ECLI:NL:GHSHE:2018:564 (Boete door kapotte parkeermeter)

Boete door kapotte parkeermeter, 9 februari 2018, (ECLI:NL:GHSHE:2018:564) Essentie Drie minuten is geen redelijke termijn voor het betalen van parkeergeld, waardoor er geen boete opgelegd mag worden. Rechtsregel Vast staat dat eiser om 18.16u heeft geprobeerd te betalen en dat de boete is opgelegd om 18.19u. Voor het betalen voor het parkeren moet iemand op grond van vaste rechtspraak een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2002:AE4718 (Transfer pricing)

HR Transfer pricing, HR 28 juni 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE4718) Door Michiel Hennevelt Essentie In dit arrest geeft de Hoge Raad aan dat de OESO-richtlijnen van belang zijn bij het vaststellen van verrekenprijzen. Daarnaast wordt verhelderd hoe de bewijslastverdeling in  transfer pricingzaken ligt. Rechtsregel Het is aan de inspecteur om te stellen en te bewijzen dat verrekenprijzen onzakelijk zijn en hoe deze […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2011:BN8728 (Exitheffing pensioen en goede verdragstrouw)

HR Exitheffing pensioen en goede verdragstrouw, HR 15 april 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BN8728) Door Michiel Hennevelt Essentie Wanneer iemand in Nederland pensioen heeft opgebouwd en vervolgens uit Nederland emigreert wordt er geheven over de hier opgebouwde pensioenaanspraken. In deze procedure speelt de vraag of die heffing in strijd is met het belastingverdrag tussen Nederland en België. Rechtsregel Het opleggen van een conserverende […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2002:749 (Lankhorst-Hohorst)

HvJ Lankhorst-Hohorst, HvJ EU 12 december 2002 (ECLI:EU:C:2002:749) Door Michiel Hennevelt Essentie Is het in strijd met het EU-recht om rentebetalingen aan een buitenlandse aandeelhouder te belasten, terwijl dezelfde betalingen aan een binnenlandse aandeelhouder aftrekbaar zouden zijn? Rechtsregel Het maken van een onderscheid tussen belastingplichtigen op grond van de vestigingsplaats van hun crediteur-aandeelhouder is in strijd met de vrijheid van […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2017:392 (Niet-ontvankelijkheid en procesbelang)

Niet-ontvankelijkheid en procesbelang, HR 10 maart 2017 (ECLI:NL:HR:2017:392) Door Michiel Hennevelt Essentie In dit arrest wordt over een aantal formele punten waaronder procesbelang, ontvankelijkheid en proceskostenvergoeding een oordeel gegeven. Mag een belastingplichtige na gegrondverklaring van het bezwaar een nieuw standpunt innemen? Rechtsregel Ook ingeval volledig aan de klachten in bezwaar tegemoet wordt gekomen kan er procesbelang blijven bestaan. Dit is […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2016:1899 (huurrecht als ondernemingsvermogen)

HR Huurrecht als ondernemingsvermogen, HR 12 augustus 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1899) Door Michiel Hennevelt Essentie In dit arrest gaat het om de vraag of een ondernemer het gebruik van zijn gehuurde woning in zijn ondernemingswinst mag betrekken. Dit kan mogelijk leiden tot aftrekbaarheid van de huur van de woning. Rechtsregel Een huurrecht van een woning die voor de ondernemingsuitoefening wordt gebruikt, kan […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2009:BI3751 (Schending hoorplicht)

HR Schending hoorplicht, HR 15 mei 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BI3751) Door Michiel Hennevelt Essentie In dit arrest gaat het om de vraag wanneer de inspecteur mag aannemen dat afstand is gedaan van het recht om gehoord te worden in de bezwaarfase. Rechtsregel Indien belanghebbende heeft verzocht om een hoorgesprek, mag de inspecteur niet aannemen dat later stilzwijgend afstand is gedaan van dit […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2016:981 (World Duty Free)

HvJ World Duty Free, HvJ EU 21 december 2016 (ECLI:EU:C:2016:981) Door Michiel Hennevelt Essentie Dit arrest gaat over het selectiviteitsvereiste in fiscale staatssteunzaken. Een maatregel is selectief als deze bepaalde ondernemingen begunstigt. Wanneer is er sprake van bepaalde ondernemingen? Rechtsregel In fiscale zaken moet eerst het normaal geldende referentiestelsel worden vastgesteld. Indien de bestreden maatregel een afwijking van dit stelsel […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2010:26 (SGI)

HvJ SGI, HvJ 21 januari 2010 (ECLI:EU:C:2010:26) Door Michiel Hennevelt Essentie Wanneer ondernemingen binnen een concern onderling met elkaar handelen, moeten zij rekening houden met fiscale verrekenprijsregels. België past deze regels slechts toe op internationale concerns. Is dit in strijd met de vrijheid van vestiging? Rechtsregel Toepassing van het arm’s length-beginsel enkel in grensoverschrijdende gevallen is op grond van EU-recht […]

Lees meer

ECLI:HR:NL:2017:288 (Gebruik ANPR camera’s door belastingdienst)

HR gebruik ANPR camera’s door belastingdienst, HR 24 februari 2017 (ECLI:HR:NL:2017:288) Door Michiel Hennevelt Essentie Dit arrest gaat over het gebruik van ANPR camera’s die boven de (snel)weg hangen door de Belastingdienst. Is het verzamelen van gegevens via deze camera’s een ongerechtvaardigde inbreuk op de privacy? Rechtsregel Het systematische gebruik van ANPR camera’s levert een inbreuk van het recht op […]

Lees meer
1 2 3 4