ECLI:NL:HR:2003:AF7000 (Dakdekkersarrest of Dusarduyn / Du Puy)

Dakdekkersarrest (Dusarduyn/ De Puy), 16 mei 2003 (ECLI:NL:HR:2012:BV9539) Essentie Geen schending van zorgplicht bij bedrijfsongeval. De handelingen van een werknemer van een ander bedrijf die daar ook aan het werk was, zijn niet toe te rekenen aan de werkgever. Rechtsregel Het hangt af van de omstandigheden van het geval of de zorgplicht van artikel 7:658, eerste lid, BW meebrengt dat […]

Lees meer

ECLI:NL:GHDHA:2018:120 (Onterecht ontslag op staande voet, geen dringende reden)

Gerechtshof Den Haag 30 januari 2018, Onterecht ontslag op staande voet, geen dringende reden (ECLI:NL:GHDHA:2018:120) Essentie Deze zaak in hoger beroep gaat over een werknemer (verzoeker) die was ontslagen op staande voet. Redenen waren onder meer dat verzoeker stelselmatig te laat kwam en op sommige dagen helemaal niet kwam opdagen. Een officiële waarschuwing mocht niet baten, want verzoeker bleef hetzelfde […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BB4767 (Kooiker / Taxicentrale Nijverdal)

Kooiker / Taxicentrale Nijverdal, 1 februari 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BB4767) Essentie Een werkgever moet op grond van het goed werkgeverschap zijn werknemers die werken als chauffeur behoorlijk verzekeren voor verkeersongevallen. Zo niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade die zij lijden. Rechtsregel Er bestaat geen onbeperkte aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen op grond van artikel 7:658 BW, artikel 7:611 BW of enig ander […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2002:AE2113 (De Bont / Oudenallen)

De Bont / Oudenallen, 9 augustus 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE2113) Essentie Geen aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW bij ongevallen tijdens woon-werkverkeer, wel op grond van de eisen van de redelijkheid en billijkheid, behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid. Rechtsregel Artikel 7:658 BW geldt niet bij verkeersongevallen tijdens het woon-werkverkeer: ‘in de uitoefening van zijn werkzaamheden’ moet wel ruim, maar niet […]

Lees meer

ECLI:NL:RBROT:2018:1274 (Concurrentiebeding in overeenkomst van opdracht)

Rechtbank Rotterdam 20 februari 2018, Concurrentiebeding in overeenkomst van opdracht (ECLI:NL:RBROT:2018:1274) Essentie Deze uitspraak in kort geding gaat over een concurrentiebeding dat door partijen is opgenomen in een overeenkomst van opdracht. Eiseres stelt dat het concurrentiebeding op grond van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Rechtsregel De rechtbank moet beoordelen of het beroep van gedaagde op het concurrentiebeding jegens eiseres naar […]

Lees meer

ECLI:NL:RBDHA:2018:3423 (Beëindiging contract vanwege zwangerschap)

Beëindiging contract vanwege zwangerschap, 21 maart 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:3423) Essentie Arbeidsovereenkomst beëindigd vanwege zwangerschap. Mededeling door leidinggevende heeft de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Verzoekster heeft recht op een billijke vergoeding. Rechtsregel De heer L. is vertegenwoordigingsbevoegd voor het bedrijf. De heer S., een andere leidinggevende en lid van de directie, heeft verzoekster een bericht gestuurd over het voortijdig beëindigen van haar tijdelijke […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2007:BA6231 (Thuiszorg Rotterdam / PGGM)

Thuiszorg Rotterdam / PGGM, 13 juli 2007 (ECLI:NL:HR:2007:BA6231) Essentie Criteria Groen/Schroevers ook van belang als er een derde partij betrokken is. Rechtsregel Bij de beoordeling of iets een arbeidsovereenkomst is, gaat het niet alleen om de bedoeling van partijen, maar ook om de feitelijke uitvoering ervan. Het was hier de bedoeling van partijen om een managementovereenkomst aan te gaan tussen […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNHO:2017:11433 (Ontslag bij parfumerie)

Ontslag bij parfumerie, 4 oktober 2017, (ECLI:NL:RBNHO:2017:11433) Essentie Geen ontslag op staande voet voor het gratis weggeven van proefmonsters en andere cadeautjes bij de ICI Paris XL, nu in het bedrijfsreglement onvoldoende duidelijk staat dat dit niet mocht en dit reglement onvoldoende duidelijk werd gehandhaafd. Rechtsregel Ontslag op staande voet wordt vernietigd omdat het bedrijfsreglement onvoldoende duidelijk werd gehandhaafd en […]

Lees meer

ECLI:NL:RBDHA:2017:14820 (Uitgegleden over potje erwtjes & worteltjes)

Uitgegleden over potje erwtjes & worteltjes, 8 november 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:14820) Essentie De Aldi is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een val van de werkneemster als zij in haar eigen tijd haar eigen boodschappen inpakt. Rechtsregel Het ongeval heeft niet plaatsgevonden in de uitoefening van de werkzaamheden van verzoekster, nu zij haar eigen boodschappen deed. Aldi heeft zijn zorgplicht ook […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2002:AD9430 (Looijen / Jansen & De Kruyf)

Looijen / Jansen & De Kruyf, 22 februari 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AD9430) Essentie Ontslag op staande voet. Persoonlijke omstandigheden moeten worden betrokken bij vaststelling of sprake is van een dringende reden. Rechtsregel Bij de vaststelling van de dringende redenen voor een ontslag op staande voet moeten de omstandigheden van het geval, de aard van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer zijn […]

Lees meer
1 2 3 7