ECLI:EU:C:1995:31 (Schumacker)

HvJ Schumacker, HvJ EU 14 februari 1995 (ECLI:EU:C:1995:31) Door Michiel Hennevelt Essentie In hoeverre mogen inwoners en niet-inwoners die in een bepaald land werken anders behandeld worden voor de inkomstenbelasting? Kan een inwoner van België die in Duitsland werkt op dezelfde faciliteiten aanspraak maken als een inwoner van Duitsland die daar ook werkt? Rechtsregel Inwoners en niet-inwoners van lidstaten van […]

Lees meer

ECLI:NL:XX:2003:AL1180 (Bosal)

HvJ Bosal, HvJ EU 18 september 2003 (ECLI:NL:XX:2003:AL1180) Door Michiel Hennevelt Essentie In dit voor Nederland belangrijke arrest oordeelt het Hof van Justitie over de vraag of een moedermaatschappij, die kosten wil aftrekken ter zake van buitenlandse deelnemingen, beperkt mag worden in die aftrek als die deelnemingen geen in Nederland belastbare winst halen. Als gevolg van een voor Nederland ongunstige […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2016:121 (Crisisheffing hoog loon)

HR Crisisheffing hoog loon, HR 29 januari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:121) Door Michiel Hennevelt Essentie In 2013 voerde de wetgever de crisisheffing voor lonen van meer dan 150.000 euro in. Deze maatregel moest geld opleveren voor de overheid om te herstellen van de financiële crisis. Bovendien was er geld nodig om te blijven voldoen aan de Europese normen. In dit arrest gaat […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1998:AA2286 (Wagenparkarrest)

HR Wagenparkarrest, HR 17 augustus 1998 (ECLI:NL:HR:1998:AA2286) Door Michiel Hennevelt Essentie Het gaat om de vraag of het hoger belasten van auto’s die niet deel van een omvangrijk wagenpark uitmaken, ten opzichte van auto’s die daar wel deel van uitmaken, leidt tot schending van het gelijkheidsbeginsel. Hoe ver gaat de beoordelingsvrijheid van de wetgever? Rechtsregel Wanneer er sprake is van […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1985:AC0360 (BNB 1986/75)

HR BNB 1986/75, HR 8 mei 1985 (ECLI:NL:HR:1985:AC0360) Door Michiel Hennevelt Essentie Het arrest gaat om een sale-and-leaseback transactie van computerapparatuur. Mag de lessee of de lessor de ondernemingsfaciliteiten ten aanzien van deze apparatuur toepassen? Wanneer is er sprake van een bedrijfsmiddel? Rechtsregel Om gebruik te kunnen maken van de fiscale investeringsbijdrage moet er sprake zijn van een bedrijfsmiddel. Een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1978:AX2866 (Zweedse grootmoederarrest)

Zweedse grootmoederarrest, HR 31 mei 1978 (ECLI:NL:HR:1978:AX2866) Door Michiel Hennevelt Essentie Het arrest gaat om het onderscheid tussen de ondernemingssfeer en de aandeelhouderssfeer van een vennootschap. Specifiek gaat het om de vraag wanneer er sprake is van informeel kapitaal, verstrekt van (groot)moeder aan dochter. Is dit het geval als de grootmoeder een renteloze lening verstrekt aan de dochtermaatschappij? Rechtsregel Het […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1988:ZC3744 (Unileverarrest)

Unileverarrest, HR 27 januari 1988 (ECLI:NL:HR:1988:ZC3744) Door Michiel Hennevelt Essentie Standaardarrest over de herkwalificatie van lening naar eigen vermogen. Bij deze herkwalificatie moet de civielrechtelijke werkelijkheid wijken voor een fiscale waardering van geldverstrekkingen in de vennootschapsbelasting, dit heeft belangrijke gevolgen voor de fiscale winst. Rechtsregel Bij de vraag of een geldverstrekking eigen vermogen of vreemd vermogen is, is de civielrechtelijke […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2011:BN3442 (Onzakelijke leningarrest)

Onzakelijke leningarrest, HR 25 november 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BN3442) Door Michiel Hennevelt Essentie Dit standaardarrest past in een lijn jurisprudentie over leningen tussen gelieerde vennootschappen met betrekking tot de vennootschapsbelasting (VPB). De Hoge Raad geeft een aantal rechtsregels met betrekking tot de rente op zo’n lening, en de aftrekbaarheid van verliezen als de lening niet terugbetaald kan worden. Rechtsregel Indien voor een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1978:AM4447 (doorbraakarresten fiscaal vertrouwensbeginsel)

Doorbraakarresten fiscaal vertrouwensbeginsel, HR 12 april 1978 (ECLI:NL:HR:1978:AM4447) Door Michiel Hennevelt Essentie Drie arresten waarin duidelijk wordt dat de Hoge Raad toestaat dat algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in casu het vertrouwensbeginsel, voorrang kunnen hebben op wettelijke bepalingen. Dit is het vertrouwensbeginsel contra legem. Rechtsregel Strikte toepassing van de wet kan zodanig in strijd komen met een of meer beginselen […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2014:1622 (geen verplichte herwaarderingswinst)

HR gaat om: geen verplichte herwaarderingswinst, HR 11 augustus 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1622) Door Michiel Hennevelt Essentie De Hoge Raad komt terug van vaste jurisprudentie uit 1959 (zie BNB 1960/34), voor wat betreft de vraag of dwingend fiscale herwaarderingswinst moet worden genomen bij het inbrengen van een activum in een personenvennootschap tegen een hogere economische waarde dan de kostprijs. Rechtsregel Wanneer een […]

Lees meer
1 2 3 4