ECLI:NL:HR:2003:AF0204 (Wijziging geslachtsnaam)

Wijziging geslachtsnaam, 24 januari 2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF0204)   Essentie Afwijzing verzoek wijziging geslachtsnaam kinderen in naam nieuwe partner van moeder. Belang van het kind bij mogelijkheid tot identificatie met biologische vader weegt zwaarder. Rechtsregel Verzoek om gezamenlijk gezag moeder en nieuwe partner en wijziging geslachtsnaam kinderen in achternaam nieuwe partner van moeder. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2015:3011(Kindgebonden budget bij draagkracht ouder)

Kindgebonden budget bij draagkracht ouder, 9 oktober 2015 (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:3011)   Essentie Prejudiciële beslissing. Kinderalimentatie. Meenemen van kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop bij berekening draagkracht ouder die deze posten ontvangt. Rechtsregel Prejudiciële beslissing HR. Ouders kunnen voor hun kind kindgebonden budget aanvragen. Sinds de Wet Hervorming Kindregelingen, die op 1 januari 2015 in werking is getreden, bestaat er een alleenstaande ouderkop […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1981:AG4271 (Boon/Van Loon)

Boon/Van Loon 27 november 1981 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl)   Essentie Bij een echtscheiding moeten de opgebouwde pensioenaanspraken meegenomen worden in de boedel en verrekend worden tussen de ex-partners. Rechtsregel Als mensen gaan scheiden, moeten de tot de datum van echtscheiding opgebouwde pensioenrechten meegenomen worden in de boedel. Hoe deze aanspraken moeten worden verrekend door de twee partijen, ligt aan […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2019:3526 (Rechter ontzegt gezag vader)

Hof Arnhem-Leeuwarden, 16 april 2019 (Rechter ontzegt gezag vader) (ECLI:NL:GHARL:2019:3526) Essentie Volgens psychologen zitten de kinderen door het gedrag en de opstelling van de ouders klem. Gezamenlijk gezag kan niet in stand worden gehouden omdat hulpverlening en mediation niet geholpen heeft. De kinderen hebben niet graag contact met de vader. Omgang met hem levert ook nadeel op voor de kinderen. […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2013:847 (Gelijkwaardig ouderschap II)

Gelijkwaardig ouderschap II, 4 oktober 2013,  (ECLI:NL:HR:2013:847) Essentie Gelijkwaardig ouderschap betekent niet dat de ene ouder geen vervangende toestemming kan krijgen om met de kinderen naar het buitenland te verhuizen. Rechtsregel Op het uitgangspunt van gelijkwaardig ouderschap kan een uitzondering worden gemaakt als dit in het belang is van het kind/de kinderen. Het uitgangspunt van het 50/50 verdelen van de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BC5901 (Zwitserse scheiding)

Zwitserse scheiding, 25 april 2008, (ECLI:NL:HR:2008:BC5901)   Essentie Hoewel bij zaken over gezag de belangen van het kind zwaar wegen, moeten ook andere belangen worden betrokken en kunnen deze soms zelfs zwaarder wegen dan het belang van het kind. Rechtsregel Artikel 1:253a BW bepaalt dat de rechtbank een beslissing neemt in het belang van het kind, maar dat betekent niet […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2019:2299 (Geen rechtsgeldige overeenkomst bij stellige ontkenning handtekening)

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 maart 2019, Geen rechtsgeldige overeenkomst bij stellige ontkenning handtekening (ECLI:NL:GHARL:2019:2299) Essentie Hoe laat je zien dat je instemt met een overeenkomst? Makkelijk; je zet je handtekening. Maar wat nu als de ondertekenaar ontkent dat de handtekening onderaan de overeenkomst zijn handtekening is? Daar gaat nu precies dit arrest over. Art.159 lid 2 Rv zegt dat een ondertekende […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2010:BL7407 (Gelijkwaardig ouderschap I)

Gelijkwaardig ouderschap I, 21 mei 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BL7407) Essentie In beginsel 50/50 verdelen van hoofdverblijf en zorg- en opvoedingstaken, maar belang van het kind staat voorop en kan zwaarder wegen. Rechtsregel Sinds de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (1 maart 2009) moet in beginsel steeds worden uitgegaan van een gelijke verdeling van de hoofdverblijfplaats van het kind en de […]

Lees meer

ECLI:NL:RBROT:2019:1591 (Grolsch/Lidl)

Rechtbank Rotterdam 28 februari 2019 (ECLI:NL:RBROT:2019:1591) Essentie Lidl maakt met haar bier ‘Kordaat’ geen inbreuk op de merkrechten van Grolsch. Rechtsregel Om een inbreuk op een merkrecht in de zin van art. 2.20 lid 1 BVIE te kunnen aannemen, moet sprake zijn van overeenstemming tussen het ingeschreven merk en het teken dat wordt gebruikt door een derde. De mate van […]

Lees meer

Derdenbescherming bij vernietiging koopovereenkomst

Rb. Den Haag 09-01-2019 (derdenbescherming bij vernietiging koopovereenkomst) (ECLI:NL:RBDHA:2019:287) Essentie Een zwarte Audi A3 wordt door eiser A verkocht aan C. De betaling blijkt achteraf niet werkelijk te hebben plaatsgevonden. C verkoopt de auto door aan de onderneming van D en deze verkoopt hem weer door aan B, terwijl de auto nog steeds op naam staat van A. Ondertussen ontbindt […]

Lees meer
1 2 3 22