Wetsvoorstel numerus-fixusopleidingen in de maak

Minister Van Engelshoven van Onderwijs werkt aan een wetsvoorstel om een verdere groei van het aantal numerus-fixusopleidingen tegen te gaan. Volgens de minister beperkt de toepassing van numerus fixus de toegankelijkheid van het onderwijs.

Opleidingen die een numerus fixus hebben, kunnen maar een beperkt aantal studenten tot de opleiding toelaten. Dit heeft als gevolg dat niet elke student de gewenste opleiding kan volgen. Zo waren er in het collegejaar 2018-2019 34.117 aanmeldingen voor numerus fixus-studies, terwijl er maar 12.104 opleidingsplekken waren.

Toch genoeg plek

Uit de cijfers blijkt echter dat de betreffende studies bij de start van het collegejaar helemaal niet vol zitten. De toegelaten studenten hebben zich voor meerdere studies ingeschreven en toch voor een andere studie of stad gekozen of het gaat om internationale studenten die bijvoorbeeld problemen hebben met hun visum. Kijken we naar rechten (en aanverwante) studies, dan blijkt dat er bij de studie Criminologie aan de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam en Vrije Universiteit Amsterdam respectievelijk twaalf, vijf en vier plekken leeg bleven. Bij Fiscaal recht in Leiden ging het zelfs om zeventig lege stoelen, die wel gevuld hadden kunnen worden.

Lees ook: Minder buitenlandse studenten door wetsvoorstel

Gevolgen

Naast de negatieve invloed op de toegankelijkheid van het onderwijs vreest de minister voor zelfselectie. Sommige studenten haken af als ze zien dat een studie numerus fixus hanteert, omdat ze bang zijn niet door de selectie te komen.

Met het nog in te dienen wetsvoorstel kan het ministerie in plaats van de universiteit bepalen of een opleiding het aantal studenten mag beperken. Wel benadrukt de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) dat een numerus fixus in bepaalde gevallen wel echt nodig is in verband met een tekort aan docenten, labruimte of stageplekken.

Lees ook: Collegegeld stijgt met zestig euro