Wetsvoorstel tegen fraude studiefinanciering in de maak

Het kabinet wil strenger gaan optreden tegen fraude met studiefinanciering. Daarvoor zou DUO meer toegang moeten krijgen tot gegevens van (oud-)studenten.

Onder fraudeurs verstaat het kabinet mensen die studiefinanciering of toeslagen aanvragen, terwijl ze hier geen recht op hebben.

In het wetsvoorstel is opgenomen dat er meer boetes komen, die kunnen oplopen tot maximaal vijfduizend euro. Er zijn nu nog verschillende situaties waarin geen boetes gelden, terwijl ze wel onrechtmatig zijn, zoals toeslag aanvragen terwijl je geen opleiding volgt. Ook moet het ontduiken van incasso’s moeilijker worden.

Het kabinet benadrukt dat het niet de bedoeling is om met boetes te smijten – zo volgen geen represailles als studenten minder dan 1.500 euro hebben gekregen of minder dan vier maanden onterecht aanspraak hebben gemaakt op financiering.

Het wetsvoorstel staat nog tot woensdag 9 oktober online voor internetconsultatie.