ECLI:NL:HR:2016:452 (Statusvoorlichting)

Statusvoorlichting, 18 maart 2016 (ECLI:NL:HR:2016:452) Essentie Omgang tussen spermadonor en kind: een rechter kan in het belang van het kind bepalen dat dit kind statusvoorlichting krijgt voordat er weer omgang met de vader plaatsvindt. Dit gaat voor op het recht van de ouders om zelf te bepalen wanneer het kind te horen krijgt dat hij is verwekt door een spermadonor. […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1995:ZC1836 (Disloque)

Disloque-arrest, NJ 1998, 190 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1836) Essentie Het Disloque-arrest gaat over aansprakelijkheid voor letselschade na een ongeval op turntraining. In casu gaat een zogenaamde disloque-oefening mis. Het draait om de vraag of de trainster en de vereniging aansprakelijk zijn voor het ongeval van de turnster op grond van onrechtmatige daad. Zo moet er gekeken worden of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2012:BV9539 (Hypotheeklasten)

Hypotheeklasten, 8 juni 2012, (ECLI:NL:HR:2012:BV9539) Essentie Haviltex-maatstaf. Moet de vrouw meebetalen aan de door de man betaalde hypotheek voor hun gezamenlijke huis nadat ze uit elkaar zijn gegaan? Rechtsregel Het gaat erom of de vrouw mee moet betalen aan de door de man betaalde hypotheek en premies voor de levensverzekering van hun gezamenlijke huis, deels nadat ze uit elkaar zijn […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1919:AG1776 (Lindenbaum/Cohen)

Lindenbaum/Cohen, HR 31-01-1919, NJ 1919, p. 418 (ECLI:NL:HR:1919:AG1776) Essentie Het arrest Lindenbaum/Cohen gaat over de vraag of er sprake is van een onrechtmatige daad. De jurisprudentie die werd gevormd in dit arrest is uiteindelijk gecodificeerd in artikel 6:162 BW. Rechtsregel Dit arrest was erg belangrijk voor het begrip onrechtmatige daad. Na dit arrest werden voortaan ook handelingen die in strijd […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1965:AC4536 (Admiraal)

Admiraal, Hoge Raad 22 januari 1965 ECLI:NL:HR:1965:AC4536 Essentie Om te bepalen of een testament onduidelijk is en voor uitleg in aanmerking komt, dient niet alleen gekeken te worden naar de bewoordingen van het testament. Rechtsregel Voor de beantwoording van de vraag of de bewoordingen van een uiterste wil duidelijk zijn, dient mede te worden gelet op de verhoudingen die de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2005:AT8823 (Bouwvergunning Heemstede)

Bouwvergunning Heemstede, HR 21-10-2005, NJ 2006, 418 (ECLI:NL:HR:2005:AT8823) Essentie Het arrest Bouwvergunning Heemstede gaat over onrechtmatige hinder, ondanks het feit dat er een bouwvergunning is verstrekt. Onrechtmatige hinder kan zich in veel vormen uiten. De meest voorkomende vorm van onrechtmatige hinder vindt plaats in het burenrecht. In casu draait het om de vraag of er sprake is van onrechtmatige hinder, ook […]

Lees meer

ECLI:NL:RBDHA:2018:2651 (Vervangende toestemming verhuizing)

Vervangende toestemming verhuizing, 7 maart 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:265) Essentie Belangen vader en kinderen wegen zwaarder dan belangen moeder, daarom verzoek vervangende toestemming verhuizing afgewezen. Rechtsregel Voor toestemming verhuizing dienen alle omstandigheden van het geval in acht te worden genomen en dienen alle belangen te worden afgewogen. De Hoge Raad heeft in 2008 hiervoor criteria gesteld (ECLI:NL:HR:2008:BC5901). Het gaat onder meer om […]

Lees meer

ECLI:NL:RBLIM:2018:3816 (Koopovereenkomst huis via WhatsApp niet rechtsgeldig)

Koopovereenkomst huis via WhatsApp niet rechtsgeldig, Rechtbank Limburg 19 april 2018 (ECLI:NL:RBLIM:2018:3816) Essentie In dit kort geding staan koper en verkoper van een woning (beide particulier) lijnrecht tegenover elkaar. Het onderwerp van geschil is of er een perfecte koopovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. De koper (eiser in conventie, gedaagde in reconventie) stelt dat een koopovereenkomst via WhatsApp kan […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNHO:2018:2184 (Zorgplicht gymleraar)

Zorgplicht gymleraar, Rechtbank Noord-Holland 14 maart 2018 ECLI:NL:RBNHO:2018:2184 Essentie In casu gaat het om een leerling die ernstig letsel oploopt, een dwarslaesie, door een tikspelletje op school waarbij hij met zijn hoofd tegen een muur aanrent. Centraal staat of de gymleraar zijn zorgplicht heeft geschonden. Rechtsregel Er is geen sprake van schending van de zorgplicht jegens een leerling tijdens een tikspelletje. […]

Lees meer

ECLI:NL:RBMNE:2018:318 (Burenruzie)

Burenruzie, Rechtbank Midden-Nederland, 24 januari 2018 (ECLI:NL:RBMNE:2018:318) Essentie Het verbieden van hinder en overlast bij een burenruzie. Rechtsregel Het verbieden van het veroorzaken van hinder en overlast bij een burenruzie komt alleen in aanmerking voor toewijzing (voor zover daarmee meer is bedoeld dat hetgeen reeds uit de wet voortvloeit) als er sprake is van een, op een recente ervaringen gestoelde, reële […]

Lees meer
1 2 3 17