ECLI:NL:HR: 2022:984 (onverpandbaarheid contractueel onoverdraagbaarheidsbeding met goederenrechtelijke werking)

Hoge Raad 1 juli 2022, onverpandbaarheid contractueel onoverdraagbaarheidsbeding met goederenrechtelijke werking ECLI:NL:HR: 2022:984 Essentie In het arrest gaat het om de vraag of een contractueel onoverdraagbaarheidsbeding met goederenrechtelijke werking, als …

ECLI:NL:HR: 2022:984 (onverpandbaarheid contractueel onoverdraagbaarheidsbeding met goederenrechtelijke werking) Lees meer