Onderzoek naar vermeend antisemitisme binnen rechtenfaculteit Leiden

Universiteit Leiden laat onderzoek doen binnen haar rechtenfaculteit na ‘signalen over beschuldigingen van antisemitisme’. Daarvoor is een externe commissie aangesteld.

Eind november kwam Paul Cliteur, hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap en voormalig senator van Forum voor Democratie (FvD), in opspraak omdat hij niet in actie zou zijn gekomen nadat verschillende oud-promovendi zich tot hem hadden gewend over antisemitische en racistische uitspraken die Thierry Baudet zou hebben gedaan.

Dit leidde op 28 november tot een zeer uitgebreid artikel van GeenStijl, waarin onder meer staat: “Hun gebundelde ervaringen met uitspraken van Baudet zijn meermaals en door verschillende mensen met zijn promotor, vertrouweling en tot voor deze week FvD-senator Paul Cliteur gedeeld, in de hoop dat hij zou handelen om Baudet in het gareel te houden, dat het grotere belang van de partij beschermd kon worden, of simpelweg om antisemitisme de pas naar de Tweede Kamer af te snijden. Cliteur handelde niet en daarom doen al deze mensen nu hun verhaal.”

Reden voor de Leidse universiteit om een onderzoek in te stellen. “De beschuldigingen hebben tot grote onrust geleid in de faculteit en de bredere universiteit,” schrijft de universiteit in haar verklaring over de kwestie. “Het college van bestuur neemt de beschuldigingen serieus omdat ze, indien juist, overduidelijk in strijd zouden zijn met de waarden waar de Universiteit Leiden voor staat.”

De Leidse rector magnificus Carel Stolker is daarnaast op Twitter heel duidelijk: “Paul moet klip en klaar afstand nemen van het verwijt van antisemitisme.” Ook schrijft hij: “Het verwijt van een patroon van antisemitisme rond FvD is uiterst zorgelijk en raakt daarmee ook Paul Cliteur. Antisemitisme en racisme, en ook het daarvan niet-afstand nemen, zijn totaal maar dan ook totaal onaanvaardbaar.”

Verklaring Cliteur

Ook Cliteur zelf heeft zich geuit. In een interview met universiteitsmedium Mare zegt hij: “Ik was er niet bij. Ga het zelf met hem uitvechten.” Wel schrijft hij op LinkedIn dat hij ‘de ideologie van FvD onderschrijft’, maar er ‘in zijn wereldbeeld geen plaats is voor nazisme, fascisme, racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme, discriminatie of anderszins verwerpelijke opvattingen’.

Open brief

Als reactie op de kwestie publiceerden zestien hoogleraren van de rechtenfaculteit op zondag 29 november een open brief waarin ze ‘elke vorm van antisemitisme, racisme en discriminatie en het bagatelliseren of normaliseren daarvan’ afwijzen. Ook geven ze aan ‘niet zwijgend te blijven toekijken naar het schouwspel dat aan ons voorbijtrekt’.