ECLI:NL:RVS:2018:2307, ABRvS 11 juli 2018 (Gemeente Amsterdam/Burger)

Gemeente Amsterdam/Burger ABRvS 11 juli 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2307) Door Sapna Gajadhar Essentie Het incidenteel verhuren van een tweede woning aan toeristen is niet toegestaan. Doe je dat wel, dan kun je daar een fikse boete voor krijgen. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of men een tweede woning incidenteel kan verhuren aan toeristen. Op grond van artikel 30, eerste […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2009:BJ1862, ABRvS 8 juli 2009 (Akoestisch Kader)

Akoestisch Kader, ABRvS 8 juli 2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BJ1862) Door Sapna Gajadhar Essentie Een opgeschreven visie, akoestisch kader, van een bestuursorgaan kan niet worden aangemerkt als besluit. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of een visie, het akoestisch kader, van een bestuursorgaan kan worden aangemerkt als besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. In beginsel […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2004:AP4683 (Haarlemse dakopbouw)

Haarlemse dakopbouw, ABRvS 30 juni 2004 (ECLI:NL:RVS:2004:AP4683) Door Sapna Gajadhar Essentie In deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State staat de beginselplicht tot handhaving centraal. Rechtsregel In onderhavig geval staat de vraag centraal of het bestuursorgaan, het college van B&W, van handhavend optreden had moeten afzien. Een bestuursorgaan heeft bepaalde manieren om handhavend op te treden. Een […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2008:BF3912 (Stichting Openbare Ruimte)

Stichting Openbare Ruimte, ABRvS 1 oktober 2008 (ECLI:NL:RVS:2008:BF3912) Door Sapna Gajadhar Essentie Wanneer er geen rechtstreeks belang is bij een genomen besluit kan men niet worden aangemerkt als belanghebbende bij dat besluit. Rechtsregel In onderhavige zaak staat ter discussie of Stichting Openbare Ruimte kan worden aangemerkt als belanghebbende. Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan: […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2018:236 (Strafrechtelijke immuniteit gemeente?)

Strafrechtelijke immuniteit gemeente?, HR, 20 februari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:236) Door Claire Zuidema Essentie Strafrechtelijke vervolging van gemeenten is mogelijk in geval van strafbare feiten die het gevolg zijn van het onvoldoende onderhouden van wegen. Rechtsregel Het is mogelijk om een gemeente te vervolgen voor de gevolgen van het nalaten van het laten plegen van voldoende deugdelijk onderhoud aan de weg. De […]

Lees meer

ABRvS 17 november 1977, AB 1978,97 (Mevrouw Cupido)

Mevrouw Cupido, ABRvS 17 november 1977, AB 1978, 97 (ECLI:NL:RVS:1977:AM3829) Door Sapna Gajadhar Essentie In onderhavige zaak staat de zorgvuldige voorbereiding van besluiten door bestuursorganen centraal. Rechtsregel In deze zaak staat de vraag centraal of de burgemeester, bij het nemen van het besluit om de vergunning in te trekken, een zorgvuldige voorbereiding heeft betracht. Op grond van artikel 3:2 Awb […]

Lees meer

ABRvS 22 november 2013, AB 2014, 208 (Onderdelenfuik)

ABRvS 22 november 2013, AB 2014, 208 (Onderdelenfuik) (ECLI:NL:RVS:2013:2119) Door Sapna Gajadhar Essentie In onderhavige zaak van de ABRvS staat de vraag centraal of gronden die niet in het bezwaar zijn aangevoerd, maar wel in het beroep, kunnen worden meegenomen door de rechter bij de beoordeling van het beroep. Rechtsregel Artikel 6:13 Awb bevat de volgende inhoud: Geen beroep bij […]

Lees meer

CBb 22 april 2013, AB 2013, 271 (Hoorplicht)

Hoorplicht, CBb 22 april 2013, AB 2013, 271 (ECLI:NL:CBB:2013:BZ9960) Door Sapna Gajadhar Essentie In onderhavige zaak staat centraal of een bestuursorgaan verplicht is om een belanghebbende te horen voordat een beslissing op bezwaar wordt genomen. Inhoud zaak Op grond van artikel 7:2 Awb dient het volgende in acht te worden genomen: Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het […]

Lees meer

ABRvS 19 oktober 2011 (Ontmanteling hennepkwekerij)

Ontmanteling hennepkwekerij, ABRvS 19 oktober 2011, Gst. 2012, 25 (ECLI:NL:RVS:2011:BT8557) Door Sapna Gajadhar Essentie In onderhavige zaak van de ABRvS gaat het om bestuursdwang en het verhalen van de kosten bij de toepassing hiervan. Rechtsregel In deze zaak staat de vraag centraal of de kosten van de toepassing van bestuursdwang door het dagelijks bestuur van een deelgemeente in Rotterdam verhaald […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2016:2927 (Schaarse vergunningverlening)

Schaarse vergunningverlening, RvS 2 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2927) Door Claire Zuidema Essentie Op basis van het gelijkheidsbeginsel moet bij de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur op enige wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte worden geboden om naar de beschikbare vergunningen mee te dingen. Rechtsregel Bij de verdeling van schaarse vergunningen geldt het gelijkheidsbeginsel. Zo dient er een passende mate van […]

Lees meer
1 2 3 4 6