ECLI:NL:RBAMS:2019:3766 (Niet melden ongebruikelijke transacties)

Rechtbank Amsterdam 27 mei 2019, Niet melden ongebruikelijke transacties (ECLI:NL:RBAMS:2019:3766) Essentie In een omvangrijke fraudezaak met plof-BV’s is verdachte, feitelijk leidinggevende bij het notariskantoor waar hij werkzaam is, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 240 uur. De grondslag hiervoor is gelegen in het feit dat verdachte heeft nagelaten om een vijftal ongebruikelijke transacties als […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2019:774 (Winsten uit pokerspelen)

Hoge Raad 21 mei 2019, winsten uit pokerspelen (ECLI:NL:HR:2019:774) Essentie Verdachte is door het Hof veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 120 uren wegens gewoontewitwassen ex artikel 420bis Sr. Ten laste van verdachte is bewezenverklaard dat hij voorwerpen als: een geldbedrag en 3 verschillende personenauto’s van het merk Volkswagen Golf heeft verworven, overgedragen, omgezet, voorhanden heeft gehad en/of […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARL:2019:3197 (Wijziging vergoeding proceskosten in Mulderzaken)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 mei 2019, Wijziging vergoeding proceskosten in Mulderzaken (ECLI:NL:GHARL:2019:3197) Essentie In onderhavige zaak heeft het hof een arrest gewezen over proceskostenvergoedingen in procedures die in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) worden gevoerd. Op grond van artikel 13a Wahv is de kantonrechter (uitsluitend) bevoegd om een partij te veroordelen in de kosten die een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2019:600 (Passageproces)

Hoge Raad 23 april 2019, Passageproces (ECLI:NL:HR:2019:600) Essentie Verdachte is door het Hof veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij zes moorden, twee pogingen tot moord en deelneming aan een criminele organisatie. Het Openbaar Ministerie heeft met twee verdachten in het Passageproces een zogenoemde kroongetuigenovereenkomst gesloten. In ruil voor een lagere strafeis hebben deze verdachten verklaringen afgelegd over de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2019:474 (Precisering ‘verhullen’ en ‘verbergen’ in relatie tot witwassen)

Hoge Raad 2 april 2019, Precisering ‘verhullen’ en ‘verbergen’ in relatie tot witwassen (ECLI:NL:HR:2019:474) Essentie Verdachte en zijn mededader worden ervan verdacht dat zij meermalen hebben verborgen en verhuld wie de rechthebbende(n) was of waren van uit enig misdrijf afkomstige geldbedragen als bedoeld in artikel 420bis lid 1 onder a Sr. Op 23 april 2009 is bij een doorzoeking van […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2016:2842 (Overzichtsarrest witwassen)

Hoge Raad 13 december 2016, Overzichtsarrest witwassen (ECLI:HR:2016:2842) Essentie Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet aanpassing witwasregeling d.d. 1 januari 2017 heeft de Hoge Raad een overzichtsarrest gewezen. Met deze wet zijn de delicten ‘eenvoudig witwassen’ (artikel 420bis.1 Sr) en ‘eenvoudig schuldwitwassen’ (artikel 420quater.1 Sr) ingevoerd. Deze delicten hebben betrekking op het verwerven of voorhanden hebben van een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2018:1008 (Overzichtsarrest openlijke geweldpleging)

Hoge Raad 3 juli 2018, Overzichtsarrest openlijke geweldpleging (ECLI:NL:HR:2018:1008) Essentie In dit arrest geeft de Hoge Raad een nadere uitleg over de term ‘openlijk’ in de zin van openlijke geweldpleging ex. artikel 141 Sr. Op een besloten feest zijn in een feestzaal, waar een verjaardag werd gevierd, geweldshandelingen gepleegd. Volgens het hof is voor openlijke geweldpleging vereist dat het geweld […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNHO:2019:1568 (Ontgrendelen smartphone)

Rechtbank Noord-Holland 28 februari 2019, Ontgrendelen smartphone. (ECLI:RBNHO:2019:1568) Essentie Verdachte wordt verweten dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op het plegen van met phishing fraude verband houdende misdrijven en dat hij zich samen met andere deelnemers van deze organisatie schuldig heeft gemaakt aan oplichtingen, diefstallen door middel van valse sleutels en verschillende vormen van computercriminaliteit. Om toegang […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2019:123 (Ondervragingsrecht getuigen)

Hoge Raad 29 januari 2019, Ondervragingsrecht getuigen (artikel 6 lid 3 sub d EVRM) (ECLI:NL:HR:2019:123) Essentie In deze zaak staat het ontbreken van een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om een getuige te ondervragen centraal. In hoger beroep voert de raadsvrouw aan dat de verklaring van aangeefster [betrokkene 1] bij de politie niet voor het bewijs mag worden gebruikt, omdat de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2018:23 (Ne bis in idem-beginsel binnen het verkeersstrafrecht)

Hoge Raad 16 januari 2018, Ne bis in idem-beginsel binnen het verkeersstrafrecht (ECLI:NL:HR:2018:23) Essentie In deze zaak werd een verdachte strafrechtelijk vervolgd voor het weigeren medewerking te verlenen aan een ademonderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wegenverkeerswet. Ter zake van dit feit heeft het CBR een bestuursrechtelijke maatregel, te weten de Educatieve […]

Lees meer
1 2