ECLI:NL:GHARN:2003:AF5233 (Rabobank/Aarding)

Hof Arnhem van 18 februari 2003 (ECLI:NL:GHARN:2003:AF5233) Essentie In deze uitspraak wordt de maatstaf gegeven voor rechtsgeldige beëindiging van een kredietovereenkomst door een bank. Rechtsregel Op een bank rust een bijzondere zorgplicht uit hoofde van haar maatschappelijke functie. De reikwijdte van deze bijzondere zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval. Voor een kredietopzegging impliceert dit dat de opzegging ten […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2018:718 (Voorwaardelijk opzet-begrip verruimd?)

Hoge Raad 29 mei 2018, Voorwaardelijk opzet-begrip verruimd?(ECLI:NL:HR:2018:718) Essentie Dit arrest gaat over een Hazewindhond genaamd Hunter die op 25 februari 2015 werd aangevallen door een drietal honden van het ras Amerikaanse Staffordshireterriër. Deze honden zijn een jaar eerder ook al betrokken geweest bij een bijtincident, waarna een risico-inschatting is gemaakt door een deskundige. Desondanks heeft de eigenaar de drie […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1999:ZC2849 (Schoenmaker)

Schoenmaker, 12 februari 1999 ECLI:NL:HR:1999:ZC2849 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Ontslag op staande voet. Bij de beoordeling van de dringende reden moet worden betrokken of de gevolgen van de werknemer niet te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de beëindiging. Rechtsregel De rechtbank had bij de beoordeling of sprake was van een dringende reden, de […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNNE:2018:4559 (A7 Snelwegblokkade (De Blokkeerfriezen))

Rechtbank Noord-Nederland, 9 november 2018, A7 Snelwegblokkade (De Blokkeerfriezen) (ECLI:NL:RBNNE:2018:4559) Essentie Deze zaak is weinig mensen onbekend; de zaak waarin 34 verdachten terechtstonden voor het blokkeren van de rijksweg A7 op 18 januari 2017. Aan 31 verdachten is een werkstraf van 80 uur tot en met 180 uur opgelegd. Twee blokkeerders kregen een werkstraf van 200 uur tezamen met een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2002:AE4090 (Laudy / Fair Play)

Laudy/Fair Play, 4 oktober 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE4090) Essentie Geen aansprakelijkheid werkgever voor snijden aan broodmes door werknemer. Rechtsregel Het oordeel van de rechtbank dat de werkgever door haar werknemers niet te waarschuwen voor een nieuw/geslepen broodmes, niet in haar zorgplicht tekort is geschoten, is niet onbegrijpelijk. Het is een feit van algemene bekendheid dat een broodmes scherp is en dat een […]

Lees meer

ECLI:NL:RBMNE:2018:5708 (Wie is de feitelijke bestuurder van een zelfrijdende auto?)

Rechtbank Midden-Nederland, 22 november 2018, Wie is de feitelijke bestuurder van een zelfrijdende auto? (ECLI:NL:RBMNE:2018:5708) Essentie Deze uitspraak van de kantonrechter gaat over de bestuurder van een Tesla model X, die is bekeurd voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden. De bestuurder van deze auto ging in beroep tegen de boete, omdat hij van mening was dat […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARN:2012:BW6572 (Huwelijk en dementie)

Huwelijk en dementie, 5 april 2012 (ECLI:NL:GHARN:2012:BW6572) Essentie Huwelijk tussen een man die geboren is in 1986 en een vrouw die geboren is in 1929. De vrouw was niet in staat haar wil te bepalen door de ziekte van Alzheimer. Huwelijk nietig verklaard. Rechtsregel Het intreden in het huwelijk is een complexe beslissing. In dit geval was alleen fiscaal voordeel beoogd, […]

Lees meer

ECLI:NL:RBHAA:2008:BD5329 (Rechtsgevolgen testament bij dwaling)

Rechtbank Haarlem 19 maart 2008 (ECLI:NL:RBHAA:2008:BD5329) Essentie Wanneer een testament tot stand komt onder dwaling in het objectieve recht, leidt dat ertoe dat de rechtsgevolgen aan het testament moeten worden onthouden. Rechtsregel Ondanks dat de bewoordingen van een testament duidelijk zijn en slechts voor één uitlegging vatbaar, kan het in het in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn dat […]

Lees meer

De 10 meest gelezen bestuursrechtuitspraken van 2018

Golden oldies of opvallende zaken? Dit waren het afgelopen jaar de best gelezen uitspraken binnen het bestuursrecht. 1. Fluoridering Het vraagstuk hier is of er sprake moet zijn van een wettelijke grondslag om bepaalde handelingen uit te voeren, in dit geval het toevoegen van fluoride aan drinkwater. Lees de hele uitwerking hier. 2. Brummen Om de rechtszekerheid te waarborgen, mogen […]

Lees meer

De 10 meest gelezen privaatrechtarresten van 2018

Golden oldies of opvallende zaken? Dit waren het afgelopen jaar de best gelezen arresten binnen het privaatrecht. 1. Haviltex Essentie: Bij de uitleg van een overeenkomst is het niet genoeg om enkel naar de taalkundige betekenis van de tekst te kijken. Er dient ook gekeken te worden naar de bedoeling van partijen. Lees de hele uitwerking hier. 2. Hofland/Hennis Dit arrest […]

Lees meer
1 2 3 4 5 53