ECLI:NL:HR:1994:ZC1322 (Afga/Schoolderman)

Afga/Schoolderman, 8 april 1994 ECLI:NL:HR:1994:ZC1322 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Gelijke arbeid moet in gelijke omstandigheden op gelijke wijze worden beloond, tenzij een objectieve rechtvaardigingsgrond ongelijke beloning toelaat (Afga-criterium). Rechtsregel Werknemer met nul-urencontract. Gelet op de omstandigheden van het geval is Afga verplicht als een goed werkgever te handelen en deze werknemer op dezelfde wijze te belonen als de rest […]

Lees meer

ECLI:NL:RBLIM:2018:8085 (Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is…)

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is…, 28 augustus 2018 (ECLI:NL:RBLIM2018:8085) Essentie Disciplinaire straf van het inhouden van 16 vakantie-uren van een politieagent die een collega met een Sinterklaasgedicht voor schut gezet heeft en heeft gekwetst. Rechtsregel Een politieagent heeft een collega tijdens de kerstviering via een Sinterklaasgedicht voor schut gezet en gekwetst. Dit is plichtsverzuim. De disciplinaire straf […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2001:AB1254 (Hotel New York)

Hotel New York, 2 maart 2001 (ECLI:NL:HR:2001:AB1254) Essentie Loonbegrip. Vergoeding voor arbeid door werkgever. Hiertoe behoren geen fooien van derden. Rechtsregel Onder loon moet worden verstaan de vergoeding die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is voor de bedongen arbeid. Daaronder vallen (in het algemeen) geen fooien die de werknemer van derden ontvangt. Inhoud arrest Hotel New York is een […]

Lees meer

ECLI:NL:RBAMS:2017:9024 (Aansprakelijkheid werkgever voor overlijden werknemer door rabiës)

Aansprakelijkheid voor overlijden werknemer door rabiës, 4 december 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:9024) Essentie Werkgever aansprakelijk voor overlijden werknemer aan rabiës vanwege de blootstelling aan onaanvaardbaar groot besmettingsgevaar. Strijd met goed werkgeverschap. Ook eigen schuld van de werknemer betrokken. Verdeling schade: 35% voor werkgever, 65% voor werknemer. Rechtsregel De hondenbeet is niet gebeurd tijdens de uitoefening van werkzaamheden (7:658 BW), maar omdat de […]

Lees meer

ECLI:NL:OGEAC:2018:156 (Privacy hotelgast)

Ontslag receptioniste, 31 mei 2018 (ECLI:NL:OGEAC:2018:156) Essentie Ontslag aangevraagd omdat hotelmedewerkster de privacy van een gast heeft geschonden door aan zijn vrouw te vertellen dat hij daar verbleef met een andere vrouw. Rechtsregel Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dit mag normaal gesproken niet tot ontslag leiden. Dit kan weleens anders zijn, maar dan moeten alle omstandigheden van het geval […]

Lees meer

HR 7 oktober 1994, NJ 1994, 171 (Dibbets)

Dibbets, 7 oktober 1994 NJ 1994, 171 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Werknemer heeft een beroep gedaan op nietigheid van het ontslag. Stuurt daarna een brief aan de werkgever, maar hieruit blijkt niet – en zeker niet duidelijk en ondubbelzinnig – dat hij het beroep op de nietigheid van het ontslag intrekt en afziet van schadevergoeding. Daarom heeft hij er […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1999:ZC2842 (Ameva / Van Venrooij)

Ameva / Van Venrooij, 5 februari 1999 ECLI:NL:HR:1999:ZC2842 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Misbruik van omstandigheden omdat de werkgever had moeten begrijpen dat de werknemer nooit zou instemmen met de overeenkomst, als hij zich hierop had kunnen voorbereiden en toch gevolgen heeft verbonden aan de ondertekening. Rechtsregel Er is sprake van misbruik van omstandigheden als (1) de werkgever wist of […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1986:AC9402 (Spoorwegstaking)

Spoorwegstaking, 30 mei 1986 ECLI:NL:HR:1986:AC9402 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Artikel 6, vierde lid, ESH ziet ook op acties die zich tegen de overheid richten. Rechtsregel Voor het vaststellen of de collectieve acties rechtmatig waren, wordt getoetst aan artikel 6, vierde lid, Europees Sociaal Handvest. Deze bepaling kan een ieder verbinden. De acties keerden zich tegen de werkgever, maar richtten […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1989:ZC4162 (Deuss / Motel maatschappij Holland NV)

Deuss / Motelmij. Holland, 1 december 1989 ECLI:NL:HR:1989:ZC4162 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Bij het gerechtvaardigd nemen van ontslag op staande voet moet de werkgever de schade die hieruit ontstaat aan de werknemer vergoeden. Rechtsregel Als het verwijtbaar gedrag van een werkgever ertoe leidt dat een kantonrechter de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer vanwege een dringende reden ontbindt (met […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1986:AB8721 (Franssen / Safe Sun)

Franssen / Safe Sun, 4 april 1986, ECLI:NL:HR:1986:AB8721 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege gewichtige redenen. Geen sprake van verandering in de omstandigheden, dus geen vergoeding. Niet-ontvankelijk hoger beroep; geen rechtsmiddel mogelijk. Rechtsregel Ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege gewichtige redenen, niet vanwege een verandering in de omstandigheden. Als gevolg hiervan bestaat er volgens het oud BW geen recht […]

Lees meer
1 2 3 8