ECLI:NL:HR:2007:BA6231 (Thuiszorg Rotterdam / PGGM)

Thuiszorg Rotterdam / PGGM, 13 juli 2007 (ECLI:NL:HR:2007:BA6231) Essentie Criteria Groen/Schroevers ook van belang als er een derde partij betrokken is. Rechtsregel Bij de beoordeling of iets een arbeidsovereenkomst is, gaat het niet alleen om de bedoeling van partijen, maar ook om de feitelijke uitvoering ervan. Het was hier de bedoeling van partijen om een managementovereenkomst aan te gaan tussen […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2018:236 (Strafrechtelijke immuniteit gemeente?)

Strafrechtelijke immuniteit gemeente?, HR, 20 februari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:236) Essentie Strafrechtelijke vervolging van gemeenten is mogelijk in geval van strafbare feiten die het gevolg zijn van het onvoldoende onderhouden van wegen. Rechtsregel Het is mogelijk om een gemeente te vervolgen voor de gevolgen van het nalaten van het laten plegen van voldoende deugdelijk onderhoud aan de weg. De gemeente geniet in […]

Lees meer

ABRvS 17 november 1977, AB 1978,97 (Mevrouw Cupido)

Mevrouw Cupido, ABRvS 17 november 1977, AB 1978, 97 (ECLI:NL:RVS:1977:AM3829) Essentie In onderhavige zaak staat de zorgvuldige voorbereiding van besluiten door bestuursorganen centraal. Rechtsregel In deze zaak staat de vraag centraal of de burgemeester, bij het nemen van het besluit om de vergunning in te trekken, een zorgvuldige voorbereiding heeft betracht. Op grond van artikel 3:2 Awb dient een bestuursorgaan […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1987:AG5595 (Leijsen / Geurts)

Leijsen / Geurts, 8 mei 1987 (ECLI:NL:HR:1987:AG5595) (inhoud niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Verbreking samenwoning. Het gaat om goederen waarvan iemand stelt dat deze door schenking in haar bezit zijn gekomen. Verdeling van de bewijslast van het eigendom van deze goederen. Rechtsregel Als goederen in iemands bezit zijn door schenking (in dit geval is het beroep hierop door het hof als […]

Lees meer

Werkstraffen voor daders vermeend homogeweld in Arnhem

Rechtbank Gelderland 9 april 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:1572) Essentie Op 2 april 2017 wordt een homostel ernstig mishandeld nadat het langs een groep van vier jongens is gelopen. Er wordt over en weer geschreeuwd en gescholden. Iemand uit het groepje van vier tieners zou met een betonschaar de tanden van een van de slachtoffers uit zijn mond hebben geslagen. Deze zaak zorgde […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2003:AF7314 (Rotterdamse Hennepkweker)

Rotterdamse Hennepkweker-arrest, NJ 2003, 633: HR 10-06-2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF7314) Essentie Het arrest Rotterdamse Hennepkweker gaat over het vrijspreken van een gedeelte van de tenlastelegging. In casu draait het om de vraag of het weglaten van de straatnaam, waar het pand met de hennepkwekerij zou zijn gelegen, in de bewezenverklaring grondslagverlating oplevert. Rechtsregel Vrijspraak van de nadere plaatsnaamaanduiding in de tenlastelegging betekent geen […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1998:ZC2654 (Vehof/Helvetia)

Vehof/Helvetia, HR 15 mei 1998 ECLI:NL:HR:1998:ZC2654 (niet gepubliceerd) Essentie In dit arrest staat centraal of een benadeelde van een ongeval schade heeft geleden door verlies van toekomstige inkomsten uit arbeid en zo ja, hoe dit aangetoond en berekend dient te worden en welke partij hieromtrent de bewijslast draagt. Rechtsregel De vraag of een door een ongeval getroffene als gevolg van […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNHO:2017:11433 (Ontslag bij parfumerie)

Ontslag bij parfumerie, 4 oktober 2017, (ECLI:NL:RBNHO:2017:11433) Essentie Geen ontslag op staande voet voor het gratis weggeven van proefmonsters en andere cadeautjes bij de ICI Paris XL, nu in het bedrijfsreglement onvoldoende duidelijk staat dat dit niet mocht en dit reglement onvoldoende duidelijk werd gehandhaafd. Rechtsregel Ontslag op staande voet wordt vernietigd omdat het bedrijfsreglement onvoldoende duidelijk werd gehandhaafd en […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2018:207 (Matiging boete door rechter)

Matiging boete door rechter, HR 16 februari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:207) Essentie De rechter kan een buitensporige, onaanvaardbare boete matigen. Rechtsregel De in art. 6:94 BW opgenomen maatstaf dat voor matiging slechts grond kan zijn indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, brengt mee dat de rechter pas van zijn bevoegdheid tot matiging gebruik mag maken als de toepassing van een boetebeding in […]

Lees meer

ECLI:NL:RBAMS:2016:2121 (Terumo/AVROTROS)

Rechtbank Amsterdam, 13 april 2016 ECLI:NL:RBAMS:2016:2121 Essentie Een ongefundeerde publicatie waaruit schade voortvloeit kan leiden tot aansprakelijkheid van de journalist op grond van onrechtmatige daad. Rechtsregel De vraag of een publicatie onrechtmatig is moet worden beantwoord aan de hand van een noodzakelijke afweging van twee tegenover elkaar staande, in dit geval botsende, grondrechten. Enerzijds is dat het ex art. 7 […]

Lees meer
1 2 3 42