BSA wordt vervolgd

Enkele weken geleden schreef ik hier een bericht over het feit dat een NBSA (negatief bindend studieadvies) veelal nog ten onrechte wordt opgelegd. Op dat moment niet wetende dat dit onderwerp afgelopen week groot het nieuws zou halen, alhoewel misschien had ik daar zelf nog wel enige invloed op.

Geschreven door Mark van den Hove

Op 24 mei jl. verscheen er een afscheidsinterview met mr. Olivier (inmiddels oud-rechter bij het CBHO). Hij stelde dat onderwijsinstellingen onthutsend slecht omgaan met de bsa-regeling. Tevens verscheen er op 23 mei een bericht waaruit blijkt dat het experiment met een bsa in het tweede jaar op de Leiden Universiteit per direct wordt beëindigd.

Dit was de aanleiding voor Kamerlid Mohandis om tijdens het vragenuurtje mondelinge vragen te stellen aan Minister Bussemakers. De minister zegt de kamer toe de uitspraken van het CBHO en mr. Olivier te gaan bestuderen, maar kan hierop nog niet reageren. Wel licht de minister toe dat de medezeggenschap een rol heeft. De medezeggenschap kan met het instellingsbestuur het gesprek aangaan over het vermeende misbruik van de bsa-regeling.

Studentenorganisaties vinden dit echter geen voldoende antwoord en schrijven een brandbrief aan de Tweede Kamer. De bal nu bij de medezeggenschap leggen is wat betreft de studentenorganisaties niet de oplossing. Het ontbreekt de medezeggenschapsorganen aan enig wettelijk verankerd recht om aan deze praktijken een einde te maken. Studentenorganisaties roepen de Tweede Kamer en de minister dan ook op hun verantwoordelijkheid te nemen. Het heeft weinig zin om de bal bij de instelling te leggen, daar het CBHO sedert 2014 al oordeelt dat onderwijsinstellingen de fout ingaan met de voorwaardelijke en voorlopig positieve adviezen. Onderwijsinstelling zijn derhalve kennelijk niet instaat dit probleem zelf op te lossen.

Afgelopen vrijdag d.d. 27 mei 2016 is deze brief breed uitgemeten in de media. De Hogeschool van Amsterdam trekt hierop direct haar conclusies. Zij stoppen per direct met het bsa in het tweede jaar. Het is afwachten of meer onderwijsinstellingen het goede voorbeeld van de Hogeschool van Amsterdam volgen.