Academie voor empirisch-juridisch onderzoek gelanceerd

Begin december is De ELS Academie (Empirical Legal Studies) gelanceerd, een platform om empirisch-juridisch onderzoekers nu en in de toekomst bij elkaar te brengen.

Het platform is opgericht door de rechtenfaculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en VU Amsterdam. De academie wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

In de praktijk betekent dit dat er aan de verschillende deelnemende rechtenfaculteiten nieuwe onderzoeksgroepen worden opgericht, waarbinnen juristen en (sociale) wetenschappers zullen gaan samenwerken.

‘Centraal staat het empirisch onderzoeken van juridisch relevante vragen. Aan de hand van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden wordt onderzoek gedaan naar law in action: hoe werkt het recht en waarom? Empirisch onderzoek naar de (door)werking van het recht in de maatschappij levert fundamentele kennis op over (gedrags)veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de verschillende rechtsregels en kan bijdragen aan het behalen van de doelen van de wetgever,’ zo staat in het persbericht over De ELS Academie.

Lees ook: Beste Nederlandse rechtenfaculteit staat in Tilburg