Tweede Kamer steunt motie voor afschaffen bindend studieadvies

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dinsdag een motie om het bindend studieadvies (BSA) af te schaffen. Onderwijsinstellingen mogen na het eerste collegejaar nog wel een advies geven, maar dit mag volgens de motie niet langer leiden tot een gedwongen stop van de studie.

Reden voor de motie is de onnodige druk die op eerstejaars studenten wordt gelegd. Critici menen dat het BSA diens doel niet bereikt: studenten een passende studie laten volgen. Studenten kiezen na een negatief BSA namelijk vaak voor een soortgelijke studie aan dezelfde universiteit of stappen over naar dezelfde studie aan een andere onderwijsinstelling.

Met de motie van GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld is de eerste stap naar afschaffing van de BSA gezet. Volgens het Kamerlid doet het BSA ‘afbreuk aan de eigen verantwoordelijkheid van de student’. Daarnaast wordt het BSA tijdens de coronacrisis toch al niet gehanteerd.

Volgende stap

Onderwijsminister Van Engelshoven gaat nu met de Nederlandse universiteiten en hogescholen in gesprek. Zij is blij dat er in de Tweede Kamer nu voldoende steun is voor de motie, terwijl een soortgelijke motie twee jaar geleden nog niet op een positieve meerderheid kon rekenen. ‘Wat mij bij het BSA zo tegenstond, was dat instellingen studenten aan het rondpompen waren,’ aldus de onderwijsminister in een tweet. ‘Dat is funest voor de motivatie van de student en ook niet een heel doelmatige besteding van onderwijsmiddelen.’

De Landelijke Studentenbond (LSVb) is enthousiast over de uitkomst en spreekt op haar website van ‘een absolute mijlpaal’. Naast eerdergenoemde kwesties zorgt het BSA namelijk ook voor ongelijkheid op de universiteiten. Volgens het huidige systeem mogen de onderwijsinstellingen immers zelf bepalen hoeveel studiepunten ze verbinden aan het BSA. Waar bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam (UvA) uitgaat van een BSA van 48 studiepunten, dienen eerstejaars studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) het maximum van zestig studentenpunten in een collegejaar te halen.

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) reageert op Twitter opgetogen: ‘De b is uit bsa!’

Lees ook: Te weinig zicht op gevolgen negatief bindend studieadvies