ECLI:EU:C:1998:221 (Gilly)

HvJ Gilly, HvJ EU 12 mei 1998 (ECLI:EU:C:1998:221) Door Michiel Hennevelt Essentie Dit arrest gaat over de verenigbaarheid met het EU-recht van bepalingen in het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Duitsland en Frankrijk. Hierin wordt onderscheid gemaakt op basis van nationaliteit, is dat toegestaan? Rechtsregel Bij gebrek aan harmonisatie binnen de EU zijn lidstaten bevoegd om overeenkomsten ter voorkoming […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2016:252 (Overzichtsarrest immateriële schadevergoeding)

HR Overzichtsarrest immateriële schadevergoeding, HR 19 februari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:252) Door Michiel Hennevelt Essentie De Hoge Raad geeft een zeer uitgebreid overzichtsarrest over de immateriële schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn. Daarnaast worden nog onbeantwoorde vragen behandeld. Hieronder de belangrijkste punten. Inhoud arrest en rechtsregels A heeft in 2001 een bezwaarschrift ingediend dat de inspecteur in oktober 2003 heeft ontvangen. […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1998:AA2555 (Baksteenarrest)

HR Baksteenarrest, HR 26 augustus 1998 (ECLI:NL:HR:1998:AA2555) Door Michiel Hennevelt Essentie Standaardarrest over het mogen vormen van een voorziening op grond van goed koopmansgebruik. De Hoge Raad wijkt in dit arrest af van de oude vereisten voor het vormen van een voorziening, de Hoge Raad gaat dus om. Rechtsregel Bij de bepaling van de winst mag voor een zeker jaar […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1957:AY2274 (Goed koopmansgebruik)

HR Goed koopmansgebruik, HR 8 mei 1957 (ECLI:NL:HR:1957:AY2274) Door Michiel Hennevelt Essentie In dit standaardarrest gaat het om de invulling van het begrip “goed koopmansgebruik”, dat van belang is voor de jaarwinstbepaling in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Goed koopmansgebruik is een door de wetgever bewust opgelaten norm, die ingevuld moet worden door de rechter. Dit arrest is een belangrijke […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2006:544 (Cadburry Schweppes)

HvJ Cadburry Schweppes, HvJ EU 12 september 2006 (ECLI:EU:C:2006:544) Door Michiel Hennevelt Essentie In dit arrest gaat het om een Britse anti-misbruikregeling die in het Verenigd Koninkrijk gevestigde moedermaatschappijen met dochters in andere lidstaten raakt. Toepassing van de regel is afhankelijk van de vraag hoe hoog het tarief in de andere lidstaat is. De Britse rechter vraagt aan het Hof […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2016:1129 (Box 3 houdt stand)

HR Box 3 houdt stand, HR 10 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1129) Door Michiel Hennevelt Essentie Is de heffing van box 3 in het belastingjaar 2011 in strijd met het recht op eigendom van art. 1 EP EVRM? Belanghebbende heeft een woning in Nederland, maar verhuurt deze niet. Toch moet hij forfaitaire rendementsheffing over de woning betalen, is dit een buitensporig hoge […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2016:360 (Einduitspraak Sopora)

HR Einduitspraak Sopora, HR 4 maart 2016 (ECLI:NL:HR:2016:360) Door Michiel Hennevelt Essentie Naar aanleiding van de prejudiciële beslissing in de zaak Sopora geeft de Hoge Raad met deze uitspraak het eindarrest inzake de verenigbaarheid van de 30%-regeling voor expats met het vrije verkeer van werknemers. Rechtsregel De 30%-regeling leidt niet tot een systematische overcompensatie van de werkelijke door expats gemaakte […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2008:659 (Papillon)

HvJ Papillon, HvJ EU 27 november 2008 (ECLI:EU:C:2008:659) Door Michiel Hennevelt Essentie Belangrijk arrest voor de Nederlandse fiscale eenheid. Het Hof van Justitie oordeelt over de toelaatbaarheid van beperkingen op de fiscale eenheid als er sprake is van buitenlandse schakels in de concernstructuur. Rechtsregel Het is in strijd met de vrijheid van vestiging om een fiscale eenheid tussen een Franse […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1983:AW8960 (Cessna-arrest)

HR Cessna, HR 9 maart 1983 (ECLI:NL:HR:1983:AW8960) Door Michiel Hennevelt Essentie Kunnen kosten die op zakelijke gronden zijn gemaakt nog onzakelijk worden vanwege de hoogte? In deze zaak gaat het om een dokter die zijn zakelijke reizen met een eigen vliegtuig maakt tegen zeer hoge kosten. Moet de inspecteur deze kosten in aftrek toestaan? Rechtsregel In beginsel zijn alle kosten […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2001:AB0296 (Drielandenpuntarrest)

HR Drielandenpunt, HR 28 februari 2001 (ECLI:NL:HR:2001:AB0296) Door Michiel Hennevelt Essentie Mag Nederland dividendbelasting heffen over een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap, met feitelijke leiding op de Nederlandse Antillen, die uitkeringen doet aan haar aandeelhouders in België? Hoe verhouden de Belastingregeling voor het Koninkrijk (hierna: BRK) en het belastingverdrag tussen Nederland en België zich tot elkaar in deze driehoeksverhouding? Rechtsregel […]

Lees meer
1 2 3 4