking, HR 11 oktober 2013 (ECLI:NL:HR:2013:911) Essentie Ook als een uiterste wilsbeschikking op het eerste gezicht duidelijk is, dient ex art. 4:46 lid 1 BW te worden gelet op de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen en op de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt. Rechtsregel Bij de uitlegging van een uiterste wil geldt ingevolge […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1996:AD2542 (Onderhoudsplicht verwekker met family life)

Onderhoudsplicht verwekker met family life, 26 april 1996 (ECLI:NL:HR:1996:AD2542) Essentie Normaal kan alimentatie alleen gevraagd worden aan de wettige ouders. Een uitzondering vormt artikel 8 EVRM: als tussen de biologische ouder en het kind hiervan sprake is, kan voor het kind ook alimentatie aan die ouder worden gevraagd. Rechtsregel Uit de wet volgt dat een kind alleen tegenover zijn wettelijke […]

Lees meer
1 2 3 15