Echtscheiding: wat zijn de opties?

Als jij of je partner besluiten om te willen scheiden, sta je voor een uitdaging. De beslissing heeft een grote impact op verschillende vlakken. In dit artikel vind je algemene informatie over het verloop van een echtscheidingsprocedure en de meest voorkomende vragen.

Heb ik hulp nodig bij een echtscheiding?

Als je wilt scheiden, is het noodzakelijk om een echtscheidingsadvocaat (of advocaat-mediator) in te schakelen die namens jou het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indient. Voor een echtscheiding is een ‘duurzame ontwrichting van het huwelijk’ vereist. In de praktijk betekent dit dat wanneer één van de partners wil scheiden, de rechtbank de echtscheiding zal uitspreken, zelfs als de andere partner niet akkoord gaat met de scheiding. Er zijn geen verdere eisen, zoals een wachttijd voordat je kunt scheiden. De beslissing tot echtscheiding wordt altijd genomen door de rechtbank. Daarvoor is bijstand van een advocaat nodig.

Wat zijn de mogelijkheden om tot een echtscheiding te komen?

Er zijn, kort gezegd, twee mogelijkheden om tot een echtscheiding te komen. De eerste is een gezamenlijke echtscheiding. In dat geval kiezen jij en je partner voor een gezamenlijke advocaat of advocaat-mediator. Deze advocaat(-mediator) helpt je om samen tot overeenstemming te komen. De afspraken met betrekking tot de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan, terwijl de financiële regelingen worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Deze documenten worden gezamenlijk met een verzoekschrift tot echtscheiding door de advocaat(-mediator) bij de rechtbank ingediend. De gezamenlijke echtscheidingsprocedure verloopt schriftelijk, zonder zitting bij de rechtbank.

Advocaat inschakelen

Als mediation niet tot het gewenste resultaat leidt of als jij en je partner niet voor deze route kiezen, kunnen jullie ieder een eigen advocaat inschakelen. Ook in dat geval is het doel om (met tussenkomst van de advocaten) overeenstemming te bereiken over de verschillende aspecten van de echtscheiding. Dit kan via schriftelijke voorstellen of door een gezamenlijk overleg te plannen. Als de afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant, zal de echtscheidingsprocedure opnieuw schriftelijk verlopen, zonder zitting bij de rechtbank. Als het niet mogelijk is om onderling overeenstemming te bereiken over alle onderwerpen van de echtscheiding, kan de rechtbank om een beslissing worden gevraagd. In dit geval hebben jij en je partner elk een eigen advocaat. Beide partijen krijgen de mogelijkheid om verzoeken en standpunten aan de rechtbank voor te leggen. Na een zitting zal de rechtbank een beslissing nemen en deze schriftelijk aan je meedelen.

Op welk moment ben ik gescheiden?

De rechtbank spreekt de echtscheiding schriftelijk uit in een echtscheidingsbeschikking. Deze beschikking wordt naar het kantoor van de advocaat gestuurd. Op dat moment is de echtscheiding nog niet definitief. De echtscheiding moet nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk plaatsvond. De datum van deze inschrijving geldt als de officiële scheidingsdatum. Indien beide partijen akkoord gaan met de inschrijving, kan dit kort na ontvangst van de echtscheidingsbeschikking worden geregeld. Als een van de partijen niet wil meewerken, moet de hoger beroepstermijn van drie maanden worden afgewacht voordat de inschrijving kan plaatsvinden.