In welke gevallen heb je een advocaat ICT nodig?

Advocaten ICT-recht geven ondernemers advies op het gebied van alle juridische aspecten rondom ICT. Dit kan te maken hebben met onderwerpen zoals privacy en security en cybercrime, maar ook in het geval van het handhaven van intellectuele eigendommen kan een advocaat ICT-recht je bijstaan. In dit artikel kijken we naar situaties waarin je een advocaat ICT-recht kunt gebruiken.

Privacy en security

De afgelopen jaren kwam er meer aandacht voor de beveiliging van persoonsgegevens. Met de komst van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) werden bedrijven verplicht om beleid op het gebied van de verwerking en de beveiliging van persoonsgegevens te hebben. Voordat een dergelijk beleid gemaakt kan worden is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de datastromen binnen de organisatie en de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Een ICT-advocaat kent de juridische eisen die de AVG aan ondernemers stelt en kan helpen met het vormgeven van het privacy- en beveiligingsbeleid van een bedrijf.

Bijstand in het geval van cybercrime

Bijna dagelijks hoor je het wel in de media: beveiligingsincidenten waarbij persoonsgegevens worden gelegd of IT-systemen worden platgelegd. Persoonsgegevens worden verkocht op het darkweb met imagoschade voor het bedrijf waarvan ze afkomstig zijn tot gevolg. Een advocaat ICT-recht kan adviseren in het geval van cybercrime en helpen om verdere schade te voorkomen.

Intellectuele eigendommen

Software is beschermd door het auteursrecht. Dit staat beschreven in de Auteurswet. De houder van het auteursrecht op de software mag bepalen wat er met de software gebeurt. Hij kan toestaan de software te laten gebruiken door derden door het verstrekken van een gebruiksrecht, dit noem je ook wel een licentie. Degene met auteursrecht kan de software ook geheel of gedeeltelijk overdragen aan anderen. Dit kan alleen geschieden door middel van een schriftelijke overeenkomst. Een advocaat ICT-recht kan hierbij adviseren.

Startups

Een advocaat ICT-recht kan adviseren over juridische onderwerpen die relevant zijn voor een startup. Hierbij kun je denken aan de manieren waarop ideeën en producten kunnen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Ook met het kiezen van de juiste rechtsvormen het opstellen van contracten kan een ICT-recht advocaat je helpen. 

Conflicten bij IT-projecten

Goede afspraken zijn erg belangrijk bij IT-projecten. Bij een misgelopen IT-project wordt er meestal zowel door de leverancier als door de klant schade geleden. De klant zit met een niet-werkend systeem en de leverancier krijgt in veel gevallen niet meer betaald. Goed juridisch is in dit geval erg belangrijk en leidt in veel gevallen tot een oplossing.

Blockchain

Nieuwe technologie levert vaak complexe juridische vragen op. Dit komt omdat de wetgeving vaak achterloopt op de technologie. Bij blockchain technologie komen ook smart contracts kijken. Hiermee heeft het verbintenissenrecht raakvlakken. Ook privacyaspecten kunnen hierbij een rol spelen. Een ICT-recht advocaat kan adviseren over zowel de aspecten van het verbintenissenrecht als privacy in het geval van blockchain toepassingen.

E-commerce

Aanbieders van online diensten zoals webshops moeten voldoen aan strenge wettelijke eisen. Het niet naleven hiervan kan leiden tot hoge boetes. Online contracten moeten aan de wettelijke eisen voldoen, anders kan dit voor de aanbieder onwenselijke gevolgen hebben. Een ander onderwerp dat belangrijk is bij webshops is het herroepingsrecht. Een ICT-recht advocaat kan advies geven over de consumentenwetgeving die geldt voor webshops, maar ook in het geval van reclame- en promotie campagnes en kansspelen.