DUO overtreedt privacywet met trackingmails

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft zogenaamde ’trackingmails’ verstuurd naar studenten. Daarmee kan de dienst onder meer bewijzen dat een student een bepaalde mail heeft ontvangen. En dat is strijd met de Europese privacywet.

De gegevens die DUO met de trackingsoftware vergaart en die herleidbaar zijn naar specifieke personen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als bewijs in rechtszaken, stelt de Volkskrant. Echter, zulke software mag volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) alleen worden ingezet als DUO daarmee een gerechtvaardigd belang heeft. Dat belang zou in dit geval ontbreken.

DUO is inmiddels in gesprek gegaan met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Naar aanleiding daarvan is gebruik van de trackingsoftware voorlopig stopgezet voor persoonlijke mails. ‘Wij waren altijd in de veronderstelling dat we het binnen de kaders van de wet deden,’ gaf een woordvoerder van DUO aan het NOS Radio 1 Journaal. Na de zomer wordt gekeken hoe DUO wel op een legale wijze gebruik kan maken van maildata.

Persoonsgegevens

In de AVG is vastgelegd welke data organisaties mogen verzamelen en onder welke voorwaarden dat mag. Ook is in de privacywet opgenomen welke gegevens onder persoonsgegevens vallen. Het gaat daarbij onder meer om telefoonnummers, NAW-gegevens en IP-adressen. Persoonsgegevens worden onder meer beschermd door artikel 10 lid 1 GW en artikel 8 EVRM.

Lees ook: FaceApp gaat aan de haal met je persoonsgegevens