Meer mogelijkheden met de Wet Computercriminaliteit III

De Wet Computercriminaliteit III is op 1 maart 2019 ingetreden. Justitie mag verdachten van een misdrijf waar minimaal vier jaar gevangenisstraf voor staat daarom sinds kort hacken. De nieuwe wet beoogt de mogelijkheid tot opsporing en vervolging van justitie te versterken. De huidige wetgeving wordt daarmee aangepast aan de technologische ontwikkelingen op internet en het gebruik van technologie voor communicatie. […]

Lees meer

De Wet arbeidsmarkt in balans

Het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: WAB) is op 5 februari jl. door de Tweede Kamer aangenomen met een kleine meerderheid van de stemmen. Een fors aantal maatregelen in het arbeidsrecht zijn daarmee voorgelegd aan de Eerste Kamer. De veelbesproken introductie van de ‘proeftijd XL’ is daarbij uiteindelijk geschrapt uit het wetsvoorstel. De WAB past het huidige arbeidsrecht […]

Lees meer

De hoogste bestuursrechter krijgt hulp van ‘meedenkers’

De Algemene wet bestuursrecht (hierna: ‘Awb’) bestaat inmiddels 25 jaar. Een van de activiteiten ter gelegenheid van dit jubileum was een congres in Den Haag waarin een bundel met vijfenzestig beschouwingen over de jubilerende wet werd gepresenteerd. De minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker kondigde tijdens dit congres aan dat er een nieuwe bepaling wordt opgenomen in de Awb. Deze bepaling maakt […]

Lees meer

Plannen voor modernisering ondernemingsrecht

Eind vorig kalenderjaar stuurde de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, de zogenoemde Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt in vervolg op de Nota voortgang modernisering ondernemingsrecht een aantal ondernemingsrechtelijke initiatieven in samenhang bezien. Dit is een mooie inspiratiebron voor de rechtenstudenten onder ons die nog op zoek zijn naar een scriptieonderwerp. De brief begint met een reactie […]

Lees meer

Koeriers Deliveroo toch geen zzp’ers

Eerder schreven wij al over het nieuwe arbeidsconcept van Deliveroo. Het bedrijf neemt geen mensen meer in dienst en alle koeriers zijn zzp’ers. In kort geding werd eerder geoordeeld dat er op deze manier geen sprake is van een verkapte arbeidsovereenkomst. De Amsterdamse rechtbank besloot daarentegen in een bodemzaak dat de koeriers aanspraak kunnen maken op een arbeidsovereenkomst.  Deliveroo nam begin 2018 […]

Lees meer

Waarom mediation nog geen dominante plek in de rechtspraak heeft

De Vereniging Zakelijke Mediation en de Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven hebben onderzoek gedaan naar de behoeften aan en de mogelijkheden voor zakelijke mediation in Nederland. Een zakelijke mediator moet volgens dit onderzoek niet alleen juridische kennis hebben, maar ook zijn aangesloten bij een mediatorsverband en over de nodige ervaring beschikken. Advocaten en bedrijven vinden ervaring een belangrijk facet […]

Lees meer

Rechtseenheid in het bestuursrecht en strafrecht

Er wordt menig kritiek geuit over hoe bestuurlijke sancties zich verhouden tot strafrechtelijke sancties. Hierbij valt te denken aan het ongevraagde advies van de Afdeling advisering van de Raad van State uit 2015. Er zou bijvoorbeeld minder bescherming zijn voor burgers in het bestuursrecht dan in het strafrecht. Leden van de VVD-fractie hebben de minister voor Rechtsbescherming daarom gevraagd om […]

Lees meer

Alle politiezaken voortaan bij Rechtbank Midden-Nederland

Politieagenten moeten zich voor de rechter verantwoorden wanneer zij iemand tijdens werktijd ernstig verwonden of doden. Eerder schreven wij dat korpschef Frank Paauw hier anders over denkt. De Rechtbank Midden-Nederland wordt binnenkort als enige rechtbank bevoegd om deze zaken te behandelen. Dit blijkt uit het wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar. Dit heeft te maken met de benodigde deskundigheid van de bijzondere positie […]

Lees meer

Minder spijbelende scholieren voor de rechter

Het aantal jongeren dat verdacht wordt van spijbelen, en als gevolg daarvan bij de rechter moet verschijnen, is gedaald. Dat blijkt uit een rapport van de Raad voor de rechtspraak. Vorig jaar deed de rechter nog in bijna 3.200 zaken uitspraak terwijl dit in 2016 nog meer dan 3.300 zaken waren en het jaar daarvoor zelfs bijna 3.600. Volgens Jeugdrechter […]

Lees meer

Toevoegingen gedaald voor de gesubsidieerde rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand is er om mensen te helpen die het ‘écht’ nodig hebben, aldus de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt daarom op grond van het inkomen van twee jaar vóór het huidige jaar of rechtzoekenden in aanmerking komen voor een toevoeging en wat de hoogte is de van de eigen bijdrage. Het aantal toegekende toevoegingen is daarbij […]

Lees meer
1 2 3