Vertraging bij afstuderen? Dan krijg je drie maanden collegegeld terug

Studenten die voor deze zomer zouden afstuderen, maar door de coronamaatregelen vertraging oplopen en zich daardoor komend collegejaar opnieuw moeten inschrijven, krijgen drie maanden collegegeld terug.

Het gaat volgens NOS om alle studenten die tussen september 2020 en eind januari 2021 hun mbo-, hbo- of universitaire diploma halen. Het kabinet gaat niet controleren of hun vertraging echt door de coronacrisis komt.

Voor mbo-studenten komt de vergoeding in totaal neer op 150 tot 300 euro. Voor studenten in het hoger onderwijs gaat het om 535 euro.

Ook laatstejaars studenten van wie de basis- of aanvullende beurs in de zomermaanden (juli, augustus of september) afloopt, maar die door coronamaatregelen bijvoorbeeld nog geen stage hebben kunnen lopen, krijgen een eenmalige compensatie. Voor hbo- en wo-studenten gaat het daarbij om eenmalig 1.500 euro. Kunnen zij in het najaar nog steeds geen stage lopen, dan moeten volgens onderwijsminister Van Engelshoven alternatieven worden bedacht.

Lees ook: Halverwege juni de campus weer op?

De regeling geldt alleen voor afstudeerders. Studenten uit andere leerjaren kunnen hun studievertraging in de loop van hun opleiding nog inhalen, zei van Engelshoven twee weken geleden al in een debat met de Tweede Kamer.

Wanneer studenten die voor de regeling in aanmerking komen het geld op hun rekening kunnen verwachten, is nog onduidelijk. Ook is nog niet bekend hoe studenten de compensatie aan kunnen vragen.

Lees ook: Kabinet: laat studenten niet in de spits reizen