Delen lijsten tentamenresultaten schendt privacy studenten

We kennen ze allemaal: de lijsten met tentamenresultaten die via Blackboard in Word- of Excelbestanden worden gedeeld met daarbij geanonimiseerde studentennummers. Het probleem? Zo anoniem is dat niet.

Het is een koud kunstje om via bijvoorbeeld het e-mailsysteem van de faculteit te achterhalen welke student gekoppeld is aan welk studentnummer. De privacy van studenten wordt op die manier geschonden.

En dat terwijl het probleem simpel kan worden opgelost door de cijfers voortaan in te vullen via de Grades-functie in Blackboard, waardoor een student alleen zijn eigen cijfers kan bekijken. Extra schrijnend is dat dit probleem al jaren speelt én binnen de Nederlandse universiteiten bekend is.

Hoewel je je sowieso af kunt vragen waarom je de punten van medestudenten op zou willen zoeken, wordt het helemaal een probleem als cijferlijsten worden misbruikt. Zo vertelt Fatbardha Selmani, voorzitter van de Universitaire Studentenraad in Nijmegen, aan Voxweb dat een bijlesorganisatie in Nijmegen studenten had betaald om cijferlijsten te downloaden en analyseren. Zo kon gericht reclame worden gemaakt richting studenten met slechte resultaten. ‘Persoonsgegevens van studenten mogen niet worden verspreid en studentnummers zijn persoonsgegevens,’ aldus Selmani. ‘Het is kwalijk dat je zo gemakkelijk studieresultaten van anderen kunt bekijken.’

[poll id=”21″]