ECLI:NL:RBAMS:2019:3788 (Snorfietsers naar de rijbaan met helmplicht)

Rb. Amsterdam, 29-05-2019, Snorfietsers naar rijbaan (ECLI:NL:RBAMS:2019:3788) Essentie Eisers hebben beroep ingesteld tegen het verkeersbesluit ‘’snorfietsers naar de rijbaan met helmplicht’’ van gemeente Amsterdam. Volgens hun verslechtert de verkeersveiligheid door het besluit. Het besluit is op 11 december 2018 genomen en houdt in dat per 8 april 2019 de snorfietsers, binnen de ring A10, naar de rijbaan moeten en verplicht […]

Lees meer

ECLI:NL:RBHAA:2009:BK7365 (Contact met gedetineerde)

Rechtbank Haarlem, 17 december 2009, contact met gedetineerde (ECLI:NL:RBHAA:2009:BK7365) Essentie Uitspraak is gedaan door de voorzieningenrechter. Verzoekster was werkzaam in een penitentiaire inrichting. Na vermeend contact met een ex-gedetineerde mag zij de inrichting niet meer betreden. Ontslag volgt na onderzoek van bureau integriteit en veiligheid. Rechter oordeelt dat haar toegang terecht ontzegd is. Het ontslagbesluit is onvoldoende zorgvuldig voorbereid. Verweerder […]

Lees meer

ECLI:NL:RBROT:2019:3648 (Nederlandstalige radiozender)

Rechtbank Rotterdam, 9 mei 2018 (Nederlandstalige radiozender (ECLI:NL:RBROT:2019:3648) Essentie Aan een Nederlandstalige commerciële radio-omroep (eiseres) is tweemaal een last onder dwangsom opgelegd omdat zij te weinig Nederlandstalige muziek en te weinig recente muziek zou uitzenden. Agentschap Telecom (verweerder) stelt dat de eerste en laatste 10 seconden (intro en outro) van het nummer volledig meegeteld moeten worden als ‘’muziek’’. Rechtsregel Naar […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2004:17 (Kühne & Heitz)

Kühne & Heitz, 13 januari 2004 [ECLI:EU:C:2004:17] Door Sapna Gajadhar Essentie Als er een definitief besluit is genomen door een bestuursorgaan kan daar in beginsel niet van worden afgeweken in verband met de rechtszekerheid. Indien aan een viertal vereisten wordt voldaan kan op deze regel een uitzondering worden gemaakt. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of een definitief […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2013:2502 (Bestuurlijk rechtsoordeel)

Bestuurlijk rechtsoordeel, 18 december 2013 [ECLI:NL:RVS:2013:2502] Door Sapna Gajadhar Essentie Het oordeel van een bestuursorgaan over de toepassing van een wettelijke regel kan niet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of de brief van de minister, waarin hij aangeeft dat een wettelijke regeling niet van toepassing is, […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2004:AR8015 (Woning Ambt Montfort)

Woning Ambt Montfort, 22 december 2004 (ECLI:NL:RVS:2004:AR8015) Door Sapna Gajadhar Essentie Omwonenden kunnen als partij deelnemen aan het geding die is ingesteld door de wederpartij op grond van artikel 8:26 Awb, ze zijn belanghebbenden. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of de omwonenden als partij aan het geding kunnen deelnemen. Het belang van de direct omwonenden van de […]

Lees meer

ECLI:NL:CRVB:2013:770 (Bewijs)

Bewijs, 27 juni 2013 (ECLI:NL:CRVB:2013:770) Door Sapna Gajadhar Essentie In de Awb, artikel 8:69 lid 3, is vastgesteld dat de rechter ambtshalve feiten kan aanvullen en heeft de rechter de bevoegdheid om bij de vaststelling van de feiten af te wijken van de feiten zoals deze door partijen zijn gepresenteerd. Rechtsregel In onderhavig geval staat de vraag centraal of de rechter […]

Lees meer

De 10 meest gelezen bestuursrechtuitspraken van 2018

Golden oldies of opvallende zaken? Dit waren het afgelopen jaar de best gelezen uitspraken binnen het bestuursrecht. 1. Fluoridering Het vraagstuk hier is of er sprake moet zijn van een wettelijke grondslag om bepaalde handelingen uit te voeren, in dit geval het toevoegen van fluoride aan drinkwater. Lees de hele uitwerking hier. 2. Brummen Om de rechtszekerheid te waarborgen, mogen […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2003:AI1439 (Stichting Patiënten Fonds)

Stichting Patiënten Fonds (ABRvS 27 augustus 2003) (ECLI:NL:RVS:2003:AI1439) Door Sapna Gajadhar Essentie Wanneer een orgaan wil worden aangemerkt als een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, onder b, van de Awb, dan dient voldaan te worden aan het inhoudelijke en financiële vereiste. Rechtsregel De rechtbank heeft het beroep van appellant ongegrond verklaard en geoordeeld dat het bestuur […]

Lees meer

ECLI:NL:CRVB:2018:269 (opvragen reisgegevens studenten)

Opvragen reisgegevens studenten, CRvB 15 februari 2018 (ECLI:NL:CRVB:2018:269) Door Sapna Gajadhar Essentie DUO mag reisgegevens van studenten opvragen om te controleren of de studenten wel recht hebben op een uitwonendenbeurs. Dit levert weliswaar een inbreuk op het recht van de privacy van de studenten op, maar volgens de CRvB is deze inbreuk toegestaan. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag […]

Lees meer
1 2 3 6