Ismihan Gordijn-Özacar is medewerker van het mediationbureau binnen de Rechtbank Limburg

Ismihan Gordijn-Özacar (49) werkt al 25 jaar bij de Rechtbank Limburg. ‘Mediation in de strafzaken is zeker een toegevoegde waarde.’

Door Mathilda Ariëns

Hoe kwam u bij de rechtbank terecht?

‘Ik begon op 1 januari 2013 bij de Handelskamer van deze rechtbank en werkte daarna bij bestuursrecht. Mediation werd zo’n tien jaar geleden geïntroduceerd en toen zochten ze medewerkers. In het begin verrichte ik naast mediation nog andere werkzaamheden, maar dat werd al snel te druk. Ik ben dus vanaf het begin bij de opzet betrokken geweest.’

Wat houden uw dagelijkse werkzaamheden in?

‘Indien partijen tijdens een zitting instemmen met mediation word ik opgeroepen. We gaan dan naar de mediationkamer, waarna een mediator wordt toegewezen. Daarbij letten we op zaken als woonplaats en het kostenplaatje, maar natuurlijk ook naar de affiniteit van partijen met de mediator. Ik probeer binnen veertien dagen een eerste afspraak tussen partijen en de mediator te maken, daarna zit onze taak erop. Dat geldt overigens niet voor mediation in strafzaken, daarbij worden de gesprekken wel in de rechtbank gevoerd. Verder ga ik als griffier samen met de rechter naar instellingen ingeval van BOPZ-zaken (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, red.). Dan worden partijen zoals de patiënt en de behandelaars van de betreffende instelling gehoord. Meestal gaat het om verlenging van de opname. Dat vind ik leuk werk, het is een heel andere wereld en zorgt voor afwisseling.’

Wat vindt u leukst aan uw werk?

‘Dat is het contact met de mensen. Wij zijn als rechtbank breed inzetbaar, dus je krijgt met elk rechtsgebied te maken. Ook de mate van zelfstandigheid en de afwisseling vind ik fijn. Ik werk samen met twee andere collega’s, waarvan één collega drie dagen in Maastricht werkt en twee in Roermond.’ 

Wat vindt u minder leuk aan uw werk?

‘Partijen die ruzie maken of advocaten die bekvechten, al komt dat gelukkig zelden voor. Verder kan ik niets bedenken, anders zou ik hier geen 25 jaar werken. Ik voel mij heel verantwoordelijk voor mijn werk en hoop altijd op een goede afloop in het mediationtraject. Ik ben het eerste gezicht van het mediationtraject dat partijen zien, het is dan ook belangrijk dat het eerste gesprek goed verloopt.’

Welke eigenschappen of vaardigheden heb je nodig om dit beroep te kunnen uitoefenen?

‘Je moet empathisch en rustig kunnen zijn. Wanneer mensen uit de zittingszaal komen en ik ontvang ze hier, dan is er een ontlading van emoties. Ze hebben dan even ruimte nodig. Ook goed kunnen luisteren is daarbij van belang. Flexibiliteit is ook onmisbaar, omdat je tijdens je werk plotseling kan worden gebeld om partijen uit een rechtszaal te halen en daarmee om de tafel gaan zitten.’

Wat vindt u van de Rechtbank Limburg?

‘Voor mij is deze organisatie de perfecte werkgever en we werken in een fijn team. Het is ook dichtbij huis, ik woon hier slechts vijf minuten vandaan.’

Lees ook: Rechtbank Limburg: een pand met historie