ECLI:NL:HR:2002:AD8186 (ABN Amro/Malhi)

ABN Amro / Malhi, 5 april 2002 HR 5 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8186 Essentie Het antwoord op de vraag of de inleenovereenkomst stilzwijgend is gewijzigd in een arbeidsovereenkomst is afhankelijk van wat partijen aan elkaar hebben verklaard en wat zij uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en redelijkerwijs mochten afleiden (Haviltex-criterium). Rechtsregel De vraag is of partijen, hier dus Malhi […]

Lees meer

ECLI:NL:RBGEL:2017:4330 (Auteursrecht Sinterklaas)

Auteursrecht Sinterklaas, 9 augustus 2017 (ECLI:NL:RBGEL:2017:4330) Essentie Geen inbreuk op het auteursrecht op het boek ‘De Beeldenstorm’ door het boek ‘1000 jaar Sinterklaas’. Rechtsregel Het boek ‘De Beeldenstorm’ is een informatief geschiedenisboek. Dit soort boeken is vaak hetzelfde opgebouwd en bevat zowel tekst als foto’s, maar er is toch ruimte voor creatieve keuzes waardoor de uitstraling van het boek wordt […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1994:ZC1247 (Beenen / Vanduho)

Beenen/Vanduho, 28 januari 1994 ECLI:NL:HR:1994:ZC1247 (inhoud niet gepubliceerd op rechtspraak.nl Essentie Een algemeen verbindend verklaarde cao heeft nawerking over de periode dat nog geen nieuwe cao is overeengekomen. Rechtsregel Als de looptijd van de algemeen verbindend verklaarde cao ophoudt, dan gelden de afspraken uit deze cao nog steeds, totdat een nieuwe cao is overeengekomen (= nawerking). Dit geldt ook voor afspraken […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1991:ZC0331 (Dingler/Merkelbach)

Dingler/Merkelbach, 13 september 1991 ECLI:NL:HR:1991:ZC0331 , niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl Essentie Als een werknemer voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst al via een uitzendbureau bij het bedrijf heeft gewerkt, mag er geen proeftijd van twee maanden meer worden bedongen. Rechtsregel Als iemand voordat hij bij een bedrijf in dienst gaat, via een uitzendbureau bij dat bedrijf dezelfde functie heeft verricht (waarin […]

Lees meer

HR 7 juni 1957, NJ 1957, 527 (Suk/Brittania)

Suk / Brittania, 7 juni 1957 HR 7 juni 1957, NJ 1957, 527 Essentie Arbeidsovereenkomst afwijkend van de cao. De werkgever is wel gebonden aan de cao, de werknemer niet. Geen belang bij het cassatieberoep. Rechtsregel Er is een verschil tussen het geval dat zowel de werkgever als de werknemer aan een cao zijn verbonden, of alleen de werkgever en […]

Lees meer

ECLI:NL:RBAMS:2017:6700 (Ontslag vanwege internetgebruik achter kassa)

Ontslag vanwege internetgebruik achter kassa, 15 september 2017 ECLI:NL:RBAMS:2017:6700 Essentie Ontslag op staande voet vanwege het, na meerdere waarschuwingen, onder werktijd voor privézaken op internet bezig zijn. Rechtsregel Verzoekster is meermaals gewaarschuwd voor het gebruik van telefoon en internet onder werktijd. Hierdoor kon de werkgever niet anders meer dan overgaan tot ontslag op staande voet: dit was in de gegeven […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1992:ZC8946 (Discotheek Babylon)

Discotheek Babylon-arrest, HR 14-01-1992, NJ 1992, 413 (ECLI:NL:HR:1992:ZC8946) Essentie Het arrest Discotheek Babylon, ook wel bekend als het Discriminerende Portier-arrest, gaat over daderschap van een vennootschap onder firma (vof). In casu draait het om de vraag of de vennootschap onder firma strafrechtelijk kan worden vervolgd voor gedragingen van een werknemer. Deze werknemer, de portier, wordt beroepsmatige discriminatie verweten. Rechtsregel Verdachte, de […]

Lees meer

ECLI:NL:GHDHA:2017:1814 (Echtscheiding en arbeidsovereenkomst)

Echtscheiding en arbeidsovereenkomst, Hof Den Haag, 4 juli 2017 ECLI:NL:GHDHA:2017:1814 Essentie De arbeidsovereenkomst tussen het bedrijf van de ex-man en de vrouw is stilzwijgend beëindigd doordat de vrouw de gezamenlijke woning heeft verlaten. Rechtsregel Gelet op de verklaringen van de vrouw, de broer van de man, het diploma bedrijfshulpverlening en de salarisstroken, in onderling verband en samenhang bezien, is sprake […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2003:AF6200 (Wickel / Klene B.V.)

Wickel / Klene B.V., 20 juni 2003 ECLI:NL:HR:2003:AF6200 Essentie Herhaaldelijk niet voldoen aan redelijke opdrachten levert een reden op voor ontslag op staande voet. Hierbij moeten wel de persoonlijke omstandigheden van de werknemer worden betrokken. Rechtsregel Als een werknemer herhaaldelijk niet voldoet aan redelijke opdrachten van de werkgever levert dit in beginsel een dringende reden voor ontslag op. Bij de […]

Lees meer

ECLI:NL:XX:2016:34

College voor de Rechten van de Mens 26-05-2016, nr. 2016-45 (ECLI:NL:XX:2016:34) Essentie Volgens het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) discrimineerde de rechtbank Rotterdam een moslima door haar af te wijzen als buitengriffier omdat zij tijdens de zitting haar hoofddoek niet af wilde doen. De Rechtspraak is het hier niet mee eens. Rechtsregel In de rechterlijke […]

Lees meer
1 2 3 6