ECLI:EU:C:2004:17 (Kühne & Heitz)

Kühne & Heitz, 13 januari 2004 [ECLI:EU:C:2004:17] Door Sapna Gajadhar Essentie Als er een definitief besluit is genomen door een bestuursorgaan kan daar in beginsel niet van worden afgeweken in verband met de rechtszekerheid. Indien aan een viertal vereisten wordt voldaan kan op deze regel een uitzondering worden gemaakt. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of een definitief […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2013:847 (Gelijkwaardig ouderschap II)

Gelijkwaardig ouderschap II, 4 oktober 2013,  (ECLI:NL:HR:2013:847) Essentie Gelijkwaardig ouderschap betekent niet dat de ene ouder geen vervangende toestemming kan krijgen om met de kinderen naar het buitenland te verhuizen. Rechtsregel Op het uitgangspunt van gelijkwaardig ouderschap kan een uitzondering worden gemaakt als dit in het belang is van het kind/de kinderen. Het uitgangspunt van het 50/50 verdelen van de […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2019:3228 (Dood en letsel door schuld na verkeersongeval)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11 april 2019 (dood en letsel door schuld na verkeersongeval) (ECLI:NL:GHARL:2019:3228) Essentie Verdachte heeft aan de handrem van een personenauto getrokken terwijl deze zo’n 70 km per uur reed. In deze auto zaten nog drie andere personen. Verdachte heeft zich zo in juridische zin gedragen als bestuurder van de auto. Een inzittende is als gevolg hiervan overleden en […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2019:474 (Precisering ‘verhullen’ en ‘verbergen’ in relatie tot witwassen)

Hoge Raad 2 april 2019, Precisering ‘verhullen’ en ‘verbergen’ in relatie tot witwassen (ECLI:NL:HR:2019:474) Essentie Verdachte en zijn mededader worden ervan verdacht dat zij meermalen hebben verborgen en verhuld wie de rechthebbende(n) was of waren van uit enig misdrijf afkomstige geldbedragen als bedoeld in artikel 420bis lid 1 onder a Sr. Op 23 april 2009 is bij een doorzoeking van […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1994:ZC1397 (Imam)

Imam, 17 juni 1994 ECLI:NL:HR:1994:ZC1397 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Arbeidsovereenkomst van een geestelijke. Wel sprake van een gezagsverhouding voor de feitelijke aspecten van het werk zoals werktijden en vakantie, niet voor de godsdienstige taken. Rechtsregel Het feit dat een geestelijke ten aanzien van zijn godsdienstige taken niet naar instructies van een werkgever hoeft te luisteren, sluit niet uit dat […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2017:3185 (Levenslang)

HR 19 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3185) Essentie Levenslange gevangenisstraf is niet in strijd met mensenrechten. Rechtsregel De Hoge Raad heeft in deze uitspraak bepaald dat levenslange gevangenisstraf in Nederland niet in strijd is met mensenrechten en daarom mag worden blijven opgelegd. Het Adviescollege Levenslanggestraften heeft thans een besluit gepubliceerd waarin is bepaald dat, uiterlijk 27 jaar nadat een levenslange gevangenisstraf is […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BC5901 (Zwitserse scheiding)

Zwitserse scheiding, 25 april 2008, (ECLI:NL:HR:2008:BC5901)   Essentie Hoewel bij zaken over gezag de belangen van het kind zwaar wegen, moeten ook andere belangen worden betrokken en kunnen deze soms zelfs zwaarder wegen dan het belang van het kind. Rechtsregel Artikel 1:253a BW bepaalt dat de rechtbank een beslissing neemt in het belang van het kind, maar dat betekent niet […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2019:2299 (Geen rechtsgeldige overeenkomst bij stellige ontkenning handtekening)

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 maart 2019, Geen rechtsgeldige overeenkomst bij stellige ontkenning handtekening (ECLI:NL:GHARL:2019:2299) Essentie Hoe laat je zien dat je instemt met een overeenkomst? Makkelijk; je zet je handtekening. Maar wat nu als de ondertekenaar ontkent dat de handtekening onderaan de overeenkomst zijn handtekening is? Daar gaat nu precies dit arrest over. Art.159 lid 2 Rv zegt dat een ondertekende […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2019:1539 (Vernietiging vonnis na Valkenburgse zedenzaak)

Vernietiging vonnis na Valkenburgse zedenzaak, 20 februari 2019  (ECLI:NL:GHARL:2019:1539) Essentie In dit arrest vernietigt het hof het vonnis in eerste aanleg van een verdachte die seksuele handelingen verrichtte met een minderjarige prostituee. Verdachte, of eigenlijk dader aangezien hij onherroepelijk is veroordeeld, heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met een 17-jarig meisje. Het Hof oordeelt dat er niet […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2016:2842 (Overzichtsarrest witwassen)

Hoge Raad 13 december 2016, Overzichtsarrest witwassen (ECLI:HR:2016:2842) Essentie Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet aanpassing witwasregeling d.d. 1 januari 2017 heeft de Hoge Raad een overzichtsarrest gewezen. Met deze wet zijn de delicten ‘eenvoudig witwassen’ (artikel 420bis.1 Sr) en ‘eenvoudig schuldwitwassen’ (artikel 420quater.1 Sr) ingevoerd. Deze delicten hebben betrekking op het verwerven of voorhanden hebben van een […]

Lees meer
1 2 3 4 55