ECLI:NL:HR:2015:3011(Kindgebonden budget bij draagkracht ouder)

Kindgebonden budget bij draagkracht ouder, 9 oktober 2015 (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:3011)   Essentie Prejudiciële beslissing. Kinderalimentatie. Meenemen van kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop bij berekening draagkracht ouder die deze posten ontvangt. Rechtsregel Prejudiciële beslissing HR. Ouders kunnen voor hun kind kindgebonden budget aanvragen. Sinds de Wet Hervorming Kindregelingen, die op 1 januari 2015 in werking is getreden, bestaat er een alleenstaande ouderkop […]

Lees meer

ECLI:NL:RBMNE:2018:3330 (Anne Faber)

Rechtbank Midden-Nederland 17-07-2018 (ECLI:NL:RBMNE:2018:3330) Essentie De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt Michael P. tot een gevangenisstraf op van 28 jaar en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten, het van haar vrijheid beroven en doden van Anne Faber en het mishandelen van medewerkers van het Pieter Baan Centrum. Rechtsregel De rechtbank acht het ten laste gelegde bewezen verklaard. De rechtbank is van mening […]

Lees meer

ECLI:NL:RBROT:2019:3648 (Nederlandstalige radiozender)

Rechtbank Rotterdam, 9 mei 2018 (Nederlandstalige radiozender (ECLI:NL:RBROT:2019:3648) Essentie Aan een Nederlandstalige commerciële radio-omroep (eiseres) is tweemaal een last onder dwangsom opgelegd omdat zij te weinig Nederlandstalige muziek en te weinig recente muziek zou uitzenden. Agentschap Telecom (verweerder) stelt dat de eerste en laatste 10 seconden (intro en outro) van het nummer volledig meegeteld moeten worden als ‘’muziek’’. Rechtsregel Naar […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2019:3197 (Wijziging vergoeding proceskosten in Mulderzaken)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 mei 2019, Wijziging vergoeding proceskosten in Mulderzaken (ECLI:NL:GHARL:2019:3197) Essentie In onderhavige zaak heeft het hof een arrest gewezen over proceskostenvergoedingen in procedures die in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) worden gevoerd. Op grond van artikel 13a Wahv is de kantonrechter (uitsluitend) bevoegd om een partij te veroordelen in de kosten die een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2003:AF2844 (Ghisyawan / LAN-Alyst)

Ghisyawan/LAN-Alyst, 24 januari 2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF2844)   Essentie Boete- en concurrentiebeding. Detacheren van werknemers. Rechtsregel In een arbeidsovereenkomst is een concurrentie- en boetebeding opgenomen. De werknemer had in dit geval moeten weten dat de nieuwe baan die hij heeft aangenomen, in strijd is met zijn concurrentiebeding. Er is dus terecht een boete aan hem opgelegd. Deze bedingen zijn geschreven onder de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1981:AG4271 (Boon/Van Loon)

Boon/Van Loon 27 november 1981 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl)   Essentie Bij een echtscheiding moeten de opgebouwde pensioenaanspraken meegenomen worden in de boedel en verrekend worden tussen de ex-partners. Rechtsregel Als mensen gaan scheiden, moeten de tot de datum van echtscheiding opgebouwde pensioenrechten meegenomen worden in de boedel. Hoe deze aanspraken moeten worden verrekend door de twee partijen, ligt aan […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1932:BG9439 (Vrees-arrest)

HR 8 februari 1932, NJ 138345 (ECLI:NL:HR:1932:BG9439) Essentie Betrokkene heeft zijn buurman mishandeld omdat hij dreigend naar hem kwam toegelopen. De buurman had voorwerpen in zijn hand die eventueel als wapen zouden kunnen worden gebruikt. Omdat beiden al niet goed met elkaar konden opschieten, ging betrokkene er meteen van uit dat de buurman hem iets aan wilde doen. Zonder de […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2019:3526 (Rechter ontzegt gezag vader)

Hof Arnhem-Leeuwarden, 16 april 2019 (Rechter ontzegt gezag vader) (ECLI:NL:GHARL:2019:3526) Essentie Volgens psychologen zitten de kinderen door het gedrag en de opstelling van de ouders klem. Gezamenlijk gezag kan niet in stand worden gehouden omdat hulpverlening en mediation niet geholpen heeft. De kinderen hebben niet graag contact met de vader. Omgang met hem levert ook nadeel op voor de kinderen. […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2019:600 (Passageproces)

Hoge Raad 23 april 2019, Passageproces (ECLI:NL:HR:2019:600) Essentie Verdachte is door het Hof veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij zes moorden, twee pogingen tot moord en deelneming aan een criminele organisatie. Het Openbaar Ministerie heeft met twee verdachten in het Passageproces een zogenoemde kroongetuigenovereenkomst gesloten. In ruil voor een lagere strafeis hebben deze verdachten verklaringen afgelegd over de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2009:BH1996 (Rollerskates)

Rollerskates, 17 april 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BH1996) Essentie Polsbreuk bij een personeelsactiviteit. Werkgever is hier niet aansprakelijk voor op grond van artikel 7:658 BW, omdat het niet in de uitoefening van de werkzaamheden is gebeurd. De werkgever is wel aansprakelijk op grond van artikel 7:611 BW, omdat zij haar zorgplicht als goed werkgever niet is nagekomen. Rechtsregel Een polsbreuk bij een personeelsactiviteit […]

Lees meer
1 2 3 55