ECLI:NL:OGEAC:2018:156 (Privacy hotelgast)

Ontslag receptioniste, 31 mei 2018 (ECLI:NL:OGEAC:2018:156) Essentie Ontslag aangevraagd omdat hotelmedewerkster de privacy van een gast heeft geschonden door aan zijn vrouw te vertellen dat hij daar verbleef met een andere vrouw. Rechtsregel Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dit mag normaal gesproken niet tot ontslag leiden. Dit kan weleens anders zijn, maar dan moeten alle omstandigheden van het geval […]

Lees meer

HR 7 oktober 1994, NJ 1994, 171 (Dibbets)

Dibbets, 7 oktober 1994 NJ 1994, 171 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Werknemer heeft een beroep gedaan op nietigheid van het ontslag. Stuurt daarna een brief aan de werkgever, maar hieruit blijkt niet – en zeker niet duidelijk en ondubbelzinnig – dat hij het beroep op de nietigheid van het ontslag intrekt en afziet van schadevergoeding. Daarom heeft hij er […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1999:ZC2842 (Ameva / Van Venrooij)

Ameva / Van Venrooij, 5 februari 1999 ECLI:NL:HR:1999:ZC2842 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Misbruik van omstandigheden omdat de werkgever had moeten begrijpen dat de werknemer nooit zou instemmen met de overeenkomst, als hij zich hierop had kunnen voorbereiden en toch gevolgen heeft verbonden aan de ondertekening. Rechtsregel Er is sprake van misbruik van omstandigheden als (1) de werkgever wist of […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1986:AC9402 (Spoorwegstaking)

Spoorwegstaking, 30 mei 1986 ECLI:NL:HR:1986:AC9402 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Artikel 6, vierde lid, ESH ziet ook op acties die zich tegen de overheid richten. Rechtsregel Voor het vaststellen of de collectieve acties rechtmatig waren, wordt getoetst aan artikel 6, vierde lid, Europees Sociaal Handvest. Deze bepaling kan een ieder verbinden. De acties keerden zich tegen de werkgever, maar richtten […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1989:ZC4162 (Deuss / Motel maatschappij Holland NV)

Deuss / Motelmij. Holland, 1 december 1989 ECLI:NL:HR:1989:ZC4162 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Bij het gerechtvaardigd nemen van ontslag op staande voet moet de werkgever de schade die hieruit ontstaat aan de werknemer vergoeden. Rechtsregel Als het verwijtbaar gedrag van een werkgever ertoe leidt dat een kantonrechter de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer vanwege een dringende reden ontbindt (met […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1986:AB8721 (Franssen / Safe Sun)

Franssen / Safe Sun, 4 april 1986, ECLI:NL:HR:1986:AB8721 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege gewichtige redenen. Geen sprake van verandering in de omstandigheden, dus geen vergoeding. Niet-ontvankelijk hoger beroep; geen rechtsmiddel mogelijk. Rechtsregel Ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege gewichtige redenen, niet vanwege een verandering in de omstandigheden. Als gevolg hiervan bestaat er volgens het oud BW geen recht […]

Lees meer

ECLI:NL:GHAMS:1980:AB7579 (Lingeziekenhuis)

Lingeziekenhuis, 1 mei 1980 (ECLI:NL:GHAMS:1980:AB7579, Ondernemingskamer, niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Vanwege het ontbreken van een (gunstig) advies van de OR heeft de ondernemer niet mogen beslissen het Lingeziekenhuis te sluiten. Rechtsregel De brief aan het Ministerie van Volksgezondheid bevat een besluit over de toekomst van het Lingeziekenhuis, namelijk dat deze op korte termijn zal worden gesloten. Deze brief is een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2003:AF9444 (Van der Male / Den Hoedt)

Van der Male / Den Hoedt, 10 oktober 2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF9444) Essentie Geen arbeidsovereenkomst, nu deze alleen is getekend om de vrouw maandelijks geld uit te kunnen betalen en er geen arbeidsverplichting of gezagsverhouding was. Rechtsregel Bij de beoordeling of iets een arbeidsovereenkomst is, moet niet alleen naar de tekst worden gekeken, maar ook naar de andere omstandigheden. In dit geval […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1981:AG4259 (De Gier Transporten/Schaap)

De Gier Transporten/Schaap, 6 november 1981 ECLI:NL:HR:1981:AG4259 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Een rechter mag geen andere omstandigheden bij de beoordeling van het ontslag op staande voet betrekken, als op het moment van ontslag niet tegen de werknemer is verteld dat deze een rol speelden. Rechtsregel Een werknemer moet zo snel mogelijk weten welke redenen aan het ontslag op staande […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNHO:2018:3884 (Ontslag na weggeven gratis drankjes)

Ontslag na weggeven gratis drankjes, 8 mei 2018 (ECLI:NL:RBNHO:2018:3884) Essentie Geen dringende reden voor ontslag op staande voet voor het gratis weggeven van twee drankjes. Rechtsregel De door Van der Valk gestelde feiten en omstandigheden zijn onvoldoende voor een dringende reden tot ontslag op staande voet. Voor zover verzoeker wist of had behoren te weten dat hij de twee drankjes […]

Lees meer
1 2 3 4 5 10