ECLI:NL:HR:2013:BY0548

HR (Belastingkamer) 15 maart 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY0548) Essentie Het aangaan van een geregistreerd partnerschap voor één dag kan fraus legis zijn. Rechtsregel Indien een geregistreerd partnerschap voor de duur van één dag wordt aangegaan met als enige motief om overdrachtsbelasting te ontgaan, dan is art. 3 lid 1 sub b WBR jo. art. 6 AWR niet van toepassing op de verdeling […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2007:161 (Thin Cap GLO)

HvJ Thin Cap GLO, HvJ EU 13 maart 2007 (ECLI:EU:C:2007:161) Door Michiel Hennevelt Essentie In dit arrest gaat het om de vraag of een onderkapitalisatieregeling van het VK in strijd is met de vrijheid van vestiging, indien deze regeling slechts ziet op grensoverschrijdende situaties. Rechtsregel De Britse onderkapitalisatieregeling, op basis waarvan bovenmatige rente niet in aftrek komt, is in strijd […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2015:524 (Groupe Steria)

HvJ Groupe Steria, HvJ EU 2 september 2015 (ECLI:EU:C:2015:524) Door Michiel Hennevelt Essentie Arrest van het HvJ EU over de per-elementbenadering bij fiscale groepsregimes. Moeten bepaalde voordelen van deze groepsregimes ook aan buitenlandse dochters gegeven worden, al kunnen deze dochters geen deel uitmaken van de fiscale groep? Rechtsregel Hoewel het in overeenstemming is met het EU-recht om fiscale groepsregimes niet […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2016:2340 (HR BNB 2017/6)

HR BNB 2017/6, HR 14 oktober 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2340) Door Michiel Hennevelt Essentie In dit arrest over de onzakelijke lening wordt door de Hoge Raad duidelijk gemaakt wat hij in BNB 2008/191 bedoelde met ‘bijzondere omstandigheden’ die tot gevolg hebben dat het verlies op een onzakelijke lening toch afgetrokken mag worden. Rechtsregel Een bijzondere omstandigheid doet zich voor wanneer tussen debiteur […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2002:AD8488 (Falconsarrest)

HR Falconsarrest, HR 22 november 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AD8488) Door Michiel Hennevelt Essentie In dit standaardarrest geeft de Hoge Raad op een overzichtelijke manier regels voor hoe omgegaan moet worden met de deelnemingsvrijstelling wanneer callopties of putopties op aandelen uitgegeven worden. Rechtsregel Indien het belang bij een aandeel wordt opgesplitst, bijvoorbeeld door het schrijven van een optie, dan strookt het met de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2016:702 (Tandarts-lease-arrest)

HR Tandarts-lease-arrest, HR 22 april 2016 (ECLI:NL:HR:2016:702) Door Michiel Hennevelt Essentie Het verschil tussen financial lease en operational lease is van groot belang voor de fiscale gevolgen van de huurder (lessee) en de verhuurder (lessor). Dit verschil hangt af van de vraag wie het economische eigendom heeft, dus wie het risico van waardeverandering van het geleasede object draagt: de lessor […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2016:705 (indirecte belangen bedrijfsopvolgingsfaciliteit)

HR indirecte belangen bedrijfsopvolgingsfaciliteit, HR 22 april 2016 (ECLI:NL:HR:2016:705) Door Michiel Hennevelt Essentie De bedrijfsopvolgingsregeling is van toepassing op vererfd ondernemingsvermogen. Dit vermogen wordt bij vererving grotendeels vrijgesteld van erfbelasting. In dit arrest staat de vraag centraal of indirecte belangen van een houdster-BV van kleiner dan 5% onderdeel uit kunnen maken van het ondernemingsvermogen, dan wel gezien moeten worden als […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1998:AA2409 (Leur Bloem 2)

HR Leur Bloem 2, HR 4 februari 1998 (ECLI:NL:HR:1998:AA2409) Door Michiel Hennevelt Essentie In deze zaak spelen twee vragen. Ten eerste de vraag of nationale regelingen ook aan de Europese Richtlijn waar ze op gebaseerd zijn moeten worden getoetst in een puur binnenlandse situatie. Ten tweede de vraag of de Nederlandse fusiefaciliteiten in overeenstemming zijn met de EU-Fusierichtlijn. Rechtsregel De […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BC2610 (TBS-regeling in strijd met gelijkheidsbeginsel?)

HR TBS-regeling in strijd met gelijkheidsbeginsel?, HR 25 januari 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BC2610) Door Michiel Hennevelt Essentie Indien een aandeelhouder in een BV vermogensbestanddelen, zoals een pand, ter beschikking stelt aan zijn BV, vallen de inkomsten over dit pand in box 1 met een toptarief van 52%. Voor niet-ondernemers valt het pand in box 3, met een toptarief van 30%. Levert dit […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2002:750 (De Groot)

HvJ De Groot, HvJ EU 12 december 2002 (ECLI:EU:C:2002:750) Door Michiel Hennevelt Essentie Dit arrest gaat over een inwoner en onderdaan van Nederland, die werkt in drie andere Europese lidstaten. Geen van de vier lidstaten houdt volledig rekening met zijn persoonlijke aftrekposten. Is dit strijdig met de fundamentele vrijheden van de EU? Rechtsregel Het vrije verkeer van werknemers staat in […]

Lees meer
1 2 3 4