ECLI:NL:HR:2007:BA6231 (Thuiszorg Rotterdam / PGGM)

Thuiszorg Rotterdam / PGGM, 13 juli 2007 (ECLI:NL:HR:2007:BA6231) Essentie Criteria Groen/Schroevers ook van belang als er een derde partij betrokken is. Rechtsregel Bij de beoordeling of iets een arbeidsovereenkomst is, gaat het niet alleen om de bedoeling van partijen, maar ook om de feitelijke uitvoering ervan. Het was hier de bedoeling van partijen om een managementovereenkomst aan te gaan tussen […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNHO:2017:11433 (Ontslag bij parfumerie)

Ontslag bij parfumerie, 4 oktober 2017, (ECLI:NL:RBNHO:2017:11433) Essentie Geen ontslag op staande voet voor het gratis weggeven van proefmonsters en andere cadeautjes bij de ICI Paris XL, nu in het bedrijfsreglement onvoldoende duidelijk staat dat dit niet mocht en dit reglement onvoldoende duidelijk werd gehandhaafd. Rechtsregel Ontslag op staande voet wordt vernietigd omdat het bedrijfsreglement onvoldoende duidelijk werd gehandhaafd en […]

Lees meer

ECLI:NL:RBDHA:2017:14820 (Uitgegleden over potje erwtjes & worteltjes)

Uitgegleden over potje erwtjes & worteltjes, 8 november 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:14820) Essentie De Aldi is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een val van de werkneemster als zij in haar eigen tijd haar eigen boodschappen inpakt. Rechtsregel Het ongeval heeft niet plaatsgevonden in de uitoefening van de werkzaamheden van verzoekster, nu zij haar eigen boodschappen deed. Aldi heeft zijn zorgplicht ook […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2002:AD9430 (Looijen / Jansen & De Kruyf)

Looijen / Jansen & De Kruyf, 22 februari 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AD9430) Essentie Ontslag op staande voet. Persoonlijke omstandigheden moeten worden betrokken bij vaststelling of sprake is van een dringende reden. Rechtsregel Bij de vaststelling van de dringende redenen voor een ontslag op staande voet moeten de omstandigheden van het geval, de aard van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer zijn […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1992:ZC0535 (Mungra / Van Meir)

Mungra / Van Meir, 6 maart 1992 (ECLI:NL:HR:1992:ZC0535) Essentie Een ontbindende voorwaarde hoeft niet nietig te zijn, gelet op het gesloten stelsel van beëindigingsgronden. Dit moet per geval worden bekeken. Rechtsregel Het is onjuist dat een arbeidsovereenkomst niet zou kunnen eindigen door een ontbindende voorwaarde, gelet op het gesloten stelsel van regels over beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Een ontbindende voorwaarde hoeft […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1980:AC6801 (Possemis / Hoogenboom)

Possemis / Hoogenboom, 25 januari 1980 (ECLI:NL:HR:1980:AC6801) Essentie In casu gaat het om de vragen of de overeenkomst tussen partijen aan te merken is als een arbeidsovereenkomst en of de werkgever dan verplicht is om de werknemer op te roepen voor de werkzaamheden. Rechtsregel Er wordt uitgegaan van het feit dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen partijen. Deze […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2017:11448 (Sigaren tussen de broodjes)

Sigaren tussen de broodjes, 19 december 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:11448) Essentie Ontslag op staande voet vanwege het roken van sigaren tussen de rijzende broodjes. Dringende reden: grove veronachtzaming van verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Geen recht op vergoeding, werknemer moet de werkgever vergoeding betalen. Rechtsregel Er is een dringende reden voor het ontslag op staande voet, namelijk grovelijke veronachtzaming van de verplichtingen uit […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2002:AD8186 (ABN Amro/Malhi)

ABN Amro / Malhi, 5 april 2002 HR 5 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8186 Essentie Het antwoord op de vraag of de inleenovereenkomst stilzwijgend is gewijzigd in een arbeidsovereenkomst is afhankelijk van wat partijen aan elkaar hebben verklaard en wat zij uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en redelijkerwijs mochten afleiden (Haviltex-criterium). Rechtsregel De vraag is of partijen, hier dus Malhi […]

Lees meer

ECLI:NL:RBGEL:2017:4330 (Auteursrecht Sinterklaas)

Auteursrecht Sinterklaas, 9 augustus 2017 (ECLI:NL:RBGEL:2017:4330) Essentie Geen inbreuk op het auteursrecht op het boek ‘De Beeldenstorm’ door het boek ‘1000 jaar Sinterklaas’. Rechtsregel Het boek ‘De Beeldenstorm’ is een informatief geschiedenisboek. Dit soort boeken is vaak hetzelfde opgebouwd en bevat zowel tekst als foto’s, maar er is toch ruimte voor creatieve keuzes waardoor de uitstraling van het boek wordt […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1994:ZC1247 (Beenen / Vanduho)

Beenen/Vanduho, 28 januari 1994 ECLI:NL:HR:1994:ZC1247 (inhoud niet gepubliceerd op rechtspraak.nl Essentie Een algemeen verbindend verklaarde cao heeft nawerking over de periode dat nog geen nieuwe cao is overeengekomen. Rechtsregel Als de looptijd van de algemeen verbindend verklaarde cao ophoudt, dan gelden de afspraken uit deze cao nog steeds, totdat een nieuwe cao is overeengekomen (= nawerking). Dit geldt ook voor afspraken […]

Lees meer
1 2 3 6