Wat doet een advocaat familierecht?

Een advocaat gespecialiseerd in familierecht houdt zich bezig met allerlei juridische aspecten die spelen bij familiebetrekkingen. Dit kunnen zaken zijn als echtscheiding, maar ook de adoptie van een kind en het ouderlijk gezag. Een advocaat familierecht staat je bij in dit soort zaken die voor de rechter komen. 

Wat is het familierecht?

Het familierecht is onderdeel van het civiel recht. Het familierecht staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek en richt zich op familiebetrekkingen zoals huwelijk en echtscheiding. Ook in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens zijn de belangrijkste regels met betrekking tot het familierecht opgenomen, deze zijn ook van grote invloed in Nederland.

Wanneer heb je een familierecht advocaat nodig?

In veel zaken is het nodig om een advocaat familierecht in te schakelen. Ga je scheiden en kom je er niet uit met je partner. Bijvoorbeeld omdat jullie kinderen hebben en jij in Rotterdam woont en je ex in Den Haag en jullie zijn het niet eens over bij wie de kinderen gaan wonen dan is het noodzakelijk om een echtscheidingsadvocaat Rotterdam in te schakelen. Voor een aantal zaken is het zelfs verplicht om een familierecht advocaat in te schakelen. Bijvoorbeeld in het geval van een echtscheidingsprocedure, het wijzigen van een naam en het aanvragen van adoptie.

Echtscheiding

Zijn jij en je partner getrouwd en tot de conclusie gekomen dat jullie niet meer samen willen zijn dan moet er een echtscheiding worden aangevraagd. Lukt het niet om afspraken te maken via mediation dan heb je een advocaat nodig. De advocaat kan dan de echtscheiding aanvragen bij de rechtbank. Bij een gemeenschappelijk verzoek vraagt de advocaat de echtscheiding voor beiden aan.

Adoptie

In het geval van de adoptie van een kind kunnen de adoptieouders een verzoek tot adoptie indienen bij de rechtbank. Dit kunnen ze niet zelf doen, maar hier is een advocaat familierecht voor nodig. Juridisch zijn er een aantal gevolgen van adoptie. De nieuwe ouders zijn volledig aansprakelijk voor het kind en hebben een onderhoudsplicht. Het kind erft niet meer van de biologische ouders, maar van de adoptieouders.

Naamswijziging

Ook voor een naamswijziging heb je een advocaat nodig. Om je achternaam te laten wijzigen moet je aan strenge voorwaarden voldoen. Zo moet er sprake zijn van een zwaarwegend belang. Bijvoorbeeld omdat je negatieve associaties hebt met je achternaam en je daar psychisch leed aan ondervindt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen naamswijzigingen bij minder- en meerjarigen. Een familierecht advocaat kan je adviseren en begeleiden bij dit proces. 

Wat kost een advocaat familierecht?

De tarieven verschillen per advocaat. In het geval van echtscheiding worden de kosten hoger naarmate de echtscheiding langer duurt. Ga je scheiden en kun je de kosten niet betalen, dan heb je recht op een toevoeging. Deze subsidie van de overheid zorgt ervoor dat je een kleine vaste bijdrage betaald. De overige kosten worden betaald door de overheid. De vaste bijdrage wordt bepaald aan de hand van je inkomen en vermogen. Een advocaat die werkt op basis van toevoeging noem je een Pro Deo advocaat.