ECLI:NL:HR:1989:ZC4024 (HR, BNB 1989/217 – Renteaftrek op een aandeelhouderslening bij een interne verhanging)

Hoge Raad, 26 april 1989, BNB 1989/217 – Renteaftrek op een aandeelhouderslening bij een interne verhanging (ECLI:NL:HR:1989:ZC4024) Essentie In dit bekende standaardarrest wordt duidelijk dat de renteaftrek binnen fiscale eenheid kan …

ECLI:NL:HR:1989:ZC4024 (HR, BNB 1989/217 – Renteaftrek op een aandeelhouderslening bij een interne verhanging) Lees meer