Minister wil bindend studieadvies minder streng maken

Minister Ingrid van Engelshoven wil dat Hogescholen en universiteiten minder hoge eisen stellen aan hun eerstejaarsstudenten. Om hun studie te mogen voortzetten, hoeven zij straks nog maar 40 van de 60 studiepunten te halen. 

Door Eline van der Zwaag

De reden van de minister van Onderwijs om een grens te stellen aan het aantal studiepunten dat hogescholen en universiteiten van eerstejaarsstudenten vragen, is om de psychische druk te verlichten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een groeiend aantal studenten kampt met psychische of lichamelijke problemen door een te hoge druk. 

Eerstejaarsstudenten moeten wennen aan de nieuwe manier van lesgeven, het op kamers wonen, zelf geld verdienen en nieuwe sociale contacten opdoen. Het halen van het bindend studieadvies kan daardoor weleens in de knel komen.  “Soms hebben studenten even de tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe leven. Geef ze die kans”, laat de minister weten. 

De nieuwe norm van 40 punten is voor universiteiten en hogescholen genoeg om een inschatting te maken of studenten wel of niet op de goede plek zitten. De meeste hogescholen en universiteiten zitten nu boven deze 40 punten norm. Zo moet je aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam zelfs je propedeuse in één jaar halen om te mogen blijven studeren. Eerder dit jaar oordeelde de rechter in door Rotterdamse studenten aangespannen rechtszaken dat dit geen onredelijke eis is. 

De nieuwe norm gaat op zijn vroegst volgend collegejaar gelden. Eerst moet de minister namelijk een meerderheid in de Tweede Kamer achter haar voorstel krijgen.