ECLI:NL:GHAMS:1980:AB7579 (Lingeziekenhuis)

Lingeziekenhuis, 1 mei 1980 (ECLI:NL:GHAMS:1980:AB7579, Ondernemingskamer, niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Vanwege het ontbreken van een (gunstig) advies van de OR heeft de ondernemer niet mogen beslissen het Lingeziekenhuis te sluiten. Rechtsregel De brief aan het Ministerie van Volksgezondheid bevat een besluit over de toekomst van het Lingeziekenhuis, namelijk dat deze op korte termijn zal worden gesloten. Deze brief is een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2003:AF9444 (Van der Male / Den Hoedt)

Van der Male / Den Hoedt, 10 oktober 2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF9444) Essentie Geen arbeidsovereenkomst, nu deze alleen is getekend om de vrouw maandelijks geld uit te kunnen betalen en er geen arbeidsverplichting of gezagsverhouding was. Rechtsregel Bij de beoordeling of iets een arbeidsovereenkomst is, moet niet alleen naar de tekst worden gekeken, maar ook naar de andere omstandigheden. In dit geval […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1981:AG4259 (De Gier Transporten/Schaap)

De Gier Transporten/Schaap, 6 november 1981 ECLI:NL:HR:1981:AG4259 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Een rechter mag geen andere omstandigheden bij de beoordeling van het ontslag op staande voet betrekken, als op het moment van ontslag niet tegen de werknemer is verteld dat deze een rol speelden. Rechtsregel Een werknemer moet zo snel mogelijk weten welke redenen aan het ontslag op staande […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNHO:2018:3884 (Ontslag na weggeven gratis drankjes)

Ontslag na weggeven gratis drankjes, 8 mei 2018 (ECLI:NL:RBNHO:2018:3884) Essentie Geen dringende reden voor ontslag op staande voet voor het gratis weggeven van twee drankjes. Rechtsregel De door Van der Valk gestelde feiten en omstandigheden zijn onvoldoende voor een dringende reden tot ontslag op staande voet. Voor zover verzoeker wist of had behoren te weten dat hij de twee drankjes […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2003:AF7000 (Dakdekkersarrest of Dusarduyn / Du Puy)

Dakdekkersarrest (Dusarduyn/ De Puy), 16 mei 2003 (ECLI:NL:HR:2012:BV9539) Essentie Geen schending van zorgplicht bij bedrijfsongeval. De handelingen van een werknemer van een ander bedrijf die daar ook aan het werk was, zijn niet toe te rekenen aan de werkgever. Rechtsregel Het hangt af van de omstandigheden van het geval of de zorgplicht van artikel 7:658, eerste lid, BW meebrengt dat […]

Lees meer

ECLI:NL:GHDHA:2018:120 (Onterecht ontslag op staande voet, geen dringende reden)

Gerechtshof Den Haag 30 januari 2018, Onterecht ontslag op staande voet, geen dringende reden (ECLI:NL:GHDHA:2018:120) Essentie Deze zaak in hoger beroep gaat over een werknemer (verzoeker) die was ontslagen op staande voet. Redenen waren onder meer dat verzoeker stelselmatig te laat kwam en op sommige dagen helemaal niet kwam opdagen. Een officiële waarschuwing mocht niet baten, want verzoeker bleef hetzelfde […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BB4767 (Kooiker / Taxicentrale Nijverdal)

Kooiker / Taxicentrale Nijverdal, 1 februari 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BB4767) Essentie Een werkgever moet op grond van het goed werkgeverschap zijn werknemers die werken als chauffeur behoorlijk verzekeren voor verkeersongevallen. Zo niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade die zij lijden. Rechtsregel Er bestaat geen onbeperkte aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen op grond van artikel 7:658 BW, artikel 7:611 BW of enig ander […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2002:AE2113 (De Bont / Oudenallen)

De Bont / Oudenallen, 9 augustus 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE2113) Essentie Geen aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW bij ongevallen tijdens woon-werkverkeer, wel op grond van de eisen van de redelijkheid en billijkheid, behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid. Rechtsregel Artikel 7:658 BW geldt niet bij verkeersongevallen tijdens het woon-werkverkeer: ‘in de uitoefening van zijn werkzaamheden’ moet wel ruim, maar niet […]

Lees meer

ECLI:NL:RBROT:2018:1274 (Concurrentiebeding in overeenkomst van opdracht)

Rechtbank Rotterdam 20 februari 2018, Concurrentiebeding in overeenkomst van opdracht (ECLI:NL:RBROT:2018:1274) Essentie Deze uitspraak in kort geding gaat over een concurrentiebeding dat door partijen is opgenomen in een overeenkomst van opdracht. Eiseres stelt dat het concurrentiebeding op grond van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Rechtsregel De rechtbank moet beoordelen of het beroep van gedaagde op het concurrentiebeding jegens eiseres naar […]

Lees meer

ECLI:NL:RBDHA:2018:3423 (Beëindiging contract vanwege zwangerschap)

Beëindiging contract vanwege zwangerschap, 21 maart 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:3423) Essentie Arbeidsovereenkomst beëindigd vanwege zwangerschap. Mededeling door leidinggevende heeft de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Verzoekster heeft recht op een billijke vergoeding. Rechtsregel De heer L. is vertegenwoordigingsbevoegd voor het bedrijf. De heer S., een andere leidinggevende en lid van de directie, heeft verzoekster een bericht gestuurd over het voortijdig beëindigen van haar tijdelijke […]

Lees meer
1 2 3 7