Gesprekken over verzachting harde knip

Met het coronavirus dat de studievoortgang in de weg kan zitten, staat ook de harde knip ter discussie. Universiteiten zijn met onder meer studentenbonden in gesprek over een tijdelijke verzachting.

Dit betekent dat studenten die in de laatste fase van hun bachelor zitten mogelijk kunnen beginnen aan hun master zonder dat de laatste bachelorvakken zijn afgerond. Dit geldt bijvoorbeeld ook in de gevallen waarin bachelorstudenten door het coronavirus geen respondenten kunnen vinden voor hun scriptie.

Universiteitenvereniging VSNU geeft aan binnenkort met een concreet voorstel te komen. Dan wordt duidelijk in hoeverre de harde knip tijdelijk wordt afgezwakt en onder welke voorwaarden studenten hier een beroep op kunnen doen. Of de eventuele coulance ook gaat gelden voor bijna afgestudeerde hbo-studenten die zo alvast kunnen beginnen aan hun schakelprogramma of universitaire master, is nog onduidelijk.