Zorgelijke groei aantal studenten

In 2015 werd gevreesd voor een daling van het aantal studenten als gevolg van het leenstelsel. Maar niets is minder waar, er gaan juist steeds meer mensen studeren. Op Nederlandse universiteiten zullen na de zomer naar verwachting zo’n tien procent meer studenten starten dan vorig jaar. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vreest dan ook dat de onderwijskwaliteit achteruit zal gaan.

Door Deborah van Spelde

Ondanks dat er komend jaar meer studenten zijn, wordt de hoeveelheid geld voor het hoger onderwijs niet groter, aldus ISO-bestuurslid Nina de Winter. Het ISO vreest voor massale colleges en werkgroepen, waardoor er minder aandacht is voor de individuele student.

Uit cijfers van de universiteitsvereniging VSNU blijkt dat zo’n negentigduizend studenten zich hebben aangemeld voor komend collegejaar. Dat zijn er achtduizend meer dan vorig jaar rond deze tijd. Voor universiteiten is deze groei niet wenselijk. Jorien Bakker, woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen, geeft aan dat de universiteit geen capaciteit heeft voor zo’n grote hoeveelheid studenten.

Vooral de studies met een grote baankans zijn populair. Zo is er een groei in het aantal studenten te zien voor de studies economie, bedrijfskunde en International Business. Een deel van de aanmeldingen komt uit het buitenland. Nederlandse studenten zien hierdoor een studieplaats aan zich voorbij gaan. Universiteiten mogen de instroom van studenten namelijk beperken, maar mogen daarbij geen onderscheid maken tussen Nederlandse en niet-Nederlandse studenten.

Veel studenten schrijven zich voor de zekerheid in bij meerdere universiteiten. Daarom zal pas in oktober duidelijk worden hoeveel studenten daadwerkelijk aan een studie zijn begonnen.