ECLI:NL:HR:2015:1284 (Rouwkost)

Rouwkost, 22 mei 2015, (ECLI:NL:HR:2015:1284) Essentie Of een daad kan worden aangemerkt als een aanvaarding van de nalatenschap, ligt aan de omstandigheden van het geval. Als het betrekking heeft op het regelen van de begrafenis, dan is het geen daad van aanvaarding. Rechtsregel Of uit het gedrag van de erfgenaam de bedoeling kan worden afgeleid om de nalatenschap zuiver te […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNHO:2018:6085 (Illegaal vuurwerk op bedrijfsfeest – Kelderluik-situatie)

Illegaal vuurwerk op bedrijfsfeest – Kelderluik-situatie. Rechtbank Noord-Holland, 18 juli 2018. (ECLI:NL:RBNHO:2018:6085) Essentie Deze uitspraak gaat over een man die illegaal vuurwerk (Cobra 6) meeneemt naar een bedrijfsfeestje waar veel alcohol wordt gedronken. De man is zelf overigens gewoon nuchter. Hij laat het vuurwerk zien en een van de aanwezigen pakt het af, steekt het binnen aan en raakt zijn […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1994:ZC1322 (Afga/Schoolderman)

Afga/Schoolderman, 8 april 1994 ECLI:NL:HR:1994:ZC1322 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Gelijke arbeid moet in gelijke omstandigheden op gelijke wijze worden beloond, tenzij een objectieve rechtvaardigingsgrond ongelijke beloning toelaat (Afga-criterium). Rechtsregel Werknemer met nul-urencontract. Gelet op de omstandigheden van het geval is Afga verplicht als een goed werkgever te handelen en deze werknemer op dezelfde wijze te belonen als de rest […]

Lees meer

ECLI:NL:RBLIM:2018:8085 (Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is…)

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is…, 28 augustus 2018 (ECLI:NL:RBLIM2018:8085) Essentie Disciplinaire straf van het inhouden van 16 vakantie-uren van een politieagent die een collega met een Sinterklaasgedicht voor schut gezet heeft en heeft gekwetst. Rechtsregel Een politieagent heeft een collega tijdens de kerstviering via een Sinterklaasgedicht voor schut gezet en gekwetst. Dit is plichtsverzuim. De disciplinaire straf […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2003:AI1439 (Stichting Patiënten Fonds)

Stichting Patiënten Fonds (ABRvS 27 augustus 2003) (ECLI:NL:RVS:2003:AI1439) Essentie Wanneer een orgaan wil worden aangemerkt als een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, onder b, van de Awb, dan dient voldaan te worden aan het inhoudelijke en financiële vereiste. Rechtsregel De rechtbank heeft het beroep van appellant ongegrond verklaard en geoordeeld dat het bestuur van Stichting Patiënten […]

Lees meer

ECLI:NL:GHDHA:2018:2591 (klimaatzaak Urgenda)

Gerechtshof Den Haag 9 oktober 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:2591) Essentie Het gerechtshof Den Haag verwerpt het hoger beroep van de Nederlandse Staat in de klimaatzaak tegen stichting Urgenda. Rechtsregel Het hof heeft geoordeeld dat de Nederlandse Staat haar zorgplicht schendt door niet ten minste 25% van de broeikasgassen in 2020 te willen reduceren. Een reductie van 25% in 2020 wordt als het […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2001:AB1254 (Hotel New York)

Hotel New York, 2 maart 2001 (ECLI:NL:HR:2001:AB1254) Essentie Loonbegrip. Vergoeding voor arbeid door werkgever. Hiertoe behoren geen fooien van derden. Rechtsregel Onder loon moet worden verstaan de vergoeding die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is voor de bedongen arbeid. Daaronder vallen (in het algemeen) geen fooien die de werknemer van derden ontvangt. Inhoud arrest Hotel New York is een […]

Lees meer

ECLI:NL:RBDHA:2017:16565 (Vertaalfout op blik halal soep)

Vertaalfout op blik halal soep, 27 december 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:16565) Essentie Tweet over de vraag of soep die halal is misschien toch varkensproducten bevat, gelet op de ingrediëntenlijst. Dat blijkt een vertaalfout te zijn. Afweging tussen het belang van bescherming van de eer en goede naam van de soepfabrikant en de vrijheid van meningsuiting van de persoon die de tweet heeft […]

Lees meer

ECLI:NL:RBOVE:2018:2755 (Letsel tijdens knikkeren)

Letsel tijdens knikkeren, Rechtbank Overijssel 10 juli 2018 (ECLI:NL:RBOVE:2018:2755) Door Julia Verschoor Essentie Het betreft een deelgeschil waarbij de ouders van een leerling de basisschool aansprakelijk stellen voor een ongeval met een dichtgevallen putdeksel. De leerling verliest hierbij zijn pink. De kantonrechter oordeelt dat de school niet onrechtmatig heeft gehandeld. Rechtsregel Geen sprake van gebrekkig toezicht op het schoolplein voor […]

Lees meer

ECLI:NL:RBAMS:2017:9024 (Aansprakelijkheid werkgever voor overlijden werknemer door rabiës)

Aansprakelijkheid voor overlijden werknemer door rabiës, 4 december 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:9024) Essentie Werkgever aansprakelijk voor overlijden werknemer aan rabiës vanwege de blootstelling aan onaanvaardbaar groot besmettingsgevaar. Strijd met goed werkgeverschap. Ook eigen schuld van de werknemer betrokken. Verdeling schade: 35% voor werkgever, 65% voor werknemer. Rechtsregel De hondenbeet is niet gebeurd tijdens de uitoefening van werkzaamheden (7:658 BW), maar omdat de […]

Lees meer
1 2 3 4 51