ECLI:NL:HR:1991:ZC0448 (Goldsteen / Roeland)

Goldsteen / Roeland, 13 december 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0448 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Werknemer kan maar gedeelte van zijn functie uitvoeren door arbeidsongeschiktheid. De vraag is of werkgever verplicht is om loon door te betalen. Hangt er onder meer van af of van hem gevergd kan worden dat hij de functie aanpast aan de mogelijkheden van de werknemer. Rechtsregel Werknemer gedeeltelijk […]

Lees meer

ECLI:NL:RBROT:2019:1591 (Grolsch/Lidl)

Rechtbank Rotterdam 28 februari 2019 (ECLI:NL:RBROT:2019:1591) Essentie Lidl maakt met haar bier ‘Kordaat’ geen inbreuk op de merkrechten van Grolsch. Rechtsregel Om een inbreuk op een merkrecht in de zin van art. 2.20 lid 1 BVIE te kunnen aannemen, moet sprake zijn van overeenstemming tussen het ingeschreven merk en het teken dat wordt gebruikt door een derde. De mate van […]

Lees meer

Derdenbescherming bij vernietiging koopovereenkomst

Rb. Den Haag 09-01-2019 (derdenbescherming bij vernietiging koopovereenkomst) (ECLI:NL:RBDHA:2019:287) Essentie Een zwarte Audi A3 wordt door eiser A verkocht aan C. De betaling blijkt achteraf niet werkelijk te hebben plaatsgevonden. C verkoopt de auto door aan de onderneming van D en deze verkoopt hem weer door aan B, terwijl de auto nog steeds op naam staat van A. Ondertussen ontbindt […]

Lees meer

ECLI:NL:RBOBR:2018:4218 (Vervangende toestemming deelname Rijksvaccinatieprogramma)

Vervangende toestemming deelname Rijksvaccinatieprogramma, 13 juli 2018 ECLI:NL:RBOBR:2018:4218 Essentie Vervangende toestemming voor vaccinatie van een kind dat uit huis is geplaatst. Rechtsregel Vervangende toestemming voor het vaccineren van een kind dat onder toezicht is gesteld volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Onvoldoende vast staat dat deelname hieraan noodzakelijk is om een ernstig gevaar voor de gezondheid van het kind te voorkomen (artikel 1:265h […]

Lees meer

ECLI:NL:RBLIM:2017:10808 (Ontbinding arbeidsovereenkomst na verwijtbaar handelen)

Ontbinding arbeidsovereenkomst na verwijtbaar handelen, 8 november 2017 (ECLI:NL:RBLIM:2017:10808) Essentie Verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van artikel 7:671 lid 1 sub a en 7:669 lid 3 sub e en g BW. Rechtsregel Negatieve uitlatingen over collega’s kunnen, gelet op de aard van de werkzaamheden van het bedrijf en de aard van de uitlatingen, een […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNHO:2019:1568 (Ontgrendelen smartphone)

Rechtbank Noord-Holland 28 februari 2019, Ontgrendelen smartphone. (ECLI:RBNHO:2019:1568) Essentie Verdachte wordt verweten dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op het plegen van met phishing fraude verband houdende misdrijven en dat hij zich samen met andere deelnemers van deze organisatie schuldig heeft gemaakt aan oplichtingen, diefstallen door middel van valse sleutels en verschillende vormen van computercriminaliteit. Om toegang […]

Lees meer

ECLI:NL:GHSHE:2016:1718 (Ontslag op staande voet terecht bij niet-verwijtbaar gedrag?)

Ontslag op staande voet terecht bij niet-verwijtbaar gedrag?, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 28 april 2016 (ECLI:NL:GHSHE:2016:1718) Essentie Dit arrest gaat over een werkneemster die een geweldsuitbarsting krijgt op haar werk. Ze gooit kantoormeubilair naar collega’s en vernielt kantooreigendommen. Ze wordt ontslagen op staande voet, maar is het daar niet mee eens, omdat haar gedrag niet verwijtbaar zou zijn wegens een medische aandoening. […]

Lees meer

ECLI:NL:CRVB:2018:1827 (Ontslag vanwege overgewicht)

Ontslag vanwege overgewicht, 7 juni 2018 (ECLI:NL:CRVB:2018:1827) Essentie De aan de ambtenaar gegeven opdrachten mochten niet, omdat deze een ingrijpende en onaanvaardbare inbreuk maken op haar persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit. Rechtsregel De opdrachten die de gemeente aan de ambtenaar heeft opgelegd, namelijk sporten, stoppen met roken en naar een diëtist gaan, maken een ingrijpende en onaanvaardbare inbreuk op haar […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2004:AR8015 (Woning Ambt Montfort)

Woning Ambt Montfort, 22 december 2004 ECLI:NL:RVS:2004:AR8015  Essentie Omwonenden kunnen als partij deelnemen aan het geding die is ingesteld door de wederpartij op grond van artikel 8:26 Awb, ze zijn belanghebbenden. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of de omwonenden als partij aan het geding kunnen deelnemen. Het belang van de direct omwonenden van de woning waarvoor een […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNNE:2018:2377 (Injecteren paard met regenwater)

Injecteren paard met regenwater, 26 juni 2018 (ECLI:NL:RBNNE:2018:2377) Essentie Vaststelling schadevergoeding eigenaresse paard dat opzettelijk is geïnjecteerd met regenwater. Rechtsregel Paard na een ruzie met haar eigenaresse opzettelijk geïnjecteerd met regenwater. Ze heeft hierdoor grote gezondheidsschade opgelopen. Gelet op de aard van de aansprakelijkheid en de opzet komen de kosten voor ruime vergoeding in aanmerking. Ook behandelingen en supplementen vanuit […]

Lees meer
1 2 3 53