Dit komt er allemaal kijken bij een echtscheiding

Je hoort wel eens dat gemiddeld een op de vier huwelijken kapot loopt. Vóór de jaren zeventig kwamen echtscheidingen weinig voor en waren zelfs niet uitdrukkelijk toegestaan. Sinds die tijd is het aantal echtparen dat voor een scheiding kiest significant gestegen. Hoewel er ook steeds minder mensen trouwen, blijft het aantal scheidingen groeien.

Hopelijk is dit niet een situatie waar je ooit persoonlijk in terecht komt, waar wellicht wel professioneel. Voor het beëindigen van een huwelijk moet een stel namelijk naar de rechter stappen en dit kan alleen via een advocaat, bij voorkeur met ervaring in familierecht.

Dit artikel gaat in op de betekenis van een echtscheiding en wat hier allemaal bij komt kijken.

Waarom scheiden mensen?

Een echtscheiding kan natuurlijk verschillende aanleidingen hebben. De grootste redenen voor het opbreken van een huwelijk zijn over het algemeen het vinden van een nieuwe liefde of het vreemdgaan van een van de beide partners. Verder kan het zijn dat het echtpaar ruzie heeft, over geld of familie, of wellicht over de kinderen. De kinderen zijn veelal een reden om juist nog even bij elkaar te blijven; zodra
het laatste kind uit huis is vindt er vervolgens een scheiding plaats.

Waar moet je aan denken bij de echtscheidingsprocedure?

Zodra beide partners het eens zijn dat er een scheiding plaats gaat vinden, dan dient er hiervoor via een advocaat een verzoek bij de rechter te worden ingediend. Wordt het verzoek ingewilligd door de rechter, dan kan het vervolgens bij de registers van de burgerlijke stand worden ingediend om de echtscheiding officieel te maken.

Wil je graag dat de advocaat ook een actieve rol speelt bij de mediation van de echtscheiding, dan is het een goed idee om een advocaat in te schakelen die ervaring heeft in familierecht, zoals bijvoorbeeld Snijders Familierecht. Scheidingen kunnen emotioneel nogal hoog oplopen en een advocaat die naast de juridische aspecten ook de menselijke kant goed kan managen is ontzettend waardevol.

Zodra de advocaat het verzoek bij de rechter heeft ingediend gaat de echtscheidingsprocedure in. Verschillende aspecten, naast uiteraard de emotionele kant van de zaak, bepalen hoe ingewikkeld deze procedure gaat uitpakken.

Soort huwelijk

Een burgerlijk huwelijk is een huwelijk voor de wet, en te onderscheiden van een religieus huwelijk waarbij voor de kerk wordt getrouwd. Zonder burgerlijk huwelijk vooraf kan een religieus huwelijk niet worden voltrokken en het is tegenwoordig ook makkelijker om na de ontbinding van het burgerlijk huwelijk ook het religieus huwelijk te beëindigen. Om voor de wet te scheiden, dient er dus naar de rechter te worden gestapt, waarbij een advocaat een verzoekschrift indient voor de procedure. Om het religieuze huwelijk vervolgens te verbreken dient de religieuze instantie te worden betrokken.

Voor het verbreken van een geregistreerd partnerschap, wat in veel gevallen juridisch soortgelijk aan een huwelijk wordt gezien, hoeft er enkel een rechter aan te pas te komen indien er kinderen onder de achttien jaar in de relatie zijn. Ook een samenlevingscontract kan buiten de rechtbank worden ontbonden.

Kinderen in het huwelijk

Kinderen maken een echtscheiding vaak een stukje lastiger. Als stel wil je wellicht niet samen verder gaan, maar je zult samen toch altijd de ouders van de kinderen zijn. Hier moeten afspraken over gemaakt worden en dit gaat voor sommige stellen niet altijd even soepel. Een zogenaamde “vechtscheiding” heeft vaak te maken met de afspraken rond de voogdij en zorg voor de kinderen.

Om kinderen tijdens een echtscheiding enigszins te beschermen is het door de overheid verplicht gesteld om een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan worden gemaakte afspraken over de zorg- en opvoedingstaken, de kosten hiervan en eventuele kinderalimentatie vastgelegd.

Ook hier is het inschakelen van een jurist zeer aan te raden, zelfs als de partners nog goed door een deur kunnen. De toekomst van de kinderen wordt voor een groot deel bepaald door de afspraken die de ouders bij de scheiding maken.

Bezittingen en financiën

Een stel dat al meerdere jaren samen is zal ongetwijfeld samen bezittingen hebben aangeschaft. Wellicht is dit zo groot als een woning, in welk geval de hypotheek ter sprake komt. Het kan ook eenvoudig over de inboedel van de gezamenlijke huurwoning gaan. Ook moet er naar het pensioen gekeken worden, vaak heeft de ene partner recht op deel van het pensioen van de ander, en eventueel het testament aangepast. Daarnaast zal er wellicht sprake zijn van alimentatie, wanneer de ene partner zal moeten bijdragen aan het onderhouden van de ex.

De afspraken die je als stel maakt over de verdeling van de gezamenlijke bezittingen, de zorg van de kinderen en de financiële afhandeling worden allemaal vastgelegd in een zogeheten scheidingsconvenant. Goede afspraken zijn belangrijk en een ervaren familierecht advocaat is hierbij dan ook vaak onmisbaar.