ECLI:NL:RBOBR:2018:590 (Verduistering door caissière)

Verduistering door caissière, 9 februari 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:590) Essentie Verduistering tienduizenden euro’s door caissière. Rechtsregel Caissière had de bevoegdheid om kassa’s en de kluis op te maken. Vertrouwen werkgever beschaamd door in 3,5 jaar € 54.850,- te verduisteren. Taakstraf opgelegd met schadevergoedingsmaatregel. Inhoud arrest De caissière werkt in een winkel. Zij heeft de bevoegdheid de kluis en de kassa’s open te […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2001:AA9434 (Arena-arrest)

Arena-arrest, 12 januari 2001, (ECLI:NL:HR:2001:AA9434) Essentie Aansprakelijkheid werkgever voor ongevalschade werknemer op grond van redelijkheid en billijkheid. Rechtsregel Onder omstandigheden kan een werkgever op grond van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid aansprakelijk zijn voor de schade van een werknemer, ook al is niet aan de vereisten van artikel 7:658 BW voldaan. Een werkgever was in beginsel al aansprakelijk voor […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1999:ZC2849 (Schoenmaker)

Schoenmaker, 12 februari 1999 ECLI:NL:HR:1999:ZC2849 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Ontslag op staande voet. Bij de beoordeling van de dringende reden moet worden betrokken of de gevolgen van de werknemer niet te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de beëindiging. Rechtsregel De rechtbank had bij de beoordeling of sprake was van een dringende reden, de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2002:AE4090 (Laudy / Fair Play)

Laudy/Fair Play, 4 oktober 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE4090) Essentie Geen aansprakelijkheid werkgever voor snijden aan broodmes door werknemer. Rechtsregel Het oordeel van de rechtbank dat de werkgever door haar werknemers niet te waarschuwen voor een nieuw/geslepen broodmes, niet in haar zorgplicht tekort is geschoten, is niet onbegrijpelijk. Het is een feit van algemene bekendheid dat een broodmes scherp is en dat een […]

Lees meer

De 10 meest gelezen arbeidsrechtarresten van 2018

Golden oldies of opvallende zaken? Dit waren het afgelopen jaar de best gelezen arresten binnen het arbeidsrecht. 1. Groen/Schoevers In dit arrest komt de vraag aan de orde, wanneer er sprake dient te zijn van een arbeidsovereenkomst tussen partijen. Lees de hele uitwerking hier. 2. Stoof/Mammoet De werknemer moet redelijke instructies van de werkgever opvolgen, en deze instructies moeten door de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1983:AG4611 (Berisa/Raymakers)

Berisa/Raymakers, 10 juni 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4611 (niet gepubliceerd op rechtspraak) EssentieWerkgever niet aansprakelijk voor schade door bedrijfsongeval. RechtsregelDe verplichtingen van de werkgever gaan niet zo ver dat ze een werknemer tegen alles moeten beschermen, maar zijn bedoeld om de werknemer te beschermen tegen gevaar voor zover dit redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. In dit […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1994:ZC1322 (Afga/Schoolderman)

Afga/Schoolderman, 8 april 1994 ECLI:NL:HR:1994:ZC1322 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Gelijke arbeid moet in gelijke omstandigheden op gelijke wijze worden beloond, tenzij een objectieve rechtvaardigingsgrond ongelijke beloning toelaat (Afga-criterium). Rechtsregel Werknemer met nul-urencontract. Gelet op de omstandigheden van het geval is Afga verplicht als een goed werkgever te handelen en deze werknemer op dezelfde wijze te belonen als de rest […]

Lees meer

ECLI:NL:RBLIM:2018:8085 (Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is…)

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is…, 28 augustus 2018 (ECLI:NL:RBLIM2018:8085) Essentie Disciplinaire straf van het inhouden van 16 vakantie-uren van een politieagent die een collega met een Sinterklaasgedicht voor schut gezet heeft en heeft gekwetst. Rechtsregel Een politieagent heeft een collega tijdens de kerstviering via een Sinterklaasgedicht voor schut gezet en gekwetst. Dit is plichtsverzuim. De disciplinaire straf […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2001:AB1254 (Hotel New York)

Hotel New York, 2 maart 2001 (ECLI:NL:HR:2001:AB1254) Essentie Loonbegrip. Vergoeding voor arbeid door werkgever. Hiertoe behoren geen fooien van derden. Rechtsregel Onder loon moet worden verstaan de vergoeding die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is voor de bedongen arbeid. Daaronder vallen (in het algemeen) geen fooien die de werknemer van derden ontvangt. Inhoud arrest Hotel New York is een […]

Lees meer

ECLI:NL:RBAMS:2017:9024 (Aansprakelijkheid werkgever voor overlijden werknemer door rabiës)

Aansprakelijkheid voor overlijden werknemer door rabiës, 4 december 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:9024) Essentie Werkgever aansprakelijk voor overlijden werknemer aan rabiës vanwege de blootstelling aan onaanvaardbaar groot besmettingsgevaar. Strijd met goed werkgeverschap. Ook eigen schuld van de werknemer betrokken. Verdeling schade: 35% voor werkgever, 65% voor werknemer. Rechtsregel De hondenbeet is niet gebeurd tijdens de uitoefening van werkzaamheden (7:658 BW), maar omdat de […]

Lees meer
1 2 3 4 10