Koeriers Deliveroo toch geen zzp’ers

Eerder schreven wij al over het nieuwe arbeidsconcept van Deliveroo. Het bedrijf neemt geen mensen meer in dienst en alle koeriers zijn zzp’ers. In kort geding werd eerder geoordeeld dat er op deze manier geen sprake is van een verkapte arbeidsovereenkomst. De Amsterdamse rechtbank besloot daarentegen in een bodemzaak dat de koeriers aanspraak kunnen maken op een arbeidsovereenkomst.  Deliveroo nam begin 2018 […]

Lees meer

Waarom mediation nog geen dominante plek in de rechtspraak heeft

De Vereniging Zakelijke Mediation en de Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven hebben onderzoek gedaan naar de behoeften aan en de mogelijkheden voor zakelijke mediation in Nederland. Een zakelijke mediator moet volgens dit onderzoek niet alleen juridische kennis hebben, maar ook zijn aangesloten bij een mediatorsverband en over de nodige ervaring beschikken. Advocaten en bedrijven vinden ervaring een belangrijk facet […]

Lees meer

Rechtseenheid in het bestuursrecht en strafrecht

Er wordt menig kritiek geuit over hoe bestuurlijke sancties zich verhouden tot strafrechtelijke sancties. Hierbij valt te denken aan het ongevraagde advies van de Afdeling advisering van de Raad van State uit 2015. Er zou bijvoorbeeld minder bescherming zijn voor burgers in het bestuursrecht dan in het strafrecht. Leden van de VVD-fractie hebben de minister voor Rechtsbescherming daarom gevraagd om […]

Lees meer

Alle politiezaken voortaan bij Rechtbank Midden-Nederland

Politieagenten moeten zich voor de rechter verantwoorden wanneer zij iemand tijdens werktijd ernstig verwonden of doden. Eerder schreven wij dat korpschef Frank Paauw hier anders over denkt. De Rechtbank Midden-Nederland wordt binnenkort als enige rechtbank bevoegd om deze zaken te behandelen. Dit blijkt uit het wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar. Dit heeft te maken met de benodigde deskundigheid van de bijzondere positie […]

Lees meer

Minder spijbelende scholieren voor de rechter

Het aantal jongeren dat verdacht wordt van spijbelen, en als gevolg daarvan bij de rechter moet verschijnen, is gedaald. Dat blijkt uit een rapport van de Raad voor de rechtspraak. Vorig jaar deed de rechter nog in bijna 3.200 zaken uitspraak terwijl dit in 2016 nog meer dan 3.300 zaken waren en het jaar daarvoor zelfs bijna 3.600. Volgens Jeugdrechter […]

Lees meer

Toevoegingen gedaald voor de gesubsidieerde rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand is er om mensen te helpen die het ‘écht’ nodig hebben, aldus de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt daarom op grond van het inkomen van twee jaar vóór het huidige jaar of rechtzoekenden in aanmerking komen voor een toevoeging en wat de hoogte is de van de eigen bijdrage. Het aantal toegekende toevoegingen is daarbij […]

Lees meer

‘Nog harder’ oordeel over Nederlandse klimaatbeleid in Urgenda-zaak

Het hoger beroep in de klimaat-rechtszaak van actiegroep Urgenda waarin de staat ‘alles heeft aangevochten’ is ongegrond verklaard. De Nederlandse Staat moet daarom meer doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De argumenten van de landsadvocaat werden stuk voor stuk afgewezen en daarmee laat het gerechtshof Den Haag een spraakmakende uitspraak van de rechtbank in stand. Veel sceptici gaven de […]

Lees meer

Nulmeting gefinancierde rechtsbijstand in aanloop naar te verwachten veranderingen

De Raad voor Rechtsbijstand publiceerde onlangs een nulmeting waaruit blijkt dat advocaten en mediators gemiddeld een 6,4 toekennen aan het Juridisch Loket. De loketklanten beoordelen de dienstverlening met een 7,8 en de deskundigheid met een 7,9. De doelstelling van de nulmeting is om met een aantal indicatoren de stand van het reguliere gesubsidieerde rechtsbijstandsstelstel te beschrijven. De Raad voor Rechtsbijstand […]

Lees meer

Aansprakelijkheid voor een negatieve referentie

Hoewel het adagium is dat iedereen instaat voor zijn of haar eigen schade, kennen de meeste rechtenstudenten meer dan genoeg soorten aansprakelijkheden. Onlangs stelde een sollicitant zijn ex-werkgever aansprakelijk wegens het mislopen van een baan door een negatieve referentie. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalde echter dat het belangrijk is dat een ex-werkgever een correct beeld geeft van een sollicitant en dat […]

Lees meer

De sociale advocatuur sterft uit

De sociale advocatuur staat onder zware druk; de vergoedingsregelingen vanuit de overheid zijn niet langer toereikend. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft een hervorming van de rechtsbijstand voor ogen zonder daarvoor extra geld beschikbaar te stellen. Ondanks het manifest ‘Red de Rechtshulp’ van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) zijn gesprekken met de minister over het voorgenomen beleid in mei 2018 […]

Lees meer
1 2 3