Mogelijk verplichte coronatest voor studenten

Bij gebrek aan alternatieven komt er mogelijk een verplichte coronatest voor studenten. Op die manier zou het fysiek onderwijs vanaf maandag 26 april weer op gang kunnen komen, blijkt uit een wetsvoorstel dat het kabinet op vrijdag 16 april heeft ingediend.

Het kabinet ziet een dergelijke testverplichting voor het kunnen volgen van fysiek onderwijs als uiterst middel, maar sluit de invoering daarvan dus niet uit. In de toelichting op het wetsvoorstel geeft het kabinet toe dat de testverplichting grondrechten raakt, waaronder het recht op privacy en lichamelijke integriteit. In de praktijk zou dit namelijk betekenen dat studenten zich tweemaal per week moeten laten testen, waarna ze een dag per week fysiek onderwijs zouden mogen volgen.

Liever ziet het kabinet dat onderwijsinstellingen binnen het kader van de coronamaatregelen fysiek onderwijs weer van de grond krijgen of dat voldoende mensen vrijwillig zelftests laten afnemen. Mocht er toch een testverplichting komen, dan moet er een alternatief worden geboden voor degenen die weigeren een test te ondergaan. Dat zal in de praktijk dan neerkomen op het blijven volgen van online onderwijs.

Docenten en medewerkers uitgezonderd

Uit het wetsvoorstel blijkt daarnaast dat docenten en andere medewerkers van onderwijsinstellingen geen testverplichting zullen krijgen. Volgens het kabinet zou dit een te zware inbreuk maken op hun rechten, omdat zij door weigering van een test hun baan zouden kunnen verliezen. De Raad van State ziet dit anders: de uitzondering van docenten en medewerkers zou het doel van het wetsvoorstel ondermijnen.

Hoewel het kabinet bijna een half miljard euro heeft uitgetrokken voor zelftests in het hoger onderwijs, staan studenten niet te springen, blijkt uit pilots van Avans, HAS Hogeschool en het Koning Willem I College. De deelnamebereidheid blijft steken op zo’n dertig procent. Hogescholen en universiteiten hebben al laten weten dat ze ook niet van plan zijn om studenten te controleren. “Een negatieve test is nadrukkelijk geen toegangsticket,” zei voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen daarover tegen NRC.

Lees ook: Petitie compenseren collegegeld bijna 50.000 keer ondertekend; handtekening achterlaten kan nog