Studievoucher voor ‘pechstudenten’ laat op zich wachten

‘Pechstudenten’ zouden hun compenserende studievoucher al na hun bachelor in moeten kunnen zetten, vindt de Tweede Kamer. Minister Van Engelshoven van Onderwijs ziet dat anders.

Duizenden studenten vallen nu onder de noemer ‘pechstudent’ – zij kregen geen basisbeurs, maar zagen daar geen beter onderwijs voor terug. Ter compensatie ontvangen zij een studievoucher van tweeduizend euro, die ze na vijf of tien jaar kunnen verzilveren voor bijvoorbeeld het volgen van een cursus.

Veel te laat, aldus de Tweede Kamer. De voucher zou ook ingezet moeten kunnen worden om direct op het afronden van een bachelor een master te volgen. Volgens onderwijsminister Van Engelshoven is dat niet haalbaar; om dat te bewerkstelligen, zijn zowel een wetswijziging als kasschuif nodig. Ook voor DUO zou dit gezien de huidige werkdruk niet haalbaar zijn. Bovendien zou de voucher dan zijn doel voorbij schieten: een impuls te geven aan ‘leven lang ontwikkelen’ en deeltijdonderwijs in Nederland. Pas over twee of drie jaar wordt het volgens de minister mogelijk om studenten zonder basisbeurs vervroegd uit te betalen.

Lees ook: Renteverhoging studielening gaat niet door