HR 15-10-1923, NJ 1923, 1329 (Opticien)

Opticien-arrest, HR 15-10-1923, NJ 1923, 1329 [ECLI:NL:HR:1923:243] Door Sapna Gajadhar Essentie Wanneer men als een goedwillend persoon een ander uit een gevaarlijke, dan wel hulpbehoevende toestand redt en daarmee een wettelijke bepaling schendt, dan kan men niet strafbaar worden gehouden voor het feit dat hij heeft begaan in deze noodtoestand. Er is dus sprake van een schulduitsluitingsgrond in de zin van […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1997:ZC2478 (Portacabin)

Portacabin, HR 31 oktober 1997 (ECLI:NL:HR:1997:ZC2478) Door Julia Verschoor Essentie Een gebouw kan onroerend zijn (art. 3:3 BW), doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Rechtsregel Een gebouw kan duurzaam met de grond verenigd zijn, doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Hierbij is het niet […]

Lees meer

HR 23-05-1921, NJ 1921, 564 (Elektriciteitsarrest)

Elektriciteit, HR 23-05-1921, NJ 1921, 564 Essentie Dit relatief ‘oude’ arrest gaat over de diefstal van elektriciteit. Een tandarts zette zijn elektriciteitsmeter stil middels het gebruik van een breinaald. Hierdoor kon hij elektriciteit verbruiken, zonder dat dit geregistreerd werd. Hij werd vervolgd voor diefstal van elektriciteit (art. 310 Sr). Men twijfelde echter of voldaan was aan de delictsomschrijving van art. […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1974:AC5503 (Broodbezorger-arrest)

Broodbezorger-arrest, HR 22 november 1974 (ECLI:NL:HR:1974:AC5503) Door Austin Ellinor Essentie Dit arrest van de Hoge Raad gaat over de onrechtmatige daad en hoe dit in verband staat met de waarschuwingsplicht en nalatigheid. Er is onderscheid te maken tussen gewoon en zuiver nalaten. Bij het Kelderluik-arrest is er sprake van gewoon nalaten. Hierbij is de nalatige zelf betrokken geweest bij het creëren van het […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2004:AM2533 (Afvoerpijp/Loze hasjpijp)

Afvoerpijp/Loze hasjpijp, HR 30 maart 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AM2533)  Door Marsha Simon Essentie De Hoge Raad formuleert in dit arrest algemene regels voor de toepassing van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering. Aan de orde komt op welke vormverzuimen artikel 359a van toepassing is, wanneer een dergelijk vormverzuim gevolgen heeft, de rechtsgevolgen van de vormverzuimen, te stellen eisen aan een verweer, […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1988:ZC3744 (Unileverarrest)

Unileverarrest, HR 27 januari 1988 (ECLI:NL:HR:1988:ZC3744) Door Michiel Hennevelt Essentie Standaardarrest over de herkwalificatie van lening naar eigen vermogen. Bij deze herkwalificatie moet de civielrechtelijke werkelijkheid wijken voor een fiscale waardering van geldverstrekkingen in de vennootschapsbelasting, dit heeft belangrijke gevolgen voor de fiscale winst. Rechtsregel Bij de vraag of een geldverstrekking eigen vermogen of vreemd vermogen is, is de civielrechtelijke […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981, 635 (Haviltex)

Haviltex, HR 13 maart 1981 (ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981, 635) Essentie Bij de uitleg van een overeenkomst is het niet genoeg om enkel naar de taalkundige betekenis van de tekst te kijken. Er dient ook gekeken te worden naar de bedoeling van partijen. Deze uitleg wordt sindsdien aangeduid met de Haviltex-maatstaf, en wordt nog steeds in geschillen omtrent uitleg gebruikt. Rechtsregel […]

Lees meer

ECLI:NL:GHAMS:1977:AB7142 (Hollende Kleurling)

Hollende Kleurling, Hof Amsterdam 03 juni 1977, NJ 1978, 601   Essentie Dit bekende arrest heeft betrekking op onrechtmatig verkregen bewijs, alsmede op de criteria die bepalen wanneer een persoon wordt aangemerkt als een verdachte. Volgens art. 27 Sv moet het redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit blijken uit feiten en omstandigheden. Alleen dan kan iemand worden gezien […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2011:BN3442 (Onzakelijke leningarrest)

Onzakelijke leningarrest, HR 25 november 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BN3442) Door Michiel Hennevelt Essentie Dit standaardarrest past in een lijn jurisprudentie over leningen tussen gelieerde vennootschappen met betrekking tot de vennootschapsbelasting (VPB). De Hoge Raad geeft een aantal rechtsregels met betrekking tot de rente op zo’n lening, en de aftrekbaarheid van verliezen als de lening niet terugbetaald kan worden. Rechtsregel Indien voor een […]

Lees meer

EHRM, 21 februari 1984, NJ 1988/937 (Öztürk)

EHRM Öztürk, 21 februari 1984, NJ 1988/937 [EHRM, NJ 1988/937] Door Sapna Gajadhar Essentie Vervolging in de zin van artikel 6 EVRM is veel breder dan alleen het vervolgen van strafrechtelijke overtredingen. Ook het vervolgen van andere overtredingen kan onder het bereik van artikel 6 EVRM vallen. Het EHRM heeft voorwaarden in het leven geroepen om te kijken of er sprake is […]

Lees meer
1 51 52 53 54 55