ECLI:NL:HR:2016:452 (Statusvoorlichting)

Statusvoorlichting, 18 maart 2016 (ECLI:NL:HR:2016:452) Essentie Omgang tussen spermadonor en kind: een rechter kan in het belang van het kind bepalen dat dit kind statusvoorlichting krijgt voordat er weer omgang met de vader plaatsvindt. Dit gaat voor op het recht van de ouders om zelf te bepalen wanneer het kind te horen krijgt dat hij is verwekt door een spermadonor. […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2018:749 (Onvoldoende feitelijke omschrijving van gedraging in tenlastelegging)

Onvoldoende feitelijke omschrijving van gedraging in tenlastelegging, Hoge Raad 22 mei 2018 (ECLI:NL:HR:2018:749) Essentie Deze uitspraak in cassatie gaat over een diefstal in vereniging, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft met valse sleutels. De raadsman van de veroordeelde is in cassatie gegaan en stelt dat de feitelijke omschrijving van het begrip ‘valse […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1995:ZC1836 (Disloque)

Disloque-arrest, NJ 1998, 190 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1836) Essentie Het Disloque-arrest gaat over aansprakelijkheid voor letselschade na een ongeval op turntraining. In casu gaat een zogenaamde disloque-oefening mis. Het draait om de vraag of de trainster en de vereniging aansprakelijk zijn voor het ongeval van de turnster op grond van onrechtmatige daad. Zo moet er gekeken worden of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2003:AF7000 (Dakdekkersarrest of Dusarduyn / Du Puy)

Dakdekkersarrest (Dusarduyn/ De Puy), 16 mei 2003 (ECLI:NL:HR:2012:BV9539) Essentie Geen schending van zorgplicht bij bedrijfsongeval. De handelingen van een werknemer van een ander bedrijf die daar ook aan het werk was, zijn niet toe te rekenen aan de werkgever. Rechtsregel Het hangt af van de omstandigheden van het geval of de zorgplicht van artikel 7:658, eerste lid, BW meebrengt dat […]

Lees meer

ECLI:NL:RVS:2004:AP4683 (Haarlemse dakopbouw)

Haarlemse dakopbouw, ABRvS 30 juni 2004 (ECLI:NL:RVS:2004:AP4683) Essentie In deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State staat de beginselplicht tot handhaving centraal. Rechtsregel In onderhavig geval staat de vraag centraal of het bestuursorgaan, het college van B&W, van handhavend optreden had moeten afzien. Een bestuursorgaan heeft bepaalde manieren om handhavend op te treden. Een bestuursorgaan is bevoegd […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2012:BV9539 (Hypotheeklasten)

Hypotheeklasten, 8 juni 2012, (ECLI:NL:HR:2012:BV9539) Essentie Haviltex-maatstaf. Moet de vrouw meebetalen aan de door de man betaalde hypotheek voor hun gezamenlijke huis nadat ze uit elkaar zijn gegaan? Rechtsregel Het gaat erom of de vrouw mee moet betalen aan de door de man betaalde hypotheek en premies voor de levensverzekering van hun gezamenlijke huis, deels nadat ze uit elkaar zijn […]

Lees meer

ECLI:NL:GHDHA:2018:120 (Onterecht ontslag op staande voet, geen dringende reden)

Gerechtshof Den Haag 30 januari 2018, Onterecht ontslag op staande voet, geen dringende reden (ECLI:NL:GHDHA:2018:120) Essentie Deze zaak in hoger beroep gaat over een werknemer (verzoeker) die was ontslagen op staande voet. Redenen waren onder meer dat verzoeker stelselmatig te laat kwam en op sommige dagen helemaal niet kwam opdagen. Een officiële waarschuwing mocht niet baten, want verzoeker bleef hetzelfde […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1919:AG1776 (Lindenbaum/Cohen)

Lindenbaum/Cohen, HR 31-01-1919, NJ 1919, p. 418 (ECLI:NL:HR:1919:AG1776) Essentie Het arrest Lindenbaum/Cohen gaat over de vraag of er sprake is van een onrechtmatige daad. De jurisprudentie die werd gevormd in dit arrest is uiteindelijk gecodificeerd in artikel 6:162 BW. Rechtsregel Dit arrest was erg belangrijk voor het begrip onrechtmatige daad. Na dit arrest werden voortaan ook handelingen die in strijd […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BB4767 (Kooiker / Taxicentrale Nijverdal)

Kooiker / Taxicentrale Nijverdal, 1 februari 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BB4767) Essentie Een werkgever moet op grond van het goed werkgeverschap zijn werknemers die werken als chauffeur behoorlijk verzekeren voor verkeersongevallen. Zo niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade die zij lijden. Rechtsregel Er bestaat geen onbeperkte aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen op grond van artikel 7:658 BW, artikel 7:611 BW of enig ander […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1965:AC4536 (Admiraal)

Admiraal, Hoge Raad 22 januari 1965 ECLI:NL:HR:1965:AC4536 Essentie Om te bepalen of een testament onduidelijk is en voor uitleg in aanmerking komt, dient niet alleen gekeken te worden naar de bewoordingen van het testament. Rechtsregel Voor de beantwoording van de vraag of de bewoordingen van een uiterste wil duidelijk zijn, dient mede te worden gelet op de verhoudingen die de […]

Lees meer
1 2 3 44