Renteverhoging studielening gaat niet door

De renteverhoging op studieleningen is van tafel. In de Eerste Kamer bleek dinsdagavond tijdens een debat te weinig draagvlak voor het voorstel van Ingrid van Engelshoven, D66-minister van Onderwijs.

Naast een tegenstribbelende oppositie bleken ook niet alle partijgenoten overtuigd. De reden voor de renteverhoging was voor hen te onduidelijk. Voor de overheidsfinanciën leverde het voorlopig in ieder geval geen voordeel op: pas in 2060 zou de staatskas iets merken van de maatregel.

Het voorstel kon vanaf het begin op veel weerstand rekenen, waaronder van jongerenorganisaties zoals de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). In de Tweede Kamer kwam het voorstel er afgelopen december ook maar nét doorheen. De renteverhoging zou een (extra) schuld van zo’n 5.500 euro per student betekenen.

Lees ook: Renteverhoging, studieschuld en mensenrechtenverdragen