Geen recht op teruggave collegegeld door coronacrisis

Het collegejaar lijkt al niet meer te redden, maar toch kunnen studenten geen aanspraak maken op teruggave van collegegeld.

Hoger onderwijsinstellingen en universiteiten liggen er vanaf halverwege maart verlaten bij, colleges worden zoveel mogelijk online gegeven. Studievertraging lijkt haast onvermijdelijk, maar volgens Rolf Bindels, advocaat onderwijsrecht, is dat volgens de wet geen reden om tot een (gedeeltelijke) teruggave van het collegegeld over te gaan.

Artikel 7.48 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek blokkeert namelijk vrijwel elke mogelijkheid tot compensatie. En zelfs als onderwijsinstellingen over zouden willen gaan tot restitutie, is dat wettelijk uitgesloten. De overheid subsidieert namelijk de opleidingen. ‘Zo’n restitutie wordt in de wet gekwalificeerd als een ondoelmatige besteding van de rijksbijdrage,’ zegt Bindels in het NRC.

Uitzondering op de regel zijn studenten die het instellingstarief betalen, maar ook hier zullen onderwijsinstellingen niet happig zijn om collegegeld terug te betalen, vermoedt Bindels. ‘De enkele omstandigheid dat het onderwijs nu niet fysiek plaatsvindt is onvoldoende voor een recht op restitutie of compensatie.’ Er is veel geld en mankracht gestoken in het aanbieden van digitaal onderwijs. Daardoor zullen onderwijsinstellingen zeggen dat er nog steeds onderwijs wordt aangeboden en studenten dus de mogelijkheid hebben om het curriculum zonder vertraging te voltooien.

Uitzonderingen

Studenten die zijn getroffen door corona of die door corona gerelateerde familieomstandigheden studievertraging oplopen, kunnen een oproep doen op het Profileringsfonds van hun universiteit of hogeschool. Dit fonds biedt compensatie bij bijzondere omstandigheden. Toch zal ook dat weer per geval bekeken moeten worden.

De enige concrete mogelijkheid om toch collegegeld terug te krijgen is duidelijk, maar zal voor veel studenten geen optie zijn: je uitschrijven voor je studie en je geluk later in het jaar beproeven.