ECLI:EU:C:1995:341 (Hönig)

HvJ Hönig, HvJ EU 19 oktober 1995 (ECLI:EU:C:1995:341) Door Michiel Hennevelt Essentie De Duitse rechter stelt prejudiciële vragen aan het HvJ over de minimumoppervlakte voor kooien van legkippen, die in een Europese richtlijn geregeld is. Mogen lidstaten strengere eisen stellen dan de richtlijn, of leidt dit tot ongewenste concurrentieverschillen tussen lidstaten? Rechtsregel Bij de uitlegging van gemeenschapsrechtelijke bepalingen, zoals de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2000:AA5784 (Zeulende zusjes)

Zeulende zusjes, HR 12 mei 2000 (ook bekend als ‘Monique & Wendy’) (ECLI:NL:HR:2000:AA5784) Door Julia Verschoor Essentie In dit arrest staat centraal of een bepaalde gedraging onrechtmatig is of dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Niet alleen de enkele mogelijkheid dat er een ongeval kan plaatsvinden, maakt dat gedrag onrechtmatig. Het gedrag is alleen onrechtmatig indien […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1991:AD1791 (Depex/curatoren Bergel)

Depex/curatoren Bergel, HR 15 november 1991, NJ 1993, 316 (ECLI:NL:HR:1991:AD1791) Essentie Art. 3:4 lid 1 BW bepaalt dat al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt, een bestanddeel van die zaak is. De Hoge Raad geeft in dit arrest een maatstaf, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld wanneer iets volgens verkeersopvatting onderdeel uitmaakt van een zaak, en dus […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1916:BG9431 (Melkventerarrest)

Melk-en-water, HR 14-02-1916, NJ 1916, 681 Essentie In dit arrest introduceerde de Hoge Raad een nieuwe schulduitsluitingsgrond, namelijk ‘afwezigheid van alle schuld’, vaak afgekort tot ‘avas’. Avas is, in tegenstelling tot alle overige strafuitsluitingsgronden, niet opgenomen in ons Wetboek van Strafrecht. Rechtsregel Bij afwezigheid van alle schuld, dient een verdachte niet te worden veroordeeld. Afwezigheid van alle schuld is een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1994:ZC134 (Taxusstruik-arrest)

Hulsbosch/Broen (Taxusstruik-arrest), HR 22-04-1994, NJ 1994, 624 (ECLI:NL:HR:1994:ZC134) Door Austin Ellinor Essentie Dit arrest gaat over de aansprakelijkheid voor giftige planten en struiken. Hoe ver reiken de zorgvuldigheidsnormen? In dit arrest staat de vraag centraal of men aansprakelijk kan zijn voor vergiftiging door het plaatsen van giftige planten en of er in een dergelijk geval sprake is van onrechtmatig handelen. Rechtsregel […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2004:AO4224 (Jetblast)

Jetblast, HR 28 mei 2004, NJ 2005, 105 (ECLI:NL:HR:2004:AO4224) Door Marsha Simon Essentie Het Jetblast-arrest, ook bekend als Hartmann/Princess Juliana IA en Hartmann/PJIA, is een arrest van de Hoge Raad dat betrekking heeft op aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in verband met een waarschuwingsplicht. Voorop moet worden gesteld dat bij de beantwoording van de vraag of aan iemand, die een situatie in het leven roept […]

Lees meer

ECLI:EU:C:1974:82 (Dassonville)

HvJ Dassonville, HvJ EU 11 juli 1974 (ECLI:EU:C:1974:82) Door Michiel Hennevelt Essentie Het arrest gaat om de invulling van het vrije verkeer van goederen, één van de vier vrijheden van de Europese interne markt naast de vrijheid van personen, diensten en kapitaal. Het Hof van Justitie (HvJ) geeft invulling aan het begrip ‘maatregelen van gelijke werking als invoerbeperkingen’. Met andere […]

Lees meer

HR 15-10-1923, NJ 1923, 1329 (Opticien)

Opticien-arrest, HR 15-10-1923, NJ 1923, 1329 Essentie Wanneer men als een goedwillend persoon een ander uit een gevaarlijke, dan wel hulpbehoevende toestand redt en daarmee een wettelijke bepaling schendt, dan kan men niet strafbaar worden gehouden voor het feit dat hij heeft begaan in deze noodtoestand. Er is dus sprake van een schulduitsluitingsgrond in de zin van artikel 40 Sr, waardoor […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1997:ZC2478 (Portacabin)

Portacabin, HR 31 oktober 1997 (ECLI:NL:HR:1997:ZC2478) Door Julia Verschoor Essentie Een gebouw kan onroerend zijn (art. 3:3 BW), doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Rechtsregel Een gebouw kan duurzaam met de grond verenigd zijn, doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Hierbij is het niet […]

Lees meer

HR 23-05-1921, NJ 1921, 564 (Elektriciteitsarrest)

Elektriciteit, HR 23-05-1921, NJ 1921, 564 Essentie Dit relatief ‘oude’ arrest gaat over de diefstal van elektriciteit. Een tandarts zette zijn elektriciteitsmeter stil middels het gebruik van een breinaald. Hierdoor kon hij elektriciteit verbruiken, zonder dat dit geregistreerd werd. Hij werd vervolgd voor diefstal van elektriciteit (art. 310 Sr). Men twijfelde echter of voldaan was aan de delictsomschrijving van art. […]

Lees meer
1 49 50 51 52 53 54