ECLI:NL:GHSHE:2021:25 (18 jaar en TBS met dwang voor Syrische man)

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch,  8 januari 2021, 18 jaar en TBS met dwang voor Syrische man

Essentie

Verdachte heeft in december van 2017 een reeks aan achtereenvolgende misdrijven gepleegd binnen een beperkte hoeveelheid tijd. De Syrische man begon met het zonder enige vast te stellen reden slaan van een medebezoeker van het Turks Cultureel Centrum te Maastricht, waarna het met 13 messteken om het leven brengen van een vriend in diens appartement volgde. Hierna is de man op een huis afgestapt, en is daar op een vrouw gaan insteken, waarna de dochter die haar moeder wilde beschermen eveneens messteken in het gezicht en haar hals kreeg. Door het ingrijpen van de overbuurman, die eveneens door het mes werd getroffen in zijn hoofd, bleef de dochter met evenwel ernstige verwondingen in leven. De man bleek na onderzoek van het Pieter Baan Centrum ernstig te lijden aan psychoses door de invloed van drugs en een traumatische jeugd. Al eerder dat jaar had de man een ander slachtoffer in het been gestoken, met ernstig letsel als gevolg. Mede door de dood van familieleden in Syrië heeft de explosie aan geweld plaatsgevonden. Het Hof heeft n.a.v. het onderzoek en het advies van het Pieter Baan Centrum de man sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard, en veroordeeld tot 18 jaar celstraf met tbs en dwangverpleging.

Rechtsvraag

In hoeverre was er in casu sprake van een verdachte waarbij sprake is van volledige toerekeningsvatbaarheid? Het Hof stelde dat het drugsgebruik, hetgeen ook aanleiding kon geven tot een versterkte psychose, toe te rekenen is aan de verdachte, waardoor ze een volledige ontoerekeningsvatbaarheid niet gepast oordeelde. De verdachte is uiteindelijke sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard, een gradatie lager dan een volledige ontoerekeningsvatbaarheid. Een dergelijke verklaring heeft veelal tbs met dwangverpleging tot gevolg, en zulks is ook in deze zaak opgelegd aan verdachte.

Inhoud

Op 8 januari jl. is voor het Gerechtshof van ‘s-Hertogenbosch een Syrische man veroordeeld voor 18 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. De straf is 6 jaar lager dan die van de rechtbank ,Limburg, voornamelijk omdat de man naar aanleiding van een traumatisch verleden, alsmede excessief drugsgebruik, bleek te lijden aan psychoses. Dit bleek uit het rapport van het Pieter Baan Centrum, en zodoende werd aan het Hof geadviseerd om verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Het Hof heeft uiteindelijk besloten de verdachte zwaar verminderd toerekeningsvatbaar te achten, hetgeen evenwel tbs met dwangverpleging tot gevolg had. De feiten zijn op 14 december gepleegd, echter was er al eerder dat jaar sprake van soortgelijk gedrag. Zo stak hij in januari een man in zijn been, hetgeen ernstig letsel tot gevolg had. In december begon de man met het slaan van een medebezoeker van het Turks Cultureel Centrum te Maastricht, waarna hij niet veel later een vriend bij diens huis heeft doodgestoken met 13 messteken. Direct daarna stapte verdachte op een huis, waarbij hij de vrouw die opendeed begon te steken. De dochter van de vrouw probeerde verdachte te stoppen, waarna ze eveneens werd gestoken. De overbuurman kon net op tijd ingrijpen om het leven van de dochter te redden, helaas moest hij dit wel bekopen met een messteek in het gezicht. De moeder is met 19 messteken om het leven gekomen.