ECLI:NL:HR:2015:3011(Kindgebonden budget bij draagkracht ouder)

Kindgebonden budget bij draagkracht ouder, 9 oktober 2015 (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:3011)   Essentie Prejudiciële beslissing. Kinderalimentatie. Meenemen van kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop bij berekening draagkracht ouder die deze posten ontvangt. Rechtsregel Prejudiciële beslissing HR. Ouders kunnen voor hun kind kindgebonden budget aanvragen. Sinds de Wet Hervorming Kindregelingen, die op 1 januari 2015 in werking is getreden, bestaat er een alleenstaande ouderkop […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2003:AF2844 (Ghisyawan / LAN-Alyst)

Ghisyawan/LAN-Alyst, 24 januari 2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF2844)   Essentie Boete- en concurrentiebeding. Detacheren van werknemers. Rechtsregel In een arbeidsovereenkomst is een concurrentie- en boetebeding opgenomen. De werknemer had in dit geval moeten weten dat de nieuwe baan die hij heeft aangenomen, in strijd is met zijn concurrentiebeding. Er is dus terecht een boete aan hem opgelegd. Deze bedingen zijn geschreven onder de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1981:AG4271 (Boon/Van Loon)

Boon/Van Loon 27 november 1981 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl)   Essentie Bij een echtscheiding moeten de opgebouwde pensioenaanspraken meegenomen worden in de boedel en verrekend worden tussen de ex-partners. Rechtsregel Als mensen gaan scheiden, moeten de tot de datum van echtscheiding opgebouwde pensioenrechten meegenomen worden in de boedel. Hoe deze aanspraken moeten worden verrekend door de twee partijen, ligt aan […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2009:BH1996 (Rollerskates)

Rollerskates, 17 april 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BH1996) Essentie Polsbreuk bij een personeelsactiviteit. Werkgever is hier niet aansprakelijk voor op grond van artikel 7:658 BW, omdat het niet in de uitoefening van de werkzaamheden is gebeurd. De werkgever is wel aansprakelijk op grond van artikel 7:611 BW, omdat zij haar zorgplicht als goed werkgever niet is nagekomen. Rechtsregel Een polsbreuk bij een personeelsactiviteit […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2013:847 (Gelijkwaardig ouderschap II)

Gelijkwaardig ouderschap II, 4 oktober 2013,  (ECLI:NL:HR:2013:847) Essentie Gelijkwaardig ouderschap betekent niet dat de ene ouder geen vervangende toestemming kan krijgen om met de kinderen naar het buitenland te verhuizen. Rechtsregel Op het uitgangspunt van gelijkwaardig ouderschap kan een uitzondering worden gemaakt als dit in het belang is van het kind/de kinderen. Het uitgangspunt van het 50/50 verdelen van de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1994:ZC1397 (Imam)

Imam, 17 juni 1994 ECLI:NL:HR:1994:ZC1397 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Arbeidsovereenkomst van een geestelijke. Wel sprake van een gezagsverhouding voor de feitelijke aspecten van het werk zoals werktijden en vakantie, niet voor de godsdienstige taken. Rechtsregel Het feit dat een geestelijke ten aanzien van zijn godsdienstige taken niet naar instructies van een werkgever hoeft te luisteren, sluit niet uit dat […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BC5901 (Zwitserse scheiding)

Zwitserse scheiding, 25 april 2008, (ECLI:NL:HR:2008:BC5901)   Essentie Hoewel bij zaken over gezag de belangen van het kind zwaar wegen, moeten ook andere belangen worden betrokken en kunnen deze soms zelfs zwaarder wegen dan het belang van het kind. Rechtsregel Artikel 1:253a BW bepaalt dat de rechtbank een beslissing neemt in het belang van het kind, maar dat betekent niet […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2018:871 (Bauer/Wuppertal of Vakantiedagen bij overlijden)

Bauer/Wuppertal of Vakantiedagen bij overlijden, 6 november 2018 (ECLI:EU:C:2018:871) Essentie Horizontale rechtstreekse werking van grondrechten uit het Europees Handvest. Rechtsregel Een nationale regeling waarbij de niet-opgenomen vakantiedagen vervallen bij het einde van een dienstverband door overlijden van de werknemer, zonder dat hiervoor een financiële vergoeding aan de nabestaanden wordt gegeven, is in strijd met artikel 7 van de Richtlijn 2003/88/EG. […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2010:BL7407 (Gelijkwaardig ouderschap I)

Gelijkwaardig ouderschap I, 21 mei 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BL7407) Essentie In beginsel 50/50 verdelen van hoofdverblijf en zorg- en opvoedingstaken, maar belang van het kind staat voorop en kan zwaarder wegen. Rechtsregel Sinds de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (1 maart 2009) moet in beginsel steeds worden uitgegaan van een gelijke verdeling van de hoofdverblijfplaats van het kind en de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1991:ZC0448 (Goldsteen / Roeland)

Goldsteen / Roeland, 13 december 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0448 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Werknemer kan maar gedeelte van zijn functie uitvoeren door arbeidsongeschiktheid. De vraag is of werkgever verplicht is om loon door te betalen. Hangt er onder meer van af of van hem gevergd kan worden dat hij de functie aanpast aan de mogelijkheden van de werknemer. Rechtsregel Werknemer gedeeltelijk […]

Lees meer
1 2 3 14