Conclusie onderzoek: ‘Bindend studieadvies werkt niet’

Onderwijsinstellingen gebruiken een bindend studieadvies (BSA) vaak als verkapt selectiemiddel en niet waar het voor bedoeld is: studenten op de juiste plek krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek dat eerder deze maand werd gepubliceerd.

In het onderzoek Het bindend studieadvies in het hoger onderwijs wordt gepleit voor het verlagen van het BSA. Het zou nu te vaak worden gebruikt om studenten die kans hebben op vertraging weg te sturen. Ook worden mededelingen over het BSA gedaan via geautomatiseerde brieven en krijgen studenten in het eerste jaar amper begeleiding van de onderwijsinstellingen. Dat moet anders. Ook zouden onderwijsinstellingen hun ervaringen over het BSA beter met elkaar kunnen delen.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij met de aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren komen, al mag het BSA volgens de vakbond volledig worden afgeschaft. ‘Het bindend studieadvies helpt studenten niet om een betere keuze te maken,’ stelt voorzitter Alex Tess Rutten. ‘Integendeel, het zorgt ervoor dat studenten die wel degelijk op hun plek zitten, maar niet de studiepunten-grens weten te behalen, van hun opleiding worden gestuurd. Met alle gevolgen van dien.’

Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderzoeksbureau Panteia uit Zoetermeer en het Rotterdamse onderzoeksbureau SEOR – gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam – voerden elf casestudies uit bij zes hogescholen en vijf universiteiten in Nederland.