ECLI:NL:HR:1994:ZC1397 (Imam)

Imam, 17 juni 1994 ECLI:NL:HR:1994:ZC1397 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Arbeidsovereenkomst van een geestelijke. Wel sprake van een gezagsverhouding voor de feitelijke aspecten van het werk zoals werktijden en vakantie, niet voor de godsdienstige taken. Rechtsregel Het feit dat een geestelijke ten aanzien van zijn godsdienstige taken niet naar instructies van een werkgever hoeft te luisteren, sluit niet uit dat […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2018:871 (Bauer/Wuppertal of Vakantiedagen bij overlijden)

Bauer/Wuppertal of Vakantiedagen bij overlijden, 6 november 2018 (ECLI:EU:C:2018:871) Essentie Horizontale rechtstreekse werking van grondrechten uit het Europees Handvest. Rechtsregel Een nationale regeling waarbij de niet-opgenomen vakantiedagen vervallen bij het einde van een dienstverband door overlijden van de werknemer, zonder dat hiervoor een financiële vergoeding aan de nabestaanden wordt gegeven, is in strijd met artikel 7 van de Richtlijn 2003/88/EG. […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1991:ZC0448 (Goldsteen / Roeland)

Goldsteen / Roeland, 13 december 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0448 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Werknemer kan maar gedeelte van zijn functie uitvoeren door arbeidsongeschiktheid. De vraag is of werkgever verplicht is om loon door te betalen. Hangt er onder meer van af of van hem gevergd kan worden dat hij de functie aanpast aan de mogelijkheden van de werknemer. Rechtsregel Werknemer gedeeltelijk […]

Lees meer

ECLI:NL:RBLIM:2017:10808 (Ontbinding arbeidsovereenkomst na verwijtbaar handelen)

Ontbinding arbeidsovereenkomst na verwijtbaar handelen, 8 november 2017 (ECLI:NL:RBLIM:2017:10808) Essentie Verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van artikel 7:671 lid 1 sub a en 7:669 lid 3 sub e en g BW. Rechtsregel Negatieve uitlatingen over collega’s kunnen, gelet op de aard van de werkzaamheden van het bedrijf en de aard van de uitlatingen, een […]

Lees meer

ECLI:NL:GHSHE:2016:1718 (Ontslag op staande voet terecht bij niet-verwijtbaar gedrag?)

Ontslag op staande voet terecht bij niet-verwijtbaar gedrag?, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 28 april 2016 (ECLI:NL:GHSHE:2016:1718) Essentie Dit arrest gaat over een werkneemster die een geweldsuitbarsting krijgt op haar werk. Ze gooit kantoormeubilair naar collega’s en vernielt kantooreigendommen. Ze wordt ontslagen op staande voet, maar is het daar niet mee eens, omdat haar gedrag niet verwijtbaar zou zijn wegens een medische aandoening. […]

Lees meer

ECLI:NL:CRVB:2018:1827 (Ontslag vanwege overgewicht)

Ontslag vanwege overgewicht, 7 juni 2018 (ECLI:NL:CRVB:2018:1827) Essentie De aan de ambtenaar gegeven opdrachten mochten niet, omdat deze een ingrijpende en onaanvaardbare inbreuk maken op haar persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit. Rechtsregel De opdrachten die de gemeente aan de ambtenaar heeft opgelegd, namelijk sporten, stoppen met roken en naar een diëtist gaan, maken een ingrijpende en onaanvaardbare inbreuk op haar […]

Lees meer

ECLI:NL:RBOBR:2018:590 (Verduistering door caissière)

Verduistering door caissière, 9 februari 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:590) Essentie Verduistering tienduizenden euro’s door caissière. Rechtsregel Caissière had de bevoegdheid om kassa’s en de kluis op te maken. Vertrouwen werkgever beschaamd door in 3,5 jaar € 54.850,- te verduisteren. Taakstraf opgelegd met schadevergoedingsmaatregel. Inhoud arrest De caissière werkt in een winkel. Zij heeft de bevoegdheid de kluis en de kassa’s open te […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2001:AA9434 (Arena-arrest)

Arena-arrest, 12 januari 2001, (ECLI:NL:HR:2001:AA9434) Essentie Aansprakelijkheid werkgever voor ongevalschade werknemer op grond van redelijkheid en billijkheid. Rechtsregel Onder omstandigheden kan een werkgever op grond van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid aansprakelijk zijn voor de schade van een werknemer, ook al is niet aan de vereisten van artikel 7:658 BW voldaan. Een werkgever was in beginsel al aansprakelijk voor […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1999:ZC2849 (Schoenmaker)

Schoenmaker, 12 februari 1999 ECLI:NL:HR:1999:ZC2849 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Ontslag op staande voet. Bij de beoordeling van de dringende reden moet worden betrokken of de gevolgen van de werknemer niet te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de beëindiging. Rechtsregel De rechtbank had bij de beoordeling of sprake was van een dringende reden, de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2002:AE4090 (Laudy / Fair Play)

Laudy/Fair Play, 4 oktober 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE4090) Essentie Geen aansprakelijkheid werkgever voor snijden aan broodmes door werknemer. Rechtsregel Het oordeel van de rechtbank dat de werkgever door haar werknemers niet te waarschuwen voor een nieuw/geslepen broodmes, niet in haar zorgplicht tekort is geschoten, is niet onbegrijpelijk. Het is een feit van algemene bekendheid dat een broodmes scherp is en dat een […]

Lees meer
1 2 3 10