ECLI:NL:RVS:2003:AI1439 (Stichting Patiënten Fonds)

Stichting Patiënten Fonds (ABRvS 27 augustus 2003) (ECLI:NL:RVS:2003:AI1439) Essentie Wanneer een orgaan wil worden aangemerkt als een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, onder b, van de Awb, dan dient voldaan te worden aan het inhoudelijke en financiële vereiste. Rechtsregel De rechtbank heeft het beroep van appellant ongegrond verklaard en geoordeeld dat het bestuur van Stichting Patiënten […]

Lees meer

ECLI:NL:CRVB:2018:269 (opvragen reisgegevens studenten)

Opvragen reisgegevens studenten, CRvB 15 februari 2018 ECLI:NL:CRVB:2018:269 Essentie DUO mag reisgegevens van studenten opvragen om te controleren of de studenten wel recht hebben op een uitwonendenbeurs. Dit levert weliswaar een inbreuk op het recht van de privacy van de studenten op, maar volgens de CRvB is deze inbreuk toegestaan. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of een […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2018:590 (Gemeente Noordoostpolder/Burger)

Gemeente Noordoostpolder/Burger ABRvS 21 februari 2018 ECLI:NL:RVS:2018:590 Essentie Degene die een weg passeert, die in eigendom is van de gemeente, waar beveiligingscamera’s hangen, kan niet worden aangemerkt als belanghebbende, omdat er geen sprake is van een rechtstreeks belang of inmenging in het privéleven van de voorbijganger. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of een voorbijganger van een openbare […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2018:2307, ABRvS 11 juli 2018 (Gemeente Amsterdam/Burger)

Gemeente Amsterdam/Burger ABRvS 11 juli 2018 ECLI:NL:RVS:2018:2307 Essentie Het incidenteel verhuren van een tweede woning aan toeristen is niet toegestaan. Doe je dat wel, dan kun je daar een fikse boete voor krijgen. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of men een tweede woning incidenteel kan verhuren aan toeristen. Op grond van artikel 30, eerste lid, van de […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2009:BJ1862, ABRvS 8 juli 2009 (Akoestisch Kader)

Akoestisch Kader, ABRvS 8 juli 2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BJ1862) Essentie Een opgeschreven visie, akoestisch kader, van een bestuursorgaan kan niet worden aangemerkt als besluit. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of een visie, het akoestisch kader, van een bestuursorgaan kan worden aangemerkt als besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. In beginsel geldt dat als […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2004:AP4683 (Haarlemse dakopbouw)

Haarlemse dakopbouw, ABRvS 30 juni 2004 (ECLI:NL:RVS:2004:AP4683) Essentie In deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State staat de beginselplicht tot handhaving centraal. Rechtsregel In onderhavig geval staat de vraag centraal of het bestuursorgaan, het college van B&W, van handhavend optreden had moeten afzien. Een bestuursorgaan heeft bepaalde manieren om handhavend op te treden. Een bestuursorgaan is bevoegd […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2008:BF3912 (Stichting Openbare Ruimte)

Stichting Openbare Ruimte, ABRvS 1 oktober 2008 (ECLI:NL:RVS:2008:BF3912) Essentie Wanneer er geen rechtstreeks belang is bij een genomen besluit kan men niet worden aangemerkt als belanghebbende bij dat besluit. Rechtsregel In onderhavige zaak staat ter discussie of Stichting Openbare Ruimte kan worden aangemerkt als belanghebbende. Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2018:236 (Strafrechtelijke immuniteit gemeente?)

Strafrechtelijke immuniteit gemeente?, HR, 20 februari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:236) Door Claire Zuidema Essentie Strafrechtelijke vervolging van gemeenten is mogelijk in geval van strafbare feiten die het gevolg zijn van het onvoldoende onderhouden van wegen. Rechtsregel Het is mogelijk om een gemeente te vervolgen voor de gevolgen van het nalaten van het laten plegen van voldoende deugdelijk onderhoud aan de weg. De […]

Lees meer

ABRvS 17 november 1977, AB 1978,97 (Mevrouw Cupido)

Mevrouw Cupido, ABRvS 17 november 1977, AB 1978, 97 (ECLI:NL:RVS:1977:AM3829) Essentie In onderhavige zaak staat de zorgvuldige voorbereiding van besluiten door bestuursorganen centraal. Rechtsregel In deze zaak staat de vraag centraal of de burgemeester, bij het nemen van het besluit om de vergunning in te trekken, een zorgvuldige voorbereiding heeft betracht. Op grond van artikel 3:2 Awb dient een bestuursorgaan […]

Lees meer

ABRvS 22 november 2013, AB 2014, 208 (Onderdelenfuik)

ABRvS 22 november 2013, AB 2014, 208 (Onderdelenfuik) (ECLI:NL:RVS:2013:2119) Essentie In onderhavige zaak van de ABRvS staat de vraag centraal of gronden die niet in het bezwaar zijn aangevoerd, maar wel in het beroep, kunnen worden meegenomen door de rechter bij de beoordeling van het beroep. Rechtsregel Artikel 6:13 Awb bevat de volgende inhoud: Geen beroep bij de bestuursrechter kan […]

Lees meer
1 2 3 6