Collegegeld betalen per vak

Als het aan de VVD en de PvdA ligt, kunnen studenten voortaan ook per vak collegegeld betalen. De vergelijking die wordt gemaakt, is die met een bezoek aan een voetbalclub. Je kunt binnen de voetbalwereld namelijk een seizoenkaart kopen voor alle wedstrijden, maar je kunt ook gewoon los een aantal wedstrijden bezoeken. Zo gaat mogelijk ook het hoger en universitair onderwijs worden ingericht.

Door Bram de Jong

Nu de tentamenperiode voor de meesten weer achter de rug is, is het misschien goed om terug te kijken naar de vakken die je hebt gevolgd en het financiële plaatje dat daarmee gemoeid was. Had je bijvoorbeeld liever een vak later gevolgd en daar ook apart voor willen betalen?

Komend studiejaar start in Amsterdam een test onder 1000 studenten van de hogeschool en de universiteit. Afhankelijk van die resultaten wordt het plan mogelijk uitgevoerd.

De oppositie ziet de wijziging echter niet zitten. Het brengt veel extra administratieve werkzaamheden met zich mee en de kwaliteit van het onderwijs en de zekerheid voor docenten gaat mogelijk achteruit, zo stelt de oppositie althans.

De VVD en PvdA hopen met deze flexibelere aanpak van het hoger onderwijs de financiële lasten voor de studenten te verminderen, sinds de invoering van het leenstelsel. Daarnaast hopen zij studenten meer mogelijkheden te bieden om te reizen, te werken of een bestuursjaar te doen.

Hoe dan ook blijft de mogelijkheid bestaan om een ‘seizoenkaart’ op colleges te nemen. Mogelijk komt daar als alternatief dus bij, dat ook ‘losse’ colleges gekocht kunnen worden aan het loket.