Wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Een rechtenstudent zal er in de regel minimaal negen jaar (vanaf de middelbare school) over doen om een bachelorsdiploma in ontvangst te mogen nemen. Die weg wordt variërend bewandeld. Afgelopen studiejaar waren er in totaal 985.506 scholieren verdeeld over allerlei onderwijssoorten, variërend van het vmbo basis-kaderberoeps 3-4 (100.105) tot het vwo 3-6 (173.873). Scholieren die een diploma vmbo in de […]

Lees meer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming na ‘een jaar’

Op 25 mei 2018 is de Europese privacywetgeving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan, althans vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde Europese privacywetgeving. De AVG staat internationaal bekend als de General Data Protection Regulation en geldt eigenlijk al sinds het voorjaar van 2016. Wat heeft deze wetgeving tot op heden tot gevolg gehad? De eerste conclusie […]

Lees meer

Wetswijzing Wet op de orgaandonatie: wanneer is een overledene geschikt als donor?

Er is eerder veel te doen geweest over de nieuwe donorwet (actieve donorregistrate). In dit verband is er onlangs een wetsvoorstel ingediend over de criteria waaraan een arts moet beoordelen of iemand na de dood ook daadwerkelijk donor kan zijn. Dit is momenteel geregeld in de sinds 1998 geldende Wet op de orgaandonatie (hierna: Wod). Volgens Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg, […]

Lees meer

De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

De Eerste Kamer heeft op 19 maart jl. het wetsvoorstel Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (hierna: ‘WAMC’) als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel WAMC is daarmee zonder stemming aanvaard. Eerder werd op 29 januari jl. het wetsvoorstel nog met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel maakt het voor gedupeerden binnenkort gemakkelijker om met een collectieve actie schade te […]

Lees meer

Meer mogelijkheden met de Wet Computercriminaliteit III

De Wet Computercriminaliteit III is op 1 maart 2019 ingetreden. Justitie mag verdachten van een misdrijf waar minimaal vier jaar gevangenisstraf voor staat daarom sinds kort hacken. De nieuwe wet beoogt de mogelijkheid tot opsporing en vervolging van justitie te versterken. De huidige wetgeving wordt daarmee aangepast aan de technologische ontwikkelingen op internet en het gebruik van technologie voor communicatie. […]

Lees meer

De Wet arbeidsmarkt in balans

Het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: WAB) is op 5 februari jl. door de Tweede Kamer aangenomen met een kleine meerderheid van de stemmen. Een fors aantal maatregelen in het arbeidsrecht zijn daarmee voorgelegd aan de Eerste Kamer. De veelbesproken introductie van de ‘proeftijd XL’ is daarbij uiteindelijk geschrapt uit het wetsvoorstel. De WAB past het huidige arbeidsrecht […]

Lees meer

De hoogste bestuursrechter krijgt hulp van ‘meedenkers’

De Algemene wet bestuursrecht (hierna: ‘Awb’) bestaat inmiddels 25 jaar. Een van de activiteiten ter gelegenheid van dit jubileum was een congres in Den Haag waarin een bundel met vijfenzestig beschouwingen over de jubilerende wet werd gepresenteerd. De minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker kondigde tijdens dit congres aan dat er een nieuwe bepaling wordt opgenomen in de Awb. Deze bepaling maakt […]

Lees meer

Plannen voor modernisering ondernemingsrecht

Eind vorig kalenderjaar stuurde de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, de zogenoemde Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt in vervolg op de Nota voortgang modernisering ondernemingsrecht een aantal ondernemingsrechtelijke initiatieven in samenhang bezien. Dit is een mooie inspiratiebron voor de rechtenstudenten onder ons die nog op zoek zijn naar een scriptieonderwerp. De brief begint met een reactie […]

Lees meer

Koeriers Deliveroo toch geen zzp’ers

Eerder schreven wij al over het nieuwe arbeidsconcept van Deliveroo. Het bedrijf neemt geen mensen meer in dienst en alle koeriers zijn zzp’ers. In kort geding werd eerder geoordeeld dat er op deze manier geen sprake is van een verkapte arbeidsovereenkomst. De Amsterdamse rechtbank besloot daarentegen in een bodemzaak dat de koeriers aanspraak kunnen maken op een arbeidsovereenkomst.  Deliveroo nam begin 2018 […]

Lees meer

Waarom mediation nog geen dominante plek in de rechtspraak heeft

De Vereniging Zakelijke Mediation en de Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven hebben onderzoek gedaan naar de behoeften aan en de mogelijkheden voor zakelijke mediation in Nederland. Een zakelijke mediator moet volgens dit onderzoek niet alleen juridische kennis hebben, maar ook zijn aangesloten bij een mediatorsverband en over de nodige ervaring beschikken. Advocaten en bedrijven vinden ervaring een belangrijk facet […]

Lees meer
1 2 3 4