HR 13-01-1879, W 4330 (Meerenberg)

Meerenberg, HR 13-01-1879 (W 4330) Door Marsha Simon Essentie Doordat de bestuursleden van een ‘krankzinnigeninstituut’ een Koninklijk Besluit hebben overtreden, worden zij vervolgd. De Blanketwet stelde de overtreding strafbaar. De rechtsvraag in dit arrest is of er aan de Kroon (lees: Koning) een wetgevende bevoegdheid toekomt als deze niet uitdrukkelijk in de Grondwet, of door middel van delegatie door een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2002:AE8182 (Pannenkoekenhuis De Kabouter)

Pannenkoekenhuis De Kabouter, HR 6 december 2012, NJ 2003, 616 (ECLI:NL:HR:2002:AE8182) Door Michiel Hennevelt Essentie Het arrest gaat om de vraag of bestuursrechtelijke beginselen zoals de gelijkheid van publieke lasten tot schadevergoeding kunnen leiden bij de burgerlijke rechter. Hoe verhoudt dit zich met de leer van de formele rechtskracht? Rechtsregel Een besluit waartegen in de bestuursrechtelijke fase niet is opgekomen, terwijl […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2003:AI0801 (Brummen)

Brummen, RvS 6 augustus 2003 (ECLI:NL:RVS:2003:AI0801) Door Julia Verschoor Essentie Om de rechtszekerheid te waarborgen, mogen een bestuursorgaan en de belanghebbenden ervan uitgaan dat een besluit rechtmatig is als de beroepsgronden door de rechter uitdrukkelijk en zonder voorbehoud zijn verworpen. In sommige gevallen kan het verstandig zijn om alsnog in hoger beroep te gaan als bepaalde gronden niet uitdrukkelijk en […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1989:AD5725 (Harmonisatiewet)

Harmonisatiewet, HR 14 april 1989, NJ 1989, 469 (ECLI:NL:HR:1989:AD5725) Door Marsha Simon Essentie De Landelijke Studenten Vakbond verzet zich tegen de onverkorte toepassing van de nieuwe bepalingen in de Harmonisatiewet door de Staat, welke voor de student een achteruitgang in rechtspositie inhoudt. De Hoge Raad geeft uitleg aan artikel 120 van de Grondwet, wat betekent dat de rechter niet de vrijheid […]

Lees meer

ABRvS 4 juli 1996, AB 1996, 345 (Bushalte Almere)

ABRvS Bushalte Almere, 4 juli 1996 (ECLI:NL:RVS:1996:ZF2254) Door Sapna Gajadhar Essentie Het besluit tot het plaatsen van een bushalte brengt rechtsgevolgen met zich mee, namelijk het verbod om met een voertuig stil te staan bij de plaats waar de bushalte zich bevindt. Het besluit tot het plaatsen van een bushalte is een publiekrechtelijke rechtshandeling, in de zin van artikel 1:3 […]

Lees meer

EHRM, 21 februari 1984, NJ 1988/937 (Öztürk)

EHRM Öztürk, 21 februari 1984, NJ 1988/937 [EHRM, NJ 1988/937] Door Sapna Gajadhar Essentie Vervolging in de zin van artikel 6 EVRM is veel breder dan alleen het vervolgen van strafrechtelijke overtredingen. Ook het vervolgen van andere overtredingen kan onder het bereik van artikel 6 EVRM vallen. Het EHRM heeft voorwaarden in het leven geroepen om te kijken of er sprake is […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1990:AC0965 (Windmill)

Windmill, HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393 (ECLI:NL:HR:1990:AC0965) Door Sapna Gajadhar Essentie De staat mag in sommige gevallen gebruik maken van haar privaatrechtelijke bevoegdheden om belangen te behartigen, als ze op dit terrein ook gebruik kan maken van haar publiekrechtelijke bevoegdheden. Van deze gevallen is sprake als, ten eerste, de publiekrechtelijke regeling niet in een mogelijkheid voorziet om het geschil […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1986:AC9460 (Methadon brief)

Methadon brief, 27 juni 1986 (ECLI:NL:HR:1986:AC9460) Door Sapna Gajadhar Essentie Een inspecteur heeft geen wettelijke bevoegdheid om aan artsen inhoudelijke voorschriften op te leggen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat wanneer een inspecteur inhoudelijk iets oplegt aan een arts, dit moet worden gezien als een gezaghebbend advies. Indien een inspecteur het beleid van een arts ondermijnt, kan dit lijden tot een […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2014:3394 (Stichting Platform 31)

Stichting Platform 31, 17-09-2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3394) Door Sapna Gajadhar Essentie Uitzondering op de wettelijke regel betreffende het zijn van een B-orgaan. De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) heeft geoordeeld dat een orgaan, ondanks dat er niet is voldaan aan de vereisten uit artikel 1:1 lid 1 sub b Awb, toch als een B-orgaan kan worden aangemerkt indien zij voldoet aan […]

Lees meer
1 4 5 6