ECLI:NL:HR:2018:1125 (Gebruik van Google Maps als bewijs)

HR 10 juli 2018, Gebruik van Google Maps als bewijs (ECLI:NL:HR:2018:1125) Essentie In deze zaak werd ingebroken bij een bloemist en werd er geld weggenomen. Om de verdachte te veroordelen is onder meer informatie ontleend aan Google Maps. Dit bewijsmiddel is verder niet onderbouwd, omdat het is aangevoerd als feit van algemene bekendheid. Een feit van algemene bekendheid behoeft immers […]

Lees meer

ECLI:NL:RBMNE:2018:3217 (Opzegging lidmaatschap)

Opzegging lidmaatschap, 13 juli 2018 (ECLI:NL:RBMNE:2018:3217) Essentie Een voetbalvereniging mag een lidmaatschap van een voetballertje niet opzeggen vanwege wangedrag van de vader. Rechtsregel Kort geding. De voetbalvereniging mag naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter het lidmaatschap van een jongen niet opzeggen vanwege wangedrag op de club door zijn vader, omdat hij hierdoor te zwaar gestraft wordt voor iets waar […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1992:ZC0690 (Van Eijk/Tomol)

Van Eijk/Tomol (ECLI:NL:HR:1992:ZC0690) Essentie Het arrest Van Eijk/Tomol gaat over het verschoningsrecht van de notaris met betrekking tot de vraag of, en zo ja, wat partijen zijn overeengekomen. Oftewel, het draait om de vraag tot hoever het verschoningsrecht van een notaris zich uitstrekt. Rechtsregel Het verschoningsrecht van de notaris strekt zich alleen uit tot datgene wat aan de notaris is […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1997:ZC2238 (Valkenhorst II)

Valkenhorst II, 3 januari 1997 ECLI:NL:HR:1997:ZC2238 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Vervolg op Valkenhorst I. Moeder voldoet niet aan opdracht van de rechtbank/het hof om de gegevens over de vader bekend te maken. Bewijslast. Rechtsregel Het hof mocht op grond van de proceshouding van de moeder, die inhield dat ze pas in hoger beroep informatie heeft gegeven over de verwekking […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2018:590 (Gemeente Noordoostpolder/Burger)

Gemeente Noordoostpolder/Burger ABRvS 21 februari 2018 ECLI:NL:RVS:2018:590 Essentie Degene die een weg passeert, die in eigendom is van de gemeente, waar beveiligingscamera’s hangen, kan niet worden aangemerkt als belanghebbende, omdat er geen sprake is van een rechtstreeks belang of inmenging in het privéleven van de voorbijganger. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of een voorbijganger van een openbare […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1994:ZC1337 (Valkenhorst I)

Valkenhorst I, 15 april 1994 ECLI:NL:HR:1994:ZC1337 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Afweging van betrokken belangen bij het recht van een kind om te weten wie haar vader is. Rechtsregel Valkenhorst heeft een geheimhoudingsplicht ten opzichte van de moeder van eiseres, nu zij de gegevens over de vader van eiseres als hulpzoekende vertrouwelijk aan haar hulpverlener heeft verteld. Haar recht op […]

Lees meer

ECLI:NL:GHAM:2014:265 (Onderzoeks- en zorgplicht notaris bij ABC-transactie)

Notariskamer Hof Amsterdam 4 februari 2014 (ECLI:NL:GHAM:2014:265) Essentie In deze zaak staat de rol van de notaris bij twijfelachtige ABC-transacties1 en de op hem rustende onderzoeks- en zorgplicht centraal. Rechtsregel In geval van twijfelachtige ABC-transacties waarbij een notaris onvoldoende documentatie opneemt in het dossier, kan dat leiden tot schending van de op hem rustende onderzoeks- en zorgplicht waardoor hij in […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1989:AD0992 (Kempkes/Samson)

Kempkes/Samson, 22 december 1989 ECLI:NL:HR:1989:AD0992 (niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl)   Essentie Het arrest Kempkes/Samson gaat over de verhouding tussen een kortgeding-vonnis en de uitkomst van een bodemprocedure. In casu draait het om de vraag of Samson, nu hij de koopovereenkomst niet heeft ondertekend, gehouden is het totaal aan dwangsommen te voldoen aan Kempkes. Dit is hem namelijk in een kort […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1999:ZC2842 (Ameva / Van Venrooij)

Ameva / Van Venrooij, 5 februari 1999 ECLI:NL:HR:1999:ZC2842 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Misbruik van omstandigheden omdat de werkgever had moeten begrijpen dat de werknemer nooit zou instemmen met de overeenkomst, als hij zich hierop had kunnen voorbereiden en toch gevolgen heeft verbonden aan de ondertekening. Rechtsregel Er is sprake van misbruik van omstandigheden als (1) de werkgever wist of […]

Lees meer

ECLI:NL:RBAMS:2018:3752 (gebrekkige opstal, kelderluiksituatie)

Rb. Amsterdam, 31 mei 2018, Gebrekkige opstal, Kelderluiksituatie ECLI:NL:RBAMS:2018:3752 Essentie Deze zaak gaat over een 16-jarig meisje dat gewond is geraakt door gevaarzetting. Zij zat op een muurtje van een trapgat van ongeveer 4 meter, viel naar beneden en liep ernstig letsel op. Zij stelde daarop de verzekeringsmaatschappij van de discotheek die was gevestigd in het pand waar het trapgat […]

Lees meer
1 2 3 48