ECLI:NL:RVS:2013:2502 (Bestuurlijk rechtsoordeel)

Bestuurlijk rechtsoordeel, 18 december 2013 ECLI:NL:RVS:2013:2502 Essentie Het oordeel van een bestuursorgaan over de toepassing van een wettelijke regel kan niet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of de brief van de minister, waarin hij aangeeft dat een wettelijke regeling niet van toepassing is, kan worden aangemerkt […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2004:AR8015 (Woning Ambt Montfort)

Woning Ambt Montfort, 22 december 2004 ECLI:NL:RVS:2004:AR8015  Essentie Omwonenden kunnen als partij deelnemen aan het geding die is ingesteld door de wederpartij op grond van artikel 8:26 Awb, ze zijn belanghebbenden. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of de omwonenden als partij aan het geding kunnen deelnemen. Het belang van de direct omwonenden van de woning waarvoor een […]

Lees meer

ECLI:NL:CRVB:2013:770 (Bewijs)

Bewijs, 27 juni 2013  (ECLI:NL:CRVB:2013:770) Essentie In de Awb, artikel 8:69 lid 3, is vastgesteld dat de rechter ambtshalve feiten kan aanvullen en heeft de rechter de bevoegdheid om bij de vaststelling van de feiten af te wijken van de feiten zoals deze door partijen zijn gepresenteerd. Rechtsregel In onderhavig geval staat de vraag centraal of de rechter over de buitengrens […]

Lees meer

De 10 meest gelezen bestuursrechtuitspraken van 2018

Golden oldies of opvallende zaken? Dit waren het afgelopen jaar de best gelezen uitspraken binnen het bestuursrecht. 1. Fluoridering Het vraagstuk hier is of er sprake moet zijn van een wettelijke grondslag om bepaalde handelingen uit te voeren, in dit geval het toevoegen van fluoride aan drinkwater. Lees de hele uitwerking hier. 2. Brummen Om de rechtszekerheid te waarborgen, mogen […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2003:AI1439 (Stichting Patiënten Fonds)

Stichting Patiënten Fonds (ABRvS 27 augustus 2003) (ECLI:NL:RVS:2003:AI1439) Essentie Wanneer een orgaan wil worden aangemerkt als een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, onder b, van de Awb, dan dient voldaan te worden aan het inhoudelijke en financiële vereiste. Rechtsregel De rechtbank heeft het beroep van appellant ongegrond verklaard en geoordeeld dat het bestuur van Stichting Patiënten […]

Lees meer

ECLI:NL:CRVB:2018:269 (opvragen reisgegevens studenten)

Opvragen reisgegevens studenten, CRvB 15 februari 2018 ECLI:NL:CRVB:2018:269 Essentie DUO mag reisgegevens van studenten opvragen om te controleren of de studenten wel recht hebben op een uitwonendenbeurs. Dit levert weliswaar een inbreuk op het recht van de privacy van de studenten op, maar volgens de CRvB is deze inbreuk toegestaan. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of een […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2018:590 (Gemeente Noordoostpolder/Burger)

Gemeente Noordoostpolder/Burger ABRvS 21 februari 2018 ECLI:NL:RVS:2018:590 Essentie Degene die een weg passeert, die in eigendom is van de gemeente, waar beveiligingscamera’s hangen, kan niet worden aangemerkt als belanghebbende, omdat er geen sprake is van een rechtstreeks belang of inmenging in het privéleven van de voorbijganger. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of een voorbijganger van een openbare […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2018:2307, ABRvS 11 juli 2018 (Gemeente Amsterdam/Burger)

Gemeente Amsterdam/Burger ABRvS 11 juli 2018 ECLI:NL:RVS:2018:2307 Essentie Het incidenteel verhuren van een tweede woning aan toeristen is niet toegestaan. Doe je dat wel, dan kun je daar een fikse boete voor krijgen. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of men een tweede woning incidenteel kan verhuren aan toeristen. Op grond van artikel 30, eerste lid, van de […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2009:BJ1862, ABRvS 8 juli 2009 (Akoestisch Kader)

Akoestisch Kader, ABRvS 8 juli 2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BJ1862) Essentie Een opgeschreven visie, akoestisch kader, van een bestuursorgaan kan niet worden aangemerkt als besluit. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of een visie, het akoestisch kader, van een bestuursorgaan kan worden aangemerkt als besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. In beginsel geldt dat als […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2004:AP4683 (Haarlemse dakopbouw)

Haarlemse dakopbouw, ABRvS 30 juni 2004 (ECLI:NL:RVS:2004:AP4683) Essentie In deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State staat de beginselplicht tot handhaving centraal. Rechtsregel In onderhavig geval staat de vraag centraal of het bestuursorgaan, het college van B&W, van handhavend optreden had moeten afzien. Een bestuursorgaan heeft bepaalde manieren om handhavend op te treden. Een bestuursorgaan is bevoegd […]

Lees meer
1 2 3 6