15 jihadisten verliezen Nederlanderschap

Tot nu toe hebben minister Grapperhaus en staatssecretaris Harbers van vijftien jihadisten de Nederlandse nationaliteit ingetrokken of een voornemen daartoe bekendgemaakt. Vijf van deze jihadisten verblijven in Nederland en de overige tien betreffen uitreizigers. Iemand kan de Nederlandse nationaliteit verliezen na veroordeling vanwege een terroristisch misdrijf of door lid te worden van een terroristische organisatie en zo de nationale veiligheid […]

Lees meer

Moet de overheid de productie van xtc reguleren?

GroenLinks vindt dat de productie van xtc onder regie moet komen van de overheid, en daarmee uit het criminele circuit moet worden gehaald. Volgens SP-Kamerlid Kathalijne Buitenweg wijst minister Grapperhaus momenteel naar de gebruiker van xtc, maar zou hij vooral ook moeten wijzen naar de overheid: de overheid reguleert niks waardoor criminelen hun gang kunnen gaan.  Volgens Buitenweg is regulering onvermijdelijk nu […]

Lees meer

Opheffing briefgeheim voor verdachte postpakketten

Het Openbaar Ministerie wil het briefgeheim opheffen voor verdachte pakketjes die mogelijk drugs of andere illegale goederen, zoals bepaald vuurwerk, bevatten. Het briefgeheim maakt het openen van de pakketjes en de opsporing van de daders momenteel lastig en tijdrovend. Tijdrovend, omdat om een verdacht postpakket te openen momenteel namelijk eerst toestemming nodig is van de rechter-commissaris. Vervolgens mag het pakket […]

Lees meer

Toegang tot vingerafdrukkendatabank van vreemdelingen vergemakkelijken voor politie?

Als het aan de politie ligt, moet zij gemakkelijker toegang krijgen tot de databank waar vingerafdrukken van asielzoekers en ongedocumenteerden in bewaard worden. Dit om de criminaliteit te bestrijden. Tot 2002 mocht de politie standaard in de databank kijken. Eerder deden al verschillende burgemeesters een oproep voor een strengere aanpak van overlastgevende asielzoekers. De overlast bestond uit kleine criminaliteit op en […]

Lees meer

Er is nu ook: de lok-bh

De lok-fiets, de lok-auto, de lok-oma en de lok-homo zijn een greep uit de bekende lokmiddelen die door de politie worden ingezet. Een nieuw lokmiddel heeft zich de afgelopen week aan dit rijtje mogen toevoegen: de lok-bh. Inzetten van lokmiddelen Een lokmiddel is een voorwerp of persoon dat wordt ingezet door de politie op plaatsen waar bepaalde vormen van criminaliteit […]

Lees meer

Geen ‘M’, geen ‘V’, maar ‘X’

Andere landen, waaronder Duitsland, India en Australië, zijn ons al voor geweest met het genderneutrale paspoort, maar ook Nederland waagt zich eraan. Leonne Zeegers uit Breda is de eerste ontvanger in Nederland van een paspoort waarbij het geslacht wordt aangeduid als ‘X’, oftewel: genderneutraal. Als intersekse persoon heeft Leonne zich jarenlang hard gemaakt voor een genderneutraal paspoort.  Bij de geboorte […]

Lees meer

Strengere straffen voor dierenbeulen

Daders van dierenmishandeling staan in de toekomst strengere straffen te wachten. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat een wetsvoorstel indienen waarin staat dat dierenmishandelaars een houdverbod van maximaal tien jaar kunnen krijgen. Dierenleed moet hiermee zo veel mogelijk worden aangepakt en tegengegaan. Bij het tegengaan van dierenverwaarlozing en -mishandeling wordt het voor de rechter mogelijk om – naast een […]

Lees meer

Rookvrije straten in Groningen?

Het is gebruikelijk dat instellingen en organisaties, zoals onderwijs- en zorginstellingen, een rookverbod hebben op hun eigen terrein. Buiten dit eigen terrein heeft een instelling daar niks over te zeggen, omdat het openbare grond betreft. In de gemeenteraad van Groningen wordt momenteel geprobeerd om een basis te leggen voor de mogelijkheid om deze rookvrije zone uit te breiden tot buiten […]

Lees meer

Geen verbod op zelfmoordpoeder

Nadat een 19-jarig meisje afgelopen jaar zelfmoordpoeder had ingenomen, ontstonden er zorgen in de samenleving over de beschikbaarheid en het gemak waarmee deze chemische middelen verkregen kunnen worden. De ouders van het meisje deden een oproep tot een verbod van verkoop van levenseindemiddelen aan particulieren. In een brief aan de Tweede Kamer laat Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn […]

Lees meer

“Niet gevaccineerd? Niet welkom op de kinderopvang”

Het wel of niet vaccineren van kinderen blijft onderwerp van discussie. D66-Kamerlid Rens Raemakers gaat een wetsvoorstel indienen waardoor het wettelijk mogelijk wordt dat kinderopvangcentra niet-gevaccineerde kinderen kunnen weigeren. Een meerderheid van de Kamer steunt dit voorstel van D66. In Nederland worden kinderen gevaccineerd om ze te beschermen tegen (soms dodelijke) infectieziekten. Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is echter niet verplicht. […]

Lees meer
1 2