ECLI:NL:GHARL:2018:8048 (Ontlasting in gezicht te kwalificeren als mishandeling?)

Ontlasting in gezicht te kwalificeren als mishandeling? Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 6 september 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:8048) Essentie Dit arrest gaat over een nietsvermoedende man die urine en ontlasting in zijn gezicht kreeg gesmeten. Volgens de tenlastelegging heeft de verdachte het slachtoffer mishandeld door met voorbedachten rade een hoeveelheid ontlasting over hem heen te gooien, als gevolg waarvan de veroordeelde een hevige onlust veroorzakende […]

Lees meer

ECLI:NL:GHAMS:2002:AF5771 (Onwaardige kleinzoon)

Onwaardige kleinzoon, 15 augustus 2002 ECLI:NL:GHAMS:2002:AF5771 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Erfrecht. Kleinzoon krijgt niets van erfenis oma omdat hij zijn ouders heeft vermoord. Rechtsregel De zeer uitzonderlijke situatie in deze zaak is niet door de wetgever voorzien en er zijn zulke bijzondere omstandigheden dat een beroep gedaan kan worden op de redelijkheid en billijkheid. Dit in verband met de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1994:ZC1583 (Kloes/Fransman)

Kloes/Fransman, 16 december 1994 ECLI:NL:HR:1994:ZC1583 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Door Austin Ellinor   Essentie Het arrest Kloes/Fransman gaat over het verbod van herhaling met betrekking tot het kort geding. In casu draait het om de vraag of er zo’n verbod van herhaling geldt in een kort geding en de relatie daarmee met de kracht van gewijsde. Rechtsregel In een kortgeding […]

Lees meer

ECLI:NL:OGEAC:2018:156 (Privacy hotelgast)

Ontslag receptioniste, 31 mei 2018 (ECLI:NL:OGEAC:2018:156) Essentie Ontslag aangevraagd omdat hotelmedewerkster de privacy van een gast heeft geschonden door aan zijn vrouw te vertellen dat hij daar verbleef met een andere vrouw. Rechtsregel Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dit mag normaal gesproken niet tot ontslag leiden. Dit kan weleens anders zijn, maar dan moeten alle omstandigheden van het geval […]

Lees meer

ECLI:NL:CRVB:2018:269 (opvragen reisgegevens studenten)

Opvragen reisgegevens studenten, CRvB 15 februari 2018 ECLI:NL:CRVB:2018:269 Essentie DUO mag reisgegevens van studenten opvragen om te controleren of de studenten wel recht hebben op een uitwonendenbeurs. Dit levert weliswaar een inbreuk op het recht van de privacy van de studenten op, maar volgens de CRvB is deze inbreuk toegestaan. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of een […]

Lees meer

ECLI:NL:RBAMS:2018:5129 (sociale huurwoning als pied-à-terre)

Sociale huurwoning als pied-à-terre, 19 juli 2018 (ECLI:NL:RBAMS:2018:5129) Essentie Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming woning omdat de vrouw de woning in Amsterdam alleen als ruimte gebruikt om op haar kleinkinderen te passen, en niet om er te wonen. Gelet op de schaarste in de woningmarkt is dat niet acceptabel. Rechtsregel De vrouw heeft zich niet gehouden aan het goed huurderschap, door […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1984:AG4901 (Ciba Geigy/Voorbraak)

Ciba Geigy/Voorbraak, 16 november 1984 (ECLI:NL:HR:1984:AG4901) Door Austin Ellinor   Essentie Het arrest Ciba Geigy/Voorbraak gaat over dwangsommen uit een kort geding. In casu draait het om de vraag wat de consequenties als een rechterlijk verbod ten onrechte in een vonnis is opgenomen, maar de partij ten behoeve van wie dit verbod op de ander is geplaatst, die ander met […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2018:3558 (Zonnepanelen bij WOZ-waardering)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 april 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:3558) Essentie Zonnepanelen tellen mee bij de WOZ-waardering van een woning (art. 17 Wet WOZ). Rechtsregel Zonnepanelen die zijn geplaatst op een woning zijn onroerend en tellen daarom mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Zonnepanelen zijn namelijk naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven zolang als de eigenaar in de […]

Lees meer

HR 7 oktober 1994, NJ 1994, 171 (Dibbets)

Dibbets, 7 oktober 1994 NJ 1994, 171 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Werknemer heeft een beroep gedaan op nietigheid van het ontslag. Stuurt daarna een brief aan de werkgever, maar hieruit blijkt niet – en zeker niet duidelijk en ondubbelzinnig – dat hij het beroep op de nietigheid van het ontslag intrekt en afziet van schadevergoeding. Daarom heeft hij er […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2018:1125 (Gebruik van Google Maps als bewijs)

HR 10 juli 2018, Gebruik van Google Maps als bewijs (ECLI:NL:HR:2018:1125) Essentie In deze zaak werd ingebroken bij een bloemist en werd er geld weggenomen. Om de verdachte te veroordelen is onder meer informatie ontleend aan Google Maps. Dit bewijsmiddel is verder niet onderbouwd, omdat het is aangevoerd als feit van algemene bekendheid. Een feit van algemene bekendheid behoeft immers […]

Lees meer
1 2 3 4 5 51