Flexstuderen in Amsterdam, Tilburg en Utrecht: de belangstelling wisselt

Betalen per studiepunt, zelf kiezen welke vakken je volgt en je eigen tempo bepalen. Sinds drie weken is het bij een aantal onderwijsinstellingen mogelijk om mee te doen aan de pilot flexstuderen. De Universiteit van Amsterdam, Tilburg University en de Hogeschool Utrecht doen mee aan het experiment. De invulling verschilt, net als de animo onder studenten.

Door Inge Hoiting

Eerder berichtten we al over de proef die inmiddels in drie studentensteden van start is gegaan. Hoewel het flexstuderen per onderwijsinstelling anders is ingericht, komt de basis overeen. Studenten bepalen zelf welke vakken ze willen volgen en betalen een vaste (en hogere) prijs per studiepunt. Flexstuderen is daarom vooral lonend voor studenten die zich niet voltijd op de studie kunnen of willen richten.

De pilot is net van start gedaan en loopt voor de duur van twee jaar. Tijd om voorzichtig een eerste balans op te maken.

Tilburg
In Tilburg komen alleen topsporters, ondernemers en mantelzorgers in aanmerking voor flexstuderen. Tweede- en ouderejaarsstudenten mogen een vakkenpakket kiezen waarmee ze tussen de 30 en 42 ECTS moeten halen. De prijs varieert tussen de 1.152 en 1.615 euro. Tilburg University stelde voor het huidige studiejaar vijfenzeventig plaatsen beschikbaar. Inmiddels blijkt dat slechts tien studenten zich hebben ingeschreven. Coördinator Flexstuderen, Ferenc Jongejan liet aan het platform Univers weten dat de universiteit de handdoek nog niet in de ring gooit. “Het was van tevoren lastig inschatten hoeveel animo er was. We hadden ook geen doel wat betreft het aantal aanmeldingen. We gaan dit nu eerst evalueren. Het is de bedoeling dat het een langlopend traject wordt.”

Amsterdam
Aan de Universiteit van Amsterdam is de belangstelling voor flexstuderen al wat groter. Meer dan de helft van de vierhonderd beschikbaar gestelde plekken is gevuld. De universiteit stelt het flexstuderen in vergelijking met Tilburg voor een ruimere doelgroep open en laat deelnemers 38,45 euro per studiepunt betalen. Dat is vijf euro extra per studiepunt ten opzichte van het reguliere tarief. Er geldt een minimum-collegegeldtarief van zes studiepunten, goed voor 230,70 euro. Vanaf 2018 staat de pilot open voor duizend nieuwe inschrijvingen, in dat studiejaar komen ook meer opleidingen in aanmerking voorh et flexstuderen. Voor de economische studies was dit collegejaar al veel belangstelling, dus hopelijk volgt rechten snel. 

Hogeschool Utrecht
De Hogeschool Utrecht stelde veertig plaatsen voor flexstuderen beschikbaar, verspreidt over vijf verschillende studies. De deelnemers moeten minimaal vijftien van de zestig studiepunten halen en rekenen net als bij de UvA af per studiepunt. Inmiddels blijkt dat alle plekken zijn vervuld. Rechtenstudenten konden helaas nog niet deelnemen, maar komen in het collegejaar 2018/2019 mogelijk wel in aanmerking. De verwachting is dat de hogeschool dan vijfhonderd plaatsen beschikbaar stelt.