ECLI:NL:HR:2004:AP1463 (De Lozerhof / Van Duyvenbode)

De Lozerhof / Van Duyvenbode, 5 november 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AP1463) Essentie Artikel 7:658 BW. Arbeidsongeval door openzwaaiende toiletdeur. Werkgever aansprakelijk vanwege gevaarlijke situatie die dit oplevert . Rechtsregel Arbeidsongeval: openslaande toiletdeur in gang. Naar mate door het openzwaaien van de deur de doorgang kleiner wordt, wordt het gevaar om de deur in je gezicht te krijgen groter. Het gaat dus om […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1992:ZC0559 (Morsink / Nebem)

Morsink / Nebem, 27 maart 1992 ECLI:NL:HR:1992:ZC0559 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Beperking criterium ‘grove schuld’ bij arbeidsongevallen. Dit is alleen aan de orde als er bij de werknemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Rechtsregel De werknemer moet beschermd worden door rekening te houden met het feit dat, als je dagelijks bepaald werk doet, je minder voorzichtig bent […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2003:AF2844 (Ghisyawan / LAN-Alyst)

Ghisyawan/LAN-Alyst, 24 januari 2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF2844)   Essentie Boete- en concurrentiebeding. Detacheren van werknemers. Rechtsregel In een arbeidsovereenkomst is een concurrentie- en boetebeding opgenomen. De werknemer had in dit geval moeten weten dat de nieuwe baan die hij heeft aangenomen, in strijd is met zijn concurrentiebeding. Er is dus terecht een boete aan hem opgelegd. Deze bedingen zijn geschreven onder de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2009:BH1996 (Rollerskates)

Rollerskates, 17 april 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BH1996) Essentie Polsbreuk bij een personeelsactiviteit. Werkgever is hier niet aansprakelijk voor op grond van artikel 7:658 BW, omdat het niet in de uitoefening van de werkzaamheden is gebeurd. De werkgever is wel aansprakelijk op grond van artikel 7:611 BW, omdat zij haar zorgplicht als goed werkgever niet is nagekomen. Rechtsregel Een polsbreuk bij een personeelsactiviteit […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1994:ZC1397 (Imam)

Imam, 17 juni 1994 ECLI:NL:HR:1994:ZC1397 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Arbeidsovereenkomst van een geestelijke. Wel sprake van een gezagsverhouding voor de feitelijke aspecten van het werk zoals werktijden en vakantie, niet voor de godsdienstige taken. Rechtsregel Het feit dat een geestelijke ten aanzien van zijn godsdienstige taken niet naar instructies van een werkgever hoeft te luisteren, sluit niet uit dat […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2018:871 (Bauer/Wuppertal of Vakantiedagen bij overlijden)

Bauer/Wuppertal of Vakantiedagen bij overlijden, 6 november 2018 (ECLI:EU:C:2018:871) Essentie Horizontale rechtstreekse werking van grondrechten uit het Europees Handvest. Rechtsregel Een nationale regeling waarbij de niet-opgenomen vakantiedagen vervallen bij het einde van een dienstverband door overlijden van de werknemer, zonder dat hiervoor een financiële vergoeding aan de nabestaanden wordt gegeven, is in strijd met artikel 7 van de Richtlijn 2003/88/EG. […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1991:ZC0448 (Goldsteen / Roeland)

Goldsteen / Roeland, 13 december 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0448 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Werknemer kan maar gedeelte van zijn functie uitvoeren door arbeidsongeschiktheid. De vraag is of werkgever verplicht is om loon door te betalen. Hangt er onder meer van af of van hem gevergd kan worden dat hij de functie aanpast aan de mogelijkheden van de werknemer. Rechtsregel Werknemer gedeeltelijk […]

Lees meer

ECLI:NL:RBLIM:2017:10808 (Ontbinding arbeidsovereenkomst na verwijtbaar handelen)

Ontbinding arbeidsovereenkomst na verwijtbaar handelen, 8 november 2017 (ECLI:NL:RBLIM:2017:10808) Essentie Verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van artikel 7:671 lid 1 sub a en 7:669 lid 3 sub e en g BW. Rechtsregel Negatieve uitlatingen over collega’s kunnen, gelet op de aard van de werkzaamheden van het bedrijf en de aard van de uitlatingen, een […]

Lees meer

ECLI:NL:GHSHE:2016:1718 (Ontslag op staande voet terecht bij niet-verwijtbaar gedrag?)

Ontslag op staande voet terecht bij niet-verwijtbaar gedrag?, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 28 april 2016 (ECLI:NL:GHSHE:2016:1718) Essentie Dit arrest gaat over een werkneemster die een geweldsuitbarsting krijgt op haar werk. Ze gooit kantoormeubilair naar collega’s en vernielt kantooreigendommen. Ze wordt ontslagen op staande voet, maar is het daar niet mee eens, omdat haar gedrag niet verwijtbaar zou zijn wegens een medische aandoening. […]

Lees meer

ECLI:NL:CRVB:2018:1827 (Ontslag vanwege overgewicht)

Ontslag vanwege overgewicht, 7 juni 2018 (ECLI:NL:CRVB:2018:1827) Essentie De aan de ambtenaar gegeven opdrachten mochten niet, omdat deze een ingrijpende en onaanvaardbare inbreuk maken op haar persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit. Rechtsregel De opdrachten die de gemeente aan de ambtenaar heeft opgelegd, namelijk sporten, stoppen met roken en naar een diëtist gaan, maken een ingrijpende en onaanvaardbare inbreuk op haar […]

Lees meer
1 2 3 10