ECLI:NL:GHAMS:2018:166 (Klacht tegen notaris)

Klacht tegen notaris, Gerechtshof Amsterdam 23 januari 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:166) Essentie Deze tuchtrechtelijke uitspraak ziet op de situatie waarin de door een notaris verleende diensten leiden tot benadeling van derden. De notariskamer volgt in deze zaak de Hoge Raad. Rechtsregel De tuchtrechter moet dezelfde maatstaf gebruiken als de civiele rechter in het geval dat een notaris gevraagd wordt een dienst te […]

Lees meer

ECLI:NL:GHAMS:1980:AB7579 (Lingeziekenhuis)

Lingeziekenhuis, 1 mei 1980 (ECLI:NL:GHAMS:1980:AB7579, Ondernemingskamer, niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Vanwege het ontbreken van een (gunstig) advies van de OR heeft de ondernemer niet mogen beslissen het Lingeziekenhuis te sluiten. Rechtsregel De brief aan het Ministerie van Volksgezondheid bevat een besluit over de toekomst van het Lingeziekenhuis, namelijk dat deze op korte termijn zal worden gesloten. Deze brief is een […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNHO:2018:2089 (Meerderjarigenadoptie)

Meerderjarigenadoptie, 14 maart 2018 (ECLI:NL:RBNHO:2018:2089) Essentie Adoptie van meerderjarigen in zeer uitzonderlijke situaties mogelijk: er moet onderzocht worden op de weigering tot adoptie een inbreuk op het gezinsleven van de betrokkenen tot gevolg heeft en of het niet te lang heeft geduurd voordat het verzoek is ingediend bij de rechtbank. Rechtsregel Op grond van artikel 1:228 BW kan adoptie alleen […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2017:273 (Eiser/De Goudse)

Eiser/De Goudse, 17-02-2017 (ECLI:NL:HR:2017:273) Essentie Het arrest Eiser/De Goudse, tevens bekend als Molenaarszoon, gaat over het begroten van de schade die door verlies of vermindering van arbeidsvermogen na een ongeval is opgetreden. Rechtsregel Er dient te worden vastgesteld wat de omvang van schade is die door verlies of vermindering van arbeidsvermogen na een ongeval is opgetreden. Dit wordt gedaan door het […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2003:AF9444 (Van der Male / Den Hoedt)

Van der Male / Den Hoedt, 10 oktober 2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF9444) Essentie Geen arbeidsovereenkomst, nu deze alleen is getekend om de vrouw maandelijks geld uit te kunnen betalen en er geen arbeidsverplichting of gezagsverhouding was. Rechtsregel Bij de beoordeling of iets een arbeidsovereenkomst is, moet niet alleen naar de tekst worden gekeken, maar ook naar de andere omstandigheden. In dit geval […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2009:BJ1862, ABRvS 8 juli 2009 (Akoestisch Kader)

Akoestisch Kader, ABRvS 8 juli 2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BJ1862) Essentie Een opgeschreven visie, akoestisch kader, van een bestuursorgaan kan niet worden aangemerkt als besluit. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of een visie, het akoestisch kader, van een bestuursorgaan kan worden aangemerkt als besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. In beginsel geldt dat als […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2012:BV1749 (Verknochtheid schuld)

Verknochtheid, 30 maart 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BV1749) Essentie Verdeling gemeenschap van goederen bij echtscheiding. Er moet gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval bij de vraag of een schuld verknocht is aan een van de echtgenoten en dus buiten de gemeenschap valt. Een bankkrediet kan naar zijn aard alleen niet worden aangemerkt als een verknochte schuld. Afwijking van de verdeling in […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2010:BL9596 (Koeman c.s./Sijm Agro)

HR 18-06-2010, NJ 2010, 389 (Koeman c.s./Sijn Agro) [ECLI:NL:HR:2010:BL9596] Essentie Het arrest Koeman c.s./Sijm Agro gaat over aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten. In dit arrest legt de Hoge Raad uit hoe de eis dat de fout is begaan ‘ter uitoefening van diens bedrijf’ bekeken moet worden. In casu draait het om de rechtsvraag of Koeman aansprakelijk kan worden gehouden op grond van […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2015:831 (Novitaris)

Novitaris, HR 3 april 2015 ECLI:NL:HR:2015:831 Essentie Deze uitspraak ziet op de situatie waarin de door een notaris verleende diensten leiden tot benadeling van derden. Rechtsregel De notaris dient zijn medewerking te weigeren wanneer op grond van een door hem verricht onderzoek blijkt dat het recht van een derde een beletsel vormt voor de beoogde levering of bezwaring, dan wel […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1981:AG4259 (De Gier Transporten/Schaap)

De Gier Transporten/Schaap, 6 november 1981 ECLI:NL:HR:1981:AG4259 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Een rechter mag geen andere omstandigheden bij de beoordeling van het ontslag op staande voet betrekken, als op het moment van ontslag niet tegen de werknemer is verteld dat deze een rol speelden. Rechtsregel Een werknemer moet zo snel mogelijk weten welke redenen aan het ontslag op staande […]

Lees meer
1 2 3 46