ECLI:NL:HR:2002:AE4090 (Laudy / Fair Play)

Laudy/Fair Play, 4 oktober 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE4090) Essentie Geen aansprakelijkheid werkgever voor snijden aan broodmes door werknemer. Rechtsregel Het oordeel van de rechtbank dat de werkgever door haar werknemers niet te waarschuwen voor een nieuw/geslepen broodmes, niet in haar zorgplicht tekort is geschoten, is niet onbegrijpelijk. Het is een feit van algemene bekendheid dat een broodmes scherp is en dat een […]

Lees meer

ECLI:NL:GHARN:2012:BW6572 (Huwelijk en dementie)

Huwelijk en dementie, 5 april 2012 (ECLI:NL:GHARN:2012:BW6572) Essentie Huwelijk tussen een man die geboren is in 1986 en een vrouw die geboren is in 1929. De vrouw was niet in staat haar wil te bepalen door de ziekte van Alzheimer. Huwelijk nietig verklaard. Rechtsregel Het intreden in het huwelijk is een complexe beslissing. In dit geval was alleen fiscaal voordeel beoogd, […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1983:AG4611 (Berisa/Raymakers)

Berisa/Raymakers, 10 juni 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4611 (niet gepubliceerd op rechtspraak) EssentieWerkgever niet aansprakelijk voor schade door bedrijfsongeval. RechtsregelDe verplichtingen van de werkgever gaan niet zo ver dat ze een werknemer tegen alles moeten beschermen, maar zijn bedoeld om de werknemer te beschermen tegen gevaar voor zover dit redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. In dit […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2015:1284 (Rouwkost)

Rouwkost, 22 mei 2015, (ECLI:NL:HR:2015:1284) Essentie Of een daad kan worden aangemerkt als een aanvaarding van de nalatenschap, ligt aan de omstandigheden van het geval. Als het betrekking heeft op het regelen van de begrafenis, dan is het geen daad van aanvaarding. Rechtsregel Of uit het gedrag van de erfgenaam de bedoeling kan worden afgeleid om de nalatenschap zuiver te […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1994:ZC1322 (Afga/Schoolderman)

Afga/Schoolderman, 8 april 1994 ECLI:NL:HR:1994:ZC1322 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Gelijke arbeid moet in gelijke omstandigheden op gelijke wijze worden beloond, tenzij een objectieve rechtvaardigingsgrond ongelijke beloning toelaat (Afga-criterium). Rechtsregel Werknemer met nul-urencontract. Gelet op de omstandigheden van het geval is Afga verplicht als een goed werkgever te handelen en deze werknemer op dezelfde wijze te belonen als de rest […]

Lees meer

ECLI:NL:RBLIM:2018:8085 (Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is…)

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is…, 28 augustus 2018 (ECLI:NL:RBLIM2018:8085) Essentie Disciplinaire straf van het inhouden van 16 vakantie-uren van een politieagent die een collega met een Sinterklaasgedicht voor schut gezet heeft en heeft gekwetst. Rechtsregel Een politieagent heeft een collega tijdens de kerstviering via een Sinterklaasgedicht voor schut gezet en gekwetst. Dit is plichtsverzuim. De disciplinaire straf […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2001:AB1254 (Hotel New York)

Hotel New York, 2 maart 2001 (ECLI:NL:HR:2001:AB1254) Essentie Loonbegrip. Vergoeding voor arbeid door werkgever. Hiertoe behoren geen fooien van derden. Rechtsregel Onder loon moet worden verstaan de vergoeding die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is voor de bedongen arbeid. Daaronder vallen (in het algemeen) geen fooien die de werknemer van derden ontvangt. Inhoud arrest Hotel New York is een […]

Lees meer

ECLI:NL:RBDHA:2017:16565 (Vertaalfout op blik halal soep)

Vertaalfout op blik halal soep, 27 december 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:16565) Essentie Tweet over de vraag of soep die halal is misschien toch varkensproducten bevat, gelet op de ingrediëntenlijst. Dat blijkt een vertaalfout te zijn. Afweging tussen het belang van bescherming van de eer en goede naam van de soepfabrikant en de vrijheid van meningsuiting van de persoon die de tweet heeft […]

Lees meer

ECLI:NL:RBAMS:2017:9024 (Aansprakelijkheid werkgever voor overlijden werknemer door rabiës)

Aansprakelijkheid voor overlijden werknemer door rabiës, 4 december 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:9024) Essentie Werkgever aansprakelijk voor overlijden werknemer aan rabiës vanwege de blootstelling aan onaanvaardbaar groot besmettingsgevaar. Strijd met goed werkgeverschap. Ook eigen schuld van de werknemer betrokken. Verdeling schade: 35% voor werkgever, 65% voor werknemer. Rechtsregel De hondenbeet is niet gebeurd tijdens de uitoefening van werkzaamheden (7:658 BW), maar omdat de […]

Lees meer

ECLI:NL:GHAMS:2002:AF5771 (Onwaardige kleinzoon)

Onwaardige kleinzoon, 15 augustus 2002 ECLI:NL:GHAMS:2002:AF5771 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Erfrecht. Kleinzoon krijgt niets van erfenis oma omdat hij zijn ouders heeft vermoord. Rechtsregel De zeer uitzonderlijke situatie in deze zaak is niet door de wetgever voorzien en er zijn zulke bijzondere omstandigheden dat een beroep gedaan kan worden op de redelijkheid en billijkheid. Dit in verband met de […]

Lees meer
1 2 3 12